NASA tají, že kolem Slunce létá mimozemská loď

7159
18824

Hitem internetu se před pár dny stalo video složené ze záběrů, které na Zemi poslala 24. 4. 2012 sluneční observatoř SOHO (Solar and Heliospheric Observatory). Milovníci záhad si na nich všimli podivného tělesa připomínajícího kosmickou loď (viz náš článek: Kolem Slunce obíhá obří UFO).

Agentura NASA senzační video nijak nekomentovala. Podle některých expertů ale „loď“ vznikla kvůli poškození senzoru digitální kamery. O zobrazení UFO se tak postaralo několik vadných pixelů.

Jenže stejnou loď – ovšem z druhé strany – zachytil ještě další přístroj, který monitoruje Slunce. Podivné těleso je k vidění i na záběrech, jež 3. května 2012 pořídila sluneční observatoř NASA SDO (Nasa’s Solar Dynamics Observatory).

Tentokrát NASA zareagovala téměř okamžitě. Následující den oznámila poruchu s tím, že sonda přešla do nouzového režimu. Amatérští nadšenci, kteří si záběry podivného plavidla na internetu prohlédli, jsou přesvědčeni, že jde o zastírací manévr. Podle nich kolem Slunce opravdu krouží mimozemská loď, jejíž existence nám má zůstat utajena.

Zdroj: kp.ru

 • svět

  bože.res.ser

 • svět

  poser.pope.ser.res

 • svět

  hotoví..boho.ví.bomo.čety.informace.atomy….ace

 • svět

  atomy.tomy.jedy

 • svět

  matony.mat.tony

 • svět

  m.raž.žar

 • svět

  ja.not….ja.noty.ja.ton.ja.tony

 • svět

  maho.papo

 • svět

  boha.motá.atom.maho.b

 • svět

  vuvu.ruru…v.uvu.r.uru..ruvu.vuru

 • svět

  puru.rupu.pupu.ruru

 • svět

  podemnou.ju.ton.me.epo.dopuju.epo.popo.dopu.popu.uju.pupu

 • svět

  ja poslední……ja.atom.ms.sm.ja.papo.os.led.dní.dmí.
  ím-ímpuls.sd.dím.ín.td.dt.del.so.moce.noce.o.papa.
  j.ms.fotí.sm.posílá.po.sílá.mota.aj

 • svět

  jau….ja.au

 • svět

  mímí.my.íy

 • svět

  atesius7auceriuso.9….ameny.beny.bety.mety.memy.abeny..si.uvs.záření
  au.uv.cery.i.uvso.moce

 • svět

  sluníčko…ok.dob.ví.ímpuls.cítu.tul.tun.ul.s.s.lut.tul.tutu
  tíc.ímpuls.věk.konec..ce.cece.not.ton.kaká.zbran.ran
  attn.věk.s.lup.pmí.tmí.ící.cítu.tut.lut.tu.ul.ss.lunu.lutu.
  tulu.tut.lutu.tíc.ímpuls.s.lup.tmí.ív.bod.konec.ce.not.
  ton.k.dob.k.věk.s.lup.mící.ící.tutut.lut.tul.ss.slunu.
  lunu.lutu.tulu.utu.udu.nut.lutu.tíc.s.lup.mí.ív.bod.
  konec

 • svět

  slunce….ect…tul.lut.s…ss.tu.ul.tutu.lulu.ulu.ttce.ec.cece.cet.
  teče.čete.cec.ceec.ct.tu.ulu.ulu.lutu.tulu.tlukot.to.dob.oku.ul.
  tulu.tutu.lulu.ulu.ut.ud.dutu.tu.udu.dut.tc.ceec.cece.teče.
  čeče.vc.cv.čet.tece.cecec.ceec.ct.tu.ctu.lu.u.ulu.lutu.tlukot.
  tut.sss.tul-lut.tc.zbran.ran.attn.e….net.ten.tta.antt.tar.rata.
  rozmnožuje.e..ect..nut.tun.ls.sln.tut.tun.tut.tc.zbraně.e.ju.
  juv.uv.záření..zon.to.r.rod.z.tmo.zuje.vuje..tut.jevu.jetu.ud.

