Překvapení na konci světa

Leží u severozápadních břehů Skotska a patří k těm nejvíce nehostinným oblastem severu Evropy. Hebridské souostroví je převážně skalnaté a bičované nápory studeného větru. A přibližně 65 kilometrů západně od Vnějších Hebrid se nachází dnes už v podstatě opuštěné souostroví St. Kilda.

Read More

Když lidé byli zbožím…

Tím, čím je pro naši civilizaci ropa, tím byli pro antiku otroci. Jejich nedostatek by býval způsobil takový kolaps společnosti, který by si v ničem nezadal s tím, co jednou udělá s naším přetechnizovaným světem nedostatek „černého zlata“.

Read More