Voynichův rukopis

Voynichův rukopis napsali zřejmě Aztékové

Od chvíle, kdy v roce 1912 americký knihkupec polského původu Wilfrid Voynich objevil v jednom italském klášteře podivný rukopis, který dnes nese jeho jméno, nenechává tajemná kniha spát vědce i milovníky záhad. Víme o ní jen to základní: vznikla někdy v 15. století, možná v Itálii, možná ve střední Evropě. Jistou...

Voynichův rukopis je zřejmě opravdu napsán nějakým neznámým jazykem

Jeden z nejzáhadnějších textů, Voynichův rukopis z 15. století, se stále nepodařilo rozluštit. Bylo uskutečněno 25 pokusů o rozbor textu a jeho dešifrování, na kterých se podílely nejlepší mozky naší planety, a obsah stále není znám. I proto se někteří vědci přiklánějí k názoru, že jde jen o sofistikovaný...

Jára Cimrman skutečně existoval! Jmenoval se Athanasius Kircher

Náš Jára Cimrman je pochopitelně jediným géniem svého druhu. Ale věřte, nevěřte, evropská historie zná jeho dvojníka, který si s ním v lecčems nezadá. A na rozdíl od slavného rodáka z Liptákova Athanasius Kircher skutečně žil. Narodil se na samém počátku 17. století v německém městečku Geisa. Ač pocházel z...

Napsal Voynichův rukopis Leonardo?

Tajemství záhadného rukopisu je rozluštěno. Tvrdí to alespoň francouzský spisovatel Thierry Maugenest, který při psaní svého románu „Manuskript MS 408“ tento starobylý foliant podrobně zkoumal. Kniha o rozměrech 22,5 x 16 cm měla patrně 272 stran v 17 arších, dochovalo se jich ale jen 240. Je napsána na pergamenu husím...