 • svět

  cece..tři.pet.osum.tři.pet.osum.osum.osum.šestnact.jedna.šest.
  sedum.cece.čet.řipe.eto.osu.m.tv.řipe.to.osu.m.mosu.zum.seš.
  t.na.act.jed.děj.dna.tav.vat.seš.t.sedu.dum.m.m.mudu.deš.
  dešt.seš.vek.tav.vat.and.jed.dej.tca.antt.t.seš.věk.muzu.
  zumu.som.muso.ote.tepi.iv.iř.v.tmu.so.ote.epi.iv.ir.teče.cecec
  m.ude.deš.věk.t.seš.vat.dej.tc.cat.tác.seš.mu.som.u.somu.
  sote.tepi.iv.ir.tmu.sote.tepi.iv.ir.tece.c.cecec.ct.viry.ipe.
  tet.osu.m.tri.irt.vi.ipe.tet.osu.mosu.mozu.zumo.su.m.seš.
  věk.cát.tác.cácá.tt.ct.jed.děj.tav.vat.seš.věk.t.k.věk.sede.
  vede.děve.ded.dum.m.cecec.cececece.čet.teč.t.rivi.ipe.
  tet.osu.m.t.rivi.ipe.tet.osu.m.osu.m.osu.m.ms.sm.seš.věk
  cát.tác.ct.jed.děj.tav.vat.seš.t.k.věk.v.sede.dum.m.cececece
  čet.teč.rivi.ipe.meto.beto.osu.m.tv.rivi.ipe.tet.o.osu.m.mosu
  muzu.zumu.zum.k.věk.seš.tttna.tt.tma.act.jed.děj.dna.tav
  vat.k.věk.seš.tv..sed.s.věd.děv.muzu.som.muso.bože.tepi.
  pepi.iř.věk.tmu.so.opo.moce.bože,tepi.pepi.iř.teče.čete.cec
  mude.ms.sm.t.seš.van.vat.děj.tc.cat.t.seš.věk.tmu.so.opo.
  moce.tmu.so.opo.moce.tmu.so.opo.moce.tepi.iř.tmu.so.opo.
  moce.eco.mopo.osu.m.tv.vi.ipe.tec.eco.mopo.osu.m.tec.eco.
  mopo.osu.m.tec.eco.mopo.osu.m.t.k.věk.seš.t.tác.ct.jed.děj.
  tav.ntt.tav.vat.seš.t.ms.sm.me.dum.mude.dem.cece.teče.čet
  řip.ip.pipe.pipe.tev.vět.to.beno.not.tmo.po.osu.m.t.k.věk.ři.
  pipe.pipe.tev.vět.to.obo.osu.m.mosu.osu.zum.věd.děv.s.děš.
  v.tv.seš.k.věk.k.tav.vat.and.jed.děj.tca.zbran.amt.tt.anttt.tv.
  seš.věk.k.tmu.zumu.tutu.m.uso.opo.moce.cem.mece.ceme.u
  so.oo.bože.tepi.ii.vir.věk.tmu.soo.te.bote.bože.mepi.i.vir.čet.
  teč,teče.cecece.cmm.mmc.mmu.dede.sv.k.věk.t.st.seš.věk.
  tav.vat.jed.děj.tc.cát.tác

 • svět

  třipet…t.řipe.et.tepi..iř.t..

 • svět

  buh.du….bene

 • svět

  jeje.cece.jede.děje.t.tej.jede.děje.tete.je.cece.jej

 • svět

  bl.bene.nebe.tete.net.net.ece.věk.ceve.vece.věky.yyyyyyy
  bene.nebe.věk.cece.cete.teče

 • svět

  papá.pára….a.rápá.pap

 • svět

  a.du.tutu.tita.tam.mi.tatá.papá.pár.rhg.gam.mhr…a..pa

 • svět

  mag.gh.rát.ati.mat.i.tu.uda

 • svět

  magnituda…mag.gam.ty,tu,uda

 • svět

  bože.konec

 • svět

  žlutí paprsek.číhá.hačí cíp.píc

 • svět

  ciř,řic,,,cici,řiři..cire.reči

 • svět

  před dvěma dna mě píchal pupík……břicho……
  p.řed.der.ved.dev.dv.vem.a.vědma..věd.tma.mad.dáma.dv.mema.
  tam.mat.mema.pepa.mape.země.píc.cíp.paprsek.žlutí.hal.pupí.pumí.ík.b.řic.ciř.cho.ohc.

 • svět

  bože..oke…doby.body…..ekg…gggg….konec koncu

 • svět

  oko.bílé záření..sonda..nda.vytváří.nda.and.dna

 • svět

  mame.amen.mape.tepá.net.tma.mate .téma.metá

 • svět

  martani..mar.pán.tma.mat.i..i.tam.amt.tná.pra.arp.tra.art

 • svět

  konec.uvu.usu.ufu.

 • svět

  martani….pán.t.mati.pán.tma.mat.i.

 • svět

  bože lodě bože tví lodě

 • svět

  duben..dubna…d.buh.dna.neb

 • svět

  amen číslo 4 ježíš Kristus číslo 33 ..8amen zbyva 1 8děleno je 2 amen číslo 2plus 1jsou 3číslo 33..3plus 3rovnase 6 jeden amen zbyva číslo 2 číslo 3plus 2rovnase 5 jeden amen zbyva číslo 1dohromady 12amen plus číslo 1plus1plus 2rovnase 4jeden amen dohromady 13amen 1plus 3 jsou 4mínus 2je číslo 2mínus 1rovnase 1 číslo 11 jedenact..jede děje na ct mínus mín tu s ..ježiš mar pán ja je číslo 13takže vyšlo stejne číslo 1plus 3 je číslo 4 amen ..a1m1e1n1…..11.11.listopad ..lis.to .pad.ali..dap otec sil neb ct .tu.buh..duben..ted srovnam v pořadí buh leden číslo 8 buh unor číslo 7 buh březen číslo 9 buh duben číslo 8 buh kveten číslo 9 buh červen číslo 9 buh červenec číslo 11buh srpen číslo 8 buh září číslo 7buh říjen číslo 8 buh listopad číslo 11buh prosinec číslo 11je celkove číslo 106 stošestje číslo 7 ..t..seš.otec s..je číslo 9 číslo 79 …7plus 9 rovnase 16 to jsou 4amen číslo duben –leden číslo 8 duben číslo 8srpen číslo 8 říjen číslo 8 když se spojí číslo 8 s8 jeto kříž takže 2 kříže .jinak leden duben srpen říjen jsou 4číslo 4 je duben ..leden 8 plus duben 8 plus srpen 8 plus říjen 8 je číslo 32…3plus 2 je 5 takže jeden amen číslo 4 duben zbyva číslo 1 buh duben du aben amen .du.ufa fafe efa tepa pepa

 • svět

  sen bože konáš jako člověk moje vědomí lidí .dam příklad v jel jsem autem pod tatrovku a vylezli lidi a začali mi nadávat mě seto nelíbylo jejich chování jak konali měli konat v klidu to by bylo přístupné prostě lidí vědomí je divné když chceš byt 100procentní chceš byt laskavy milí milující a věříš v bohu dobře ale musíš se chovat svím vědomím pořad chovat hezky nesmíš utočit nesmí byt v tobě zlo když ti nějaky člověk bude nadávat odpustmu svím vědomím že zato muže zlo prostě musíš byt 100procentní .ty barbaři co zabíjejí lidi to jsou zvěrstva budou zvířata třeba kanec a jestli lidi zabijou zvířata jejich osud .ty lidi co se budou chovat hezky budeto pochvala ty co budou zabíjet budou potrestáni amen

 • svět

  bože lože

 • svět

  bože ..b.otec.věky děje

 • svět

  nedej bože děje …..nedej.net.děje

 • svět

  s Donalda trumpa udělali loutku

 • svět

  další prezidentkou spojeních státu amerických bude michelle obamová

 • svět

  apoštol benedikt strůjcem zla

 • svět

  šach mat..věk.sacha bacha bílá velká lebka

 • svět

  co znamenají tyto čísla v evangelium..11..5…20…2….4….9…..7….

 • svět

  evangelium co znamená číslo 11

 • svět

  evangelium co znamená číslo 5…………….nebo číslo.2.4.20.9

 • svět

  numerologie

 • svět

  numero …tu..m.ero lítá

 • svět

  amen amen amen amen amen číslo 20 nula mat tam..2číslo bože pán

 • svět

  amen tep…amen .amen.amen.amen.amen……….amen.tam.mat.amen.tam.mat.net.téma.mate mat

 • svět

  pepi,jmeno jozef….j.bože.f

 • svět

  to znamená když součet dá 5krat amen tak číslo 5 je pet obraceně tep to znamená amen tep

 • svět

  amen má.číslo4….datum narození plus jak se jmenujete váš svátek plus rok v jakem jste se narodili když mate číslo ve všem číslo 4 to znamená váše jmeno váš datum narození plus váš rok narození dam příklad třeba vaše jmeno je 11.11součet je 4 toje první amen datum narození třeba 22.4 součet je dva ameny datum narození třeba 1979.součet 1plus9plus7plus9rovnase číslo26 …2plus 6rovnase 8..děleno 2rovnase 4 ..co se tíče součtu jmeno datum narození a rok rovnase 5 krat amen číslo 5 je pet.tep….co se tíče jaky měsíc jste se narodili třeba duben to je číslo 4 ..duben..je po zadu net.nebe.ud…to znamená ud jako penis pozadu penis je si.net.tep.po předu to znamená pepi .is.

 • svět

  kacířství ..kácí.ací..cir.věk.amen.s tví.obraz.í……………..cák zbran

 • svět

  kacířství…………….kácí..cir.věk.amen.s tví.obraz.í

 • svět

  zadat.na seznam.cz…..trump.tr.u.ufo.m.pán…………………….hledat orgo net

 • svět

  zadat ,na seznam.cz…….trum.tr.u.ufo.m.pán……………………..hledat orgo net

 • svět

  majsky kalendář nevyšel ale vyjdeto

 • svět

  ježíšovo roucho..dum hvězdy tu osa

 • svět

  HODNĚ ČLANKU O TOM VŠEMOHOUCÍM BUH..ŘEKLI BYCH TO ASI TAKTO LIDSTVO KUJME PIKLE PIKLE KUJME

 • svět

  ježišmarjá…vyslovnost já osoba oso pomoc moc já osoba zutá prvenství prvek věk ven obraz sne vyhledává místo obraz .ježiši já obraz tělo vemeš mě k pánu k otci jak budu moci dlouho sváma byt čeká mě jiná cesta …toje otázka pro lidi

 • svět

  boha hali …….syna narození hco

 • svět

  MiM…život nás učí následně nás varuje v nauce pochybností zdrojem výuky jsou lidé znovunásledující ponauky hledaní sami v sobě pourčitém hledání v nás myšlenky posouvají dál k zvratnému životu blahobytnosti pokračování mnohočetném souskupení zdatnému posunutí k vyraznemu posunutí k jádru mystifikace v rodnem přijetí souhry k zdatnému posunutí pravomysluné pojetí požitku početí ochrany spasení sami v sobě hledající posouzení v nachylnosti poznatku znovuzačlenění blahobytu anulace nás posouvá k zdatnému rozvoji prvenství náruženství vděčnosti praktika mnohotečná latore zdánlivá touha prožitku následující tvorba palaleru v tarotnem smyslu života znovunalezí náročností smyslu vnávratnem zdánlivá převaha pobrobení se skutečností

 • svět

  proniknout do vědomí zviřatka kterého mate radi to je pecka prostě užasné cítit jeho vědomí

 • svět

  MIM vic než buch

 • svět

  zakladem tří barev bíla žlutá ružová stvoření slunce ,tyhle barvy v galaxii mohou byt spouštěčem sluníčka a tyhle barvy v galaxii čemu by to mohlo byt podobné v souhvezdí vesmíru

 • svět

  MIM kdybych měl namalovat sluničko použil bych barvy za prve bilí kruch potom žlutí kruch potom ružoví kruch 3 barvy ty kruchy nemuseji byt vždy přesné poloměr těch kruhu třeba bílá barva stejně zhmotněná jako žlutá barva a ružová barva jako poslední překrytí dvakrát větčí .prostě první barva bíla pokryta žlutou a překryta ružovou barvou toje moje představa jak by sluníčko mohlo vypadat

 • svět

  MiM příjde mi že už to není tady ono že stará stranka byla mnohem lepší…at žijou ufonci

 • pigly

  mzntufo

 • svět

  ahoj

 • svět

  anch,nenech se odradit

 • svět

  S.ANCH.SI NĚKDO STŘÍLÍ

 • svět

  MÍMÍM..WIKEPEDIE STRANKY

 • svět

  pro čtenáře když pujdete psat diskuzi umyjte si ruce a tvář čistou vodou když budete v místnosti větrejte protože když budete mlčet ale budete vytvářet slova které jsou negativní bude se to držet v místnosti kde se tvoří negativní magie která má vliv na sve příbuzné jaka je vaše místnost doma která nemá negativní magii třeba záchod tam se moc nemluví i ložnice kam chodíte spát ale mluvím jenom spát větrejte

 • svět

  ty holky tady ty komentáře toje jako sokyně vyjadřování

 • svět

  normalně jsem si lehnul a zavřu oči tak jsem viděl televizi a osobu ženu jako když koukate na televizi .ale stím že jsem na televizi nekoukal jenom jsem zavřel oči a viděl jsem televizi a tom ženu blond zajímavé

 • svět

  inkvizitoři .dialogové.a teologové.jejich náboženství ty by vás všechny co tady píšete by vás ukřížovali a prokleli.prasata

 • svět

  politici ostuda naroda jsou inkvizitátoři dialogové teologové a když se stanou biskupem toje to nejhorší co muže byt ,neporozumí ničemu řekl bych že jsou to stb a ty mají dělat biskupy toje opravdu síla.jejich vědomí neumožnuje aby dokázali pochopit jiné absolutní věci čert je vem

 • svět

  rozčílil ..rot.ot.zč.tv.tc.ct.íli.lil

 • svět

  rot.ot.ttz.bil.il.žili.žíly.ili.och.lap.a-rot.z.čilo.čin.il.lov.vol.

 • svět

  rot.ttz,bil.bij,j,ve snu jsem rozbil židli o chlapa rozčiloval mě ,schválně mě ve snu všichni provokují .oni ví moc dobře proč,nenechají člověka umřít ve snu

 • svět

  pravda

 • svět

  pravda moza

 • svět

  MÍM.muž nesmí mít pohyb penisem muž a jeho pohyb penisem to je hřích .musí to nechat na ženě a ta určí svůj pohyb

 • svět

  MÍM.muž žena sex početí potomka.muž musí mít uctu k ženě tím že jí miluje ,nesmí proniknout do ženy svím penisem žena musí určit pohyb a muž se musí podřídit tím uctívá svojí ženu když tak muž neučiní tak dává svojí uctu k satanovi.žena musí byt uctívana ve všech směrech proto muž by měl byt připraven na sex tím že jeho penis bude připraven a bude čekat na ženu která vybere správnou polohu a žena svím tělem a svím pohybem začne dirigovat svůj pohyb potom je to čisté takže dáse říct že všichni muži hřešili tím že už pro nikli do ženy svím penisem i když ženu milují ale už hřešili ..neumusíte ženě strkat jazyk do pusy stačí pusinka a tak dále

 • svět

  otče.pet.otče.epe.et.
  otce.č.cec.cev.
  otec.č.cc.cv.vc

 • svět

  otče.otce.otec…..
  ot.tc.ct.tv.vc.cv.ce.věk.eo.ot.tc.ct.ceo.ot.tec.cet

 • svět

  SONE.LEF.EF.SONA.LAF.SONO.LOF.SONU.LUF.SONI.LIF

 • svět

  SONA.SOLA.ALO.LOS.SONE.EL.LOS SONI.ILO.LOS.SONU.
  ULO.LOS.SONO.OLO.LOS

 • svět

  SONA.S.ONA.ANO.NOS

 • svět

  SONE.OTE.TÉC.NEC NET.TET.SONI.NIT,TIT.SONO.NOT.TON.
  SONU.NUT.TUT.SONA.ONA.OTA.NAT.TAT

 • svět

  SONE.NET..SONA.NAT.AT

 • svět

  SONE, SONIOR.

 • svět

  SONE.OTE.SONIOR

 • svět

  JEDINEČNÍ DÍLO….POHYBY V RUZNÍCH BARVÁCH

 • svět

  ote.set.o

 • svět

  ZASE JSEM VIDĚL zakřivení v ruzních barvách mimbrány kam jsem se podíval tam to bylo dříve ruzně se to pohybovalo vychazelo to země ruzní pohyby nahoru dolu do stran zhmotňovalo seto prostě senzace jak se to chovalo ty pohyby jsou ruzné prostě seto pohybuje jak koliv toto všechno je moje

 • svět

  JEDINEČNÍ ….ÍN.ČENI.ČETI.DĚJ.JEDI.DINE.TEČ.NÍ

 • svět

  AUCERIUSO..RÍČ…..CÍRKEV…VĚK.RÍČ….AUCERIUSO
  DOST CÍRKEV

 • svět

  ATÉSIUS,7,,,AUCERIUSO,,9..ČÍSLO 79

 • svět

  ATÉSIUS.DÁVÁ .METI.DÁVÁ BETI.METI .A BETI .JSOU ŠTAFETY ÁMENI.AFE

 • svět

  ATÉSIUS ..ÁMENI,NA.ÁMEN

 • svět

  ATESIUS…………SU.ISE.SET.A…ÁMEN.SI.US

 • svět

  položil si někdo otázku proč ufo se nechce se ukázat před lidmi veřejně co třeba střelné zbraně není jejich život tak drahocení že jim to zato nestojí a přesně ví jak se lidé chovají ,takže jim ufum stačí jak to funguje jak si to zařídili

 • svět

  ruru.víte jak máte činit, když něco .

 • svět

  OTEC.ČERVENEC.ŽLUTÍ.CÉTE.TEČE.CÍTU.TUL.Ž

 • svět

  OTEC.LÉTO.ČERVENEC.VC.CV.CER.VEN.VET.NEC.TÉC
  LOTÉ.LOT.É

 • svět

  MAMOTECHNOLOGIE.NANOTECHNOLOGIE
  LOTE.LOT.OTEC.CETE.TEČE,LÉTO.LET.O.OBR.ŽÁR.
  LOTO.LOTA.LOTU.LOTI.

 • svět

  MAMOTECHNOLOGIE NANOTECHNOLOGIE
  MA.AM.OTE.TEC.CH.NOLO.LONO.LOTO.OGI.ENA.ETA.ANO.OTE
  TEC.CH.NOLO.LONO.LOTO.OGI.E

 • svět

  MAMOTECHNOLOGIE.NANOTECHNOLOGIE
  ma.ano.note.tec.ch.nolo.lono.loto.logi.gilo.ligo.e
  e.ogi.gilo.loli.gigo.loto.lono.lolo.lon.lot.hc.cete.tece.tono
  nona.ona.am

 • svět

  na.ano.note.bože.tec.ch.nolo.ogi.e

 • svět

  MAMOTECHNOLOGIE…NANOTECHNOLOGIE
  ma.amot.toma.mota.atom.ote.bože.tec.h.nolo.tolo.logi.e

 • svět

  nanotechnologie

 • svět

  mamotechnologie……e.igo.golo.lon.lot.hc.cet.tec.ceto.eto.toce.mam.m

 • svět

  tma ohně co se pohybují

 • svět

  tma světlo ohně se rozdělí na dvě části které putují ,,,ohně nese ero.rot.dělí .lína.vec.čas.tik.t.ere.répu.putu.jí

 • svět

  OBRO…OR.BOM.

 • svět

  MÍM.lev.nejvyší obrovská zbran nejteší kalibr,..OBR..nechte OBRA .SPÁT

 • svět

  MÍM.prostě jsem tak učinil,velká hra ,ale vám radím nešťourejte do toho,
  soudíš budeš zousen ,zákon fizyky a pak vás muže odsoudit vaše najivita

 • svět

  vrat se do hrobu,jak si to myslela?moza vladkyně ……otroci

 • svět

  častice ,,sak,jak funguje sak doprovázíje sak častice..sak.zbran se formuje

 • svět

  častice dokážou odpočívat spánkovy režim ,otázka

 • svět

  častice to je jako fotbal hrajou s míčem a přihrávají si a že by měli hrači fotbalu mezi sebou sex nejsou častice liga

 • svět

  anc.tady píše častice sex ,haha,častice inteligentnost ,takže chceš říct že jsou častice posedlí sexem a jak se rozmnožují ,neznamená že se v určené vzdálenosti drží od sebe že musí mít sex ,a když je vědci zachytí v tubě a spojíje udělají stoho zbran takže častice jsou nasraní že je někdo spojí pochopit jak častice fungují ,a jak funguje časticoví odpad a jak funguje časticova realita

 • svět

  zahrajte si hru třeba v neděli všichni že si sami určíte čas kdy naštívíte tyto komentáře a že budete mít na to vyjádření a schvalně kdo by se zvás trefil ve stejnou dobu kterou určíte si sami jeto takovy zamíchání karet i toto dává velky smysl jak se učit ,protože jinak jeto haligali komentáře třeba se nebudete urážet a když si vyberete ten čas tak si určete jak dlouho vám stačí čas aby jste si přečetli komentáře který vás zaujali a ještě abyste si mohli pokecat jestli by vás toto bavilo nebo by vás to poučilo ve všech směrech

 • svět

  chodím bez ponožek na boso a když jsem venku tak nohy mam teplé jako bych je měl v lavoru steplou vodou a když si vemu ponožky tak je musím sundat protože mi je hrozné vedro

 • svět

  když mohamed nepříjde k hoře hora příjde k mohamedovi

 • svět

  nejlepší jsou ty věštci co předpovídají že se stane země ,mají napsat rovnou 99procent

 • svět

  anc.tady se píše

 • svět

  anc.tady se píče že častice má vuni jako třeba ananas nebo.třeba chron,jaky je rozdíl aktivitou častice která lítá v ovzduší a kterou vykašleš

 • svět

  OO

 • svět

  zlo zustane zlem at jeto v jakem koliv smyslu ,odsuzovat druhy že se vyspala s mužem nebo ženou put je kolikrát silnější ,pořád se soudí

 • svět

  normálně kícham asi sluníčko.ale jak kícham občas tak pozoruju jak kichnu tak se to rozpráší a fungujeto,jako ,mlha.rosprašovač který se pohybuje

 • svět

  ooo SE ROSČÍLILO….jak se říká přej bud ti přáno.pranostika vůbec vyplní se to .vše nej 2O16

 • svět

  KOLOVRATKU,KOLOVRATEK

 • svět

  soudit bud souzen .asi semi to jenom zdá komentáře

 • svět

  69 TRAPNÁ .uražíš že někdo oslaví silvestra sama i kdyby jeto každého volba ,chováš se jako mišugenka ,tím bych to uzavřel

 • svět

  MÍM,VČERA jsem koukal na hvězdy ve 3hodiny ráno hézká podívana hvězdy na mě ruzně blikali a nejlepší že se chovali jako roj nahoru dolu do stran bylo to hezké nepotřebuji ani dalekohled na takovou to přehlídku co mi hvězdy ukázali ,moje preferní vidění

 • svět

  E.JI.HC.COPE.GENY.COPE,EGE.GEN.Y

 • svět

  EPOCHIJE

 • svět

  sucho.mráz ustupuje ..sucho.osu.cho.ohc,,sucho .ucho.slyší.ylí

 • svět

  opono….opo.ono.not.tono zono.po
  opono zono

 • svět

  kašlal jsem obrovské častice ale než jsem je vykašlal chtělo semi pořád spát a časticím se nechtělo vůbec ven byli spokojení v mím těle ale pak jsem jich vykašlal hromadu a byli obrovské

 • svět

  soos.tv.er.na.doby.y.body.y

 • svět

  ruur.ronon.gnttgi

 • svět

  juju.ruru.uv.záření.ignoruju.
  ign.gno.noru.uru.ju.uju.ruu.ronon.gngi

 • svět

  n.tepa.epa.pepa.mat.tam.tu.juje.jet.not.m.
  m.ton.teje.juju.tma.mat.tama.map.pepa.pape.a.pet.n

 • svět

  juju.ruru.uru.ruju.juru.ruvu.vuru.vupu.puvu.putu.tupu

 • svět

  jeto jako když k vám mluví někdo já vím oco jde ale zápětí to ignoruju tím že vše vypustím a tím padem ráno už si nic nepamatuju jenom vím co chci vědet a toje málá část

 • svět

  sen ježíš nazaracky .nevím přesně vyslovnost..toje jedno ,jenže opět jsem zase vše ignoroval ,tědko ignoruju sny ,takže malou část vym že kemě mluvil .prostě kluci mě řuší

 • svět

  larí..kapitan flotil.tat.planet.mě taky všude doprovází střeží dohlíží.
  í.žíl.hod.í žer.ts.ízá.vor.pod.dop..na zemi ,,,,třeba jak jsem byl naté planetě na party pořad namě dohlížel střeží.í.

 • svět

  MÍM.JO.JO.stromky šumí v korunách větví praskají ale kdo to vníma ptáci .o ostatním raději pomlčet

 • svět

  hezké prožití svatku uplně všem ,i když někteří to neprožívají ,ale děti by vždycky měl potěšit ježíšek ,takže tento den by měl byt hlavně pro děti přínosem radovánek a potěšení ,já osobně už to neprožívam štedry den už mi to příjde jako klasicky všední den jsou to okolnosti co se děje

 • svět

  UV ZÁŘENÍ ..CT..ŽIVOT V BARVÁCH ALE I KONEČNÁ VYSTUPOVAT

 • svět

  UV ZÁŘENÍ TADY UKAZUJÍ UV ZÁŘENÍ SLABÉ VE VESMÍRU GALAXIE
  MOJE UV ZÁŘENÍ NEJSILNĚJŠÍ ZE VŠEHO

 • svět

  VĚDOMÍ MOLEKULY A VŠECHNO MÁ VELKY RESPEKT PŘED UV ZÁŘENÍ

 • svět

  UV ZÁŘENÍ NAPOJENÍ NA VŠECHNO JSOU TO RODY GALAXIE VESMÍR

 • svět

  TAKŽE VESMÍR A GALAXIE ..NENÍ PROBLEM UV ZÁŘENÍ NAPOJENÍ CT.NA GALAXIE A VESMÍR

 • svět

  UV ZÁŘENÍ JAKÉ BARVY VŠEHO MIX

 • svět

  PROTO KDYŽ ZALEZU DO NORY.U..UV ZÁŘENÍ TAK VŠECHNO IGNORUJU..ALE MAM TAM ABSOLUTNÍ KLID OD VŠEHO A OD VŠECH

 • svět

  TO JINAK VŠECHNO PROSVÍTÍ UV ZÁŘENÍ

 • svět

  UV ZÁŘENÍ….TAKŽE KDYŽ KONZUMUJI NIKOTÍN CIGARETY TAK MLUVÍM…KDYŽ BYCH NEKONZUMOVAL TAK MLČÍM .TAKŽE PRO LIDI JE LEPŠÍ KDYŽ KONZUMACE JINAK KDYŽ NE KONZUMACE CI CIGARET TAK NIČIVÍ DOPAD ,ALE KDYŽ NENÍ KONZUMACE TAK SE CÍTIM DOBŘE TAKY MLUVÍM ALE MÍN

 • svět

  uju.uvu.upu.utu.

 • svět

  uvu.upu.utu

 • svět

  ilí..žíl.i…žíly.i…žily.í

 • svět

  ……adam otec.mar,pán,,,,,,,
  tečka čárka ..teč.čet.kačá.čár.rka.

 • svět

  ADMR.6222,22.26….RMDA….ADMRRMDA..26…22..22…26

 • svět

  ADAMARAMADA…A6D2M2R1,,číslo11
  6221..12.22.26….ADAMAR.RAMADA….A6D2M2R2….ČÍSLO.6222
  22.26…26.22

 • svět

  ADAMARAMADA….

 • svět

  ADAMAR.RAMADA.
  adam.otec.mar.pán.r.ama.m.mada
  adam.otec.mc.mar.pán.rntt.r.ama.m.mada
  mcrnttrm
  m-crn.crt.trc.t.trm.mrt.
  adam.otec.mar.pán.r.ama.m.mada.vladkyně.
  adam.m.otec,c.mar,r,pán.n.r.ama.a.m.mada .a
  adam.otec.mar.pán.r.ama.vladkyně mada.mema

 • svět

  dmr.rmd

 • svět

  na.a.adam.da.am.mar.ar.
  adamar…ramada

 • svět

  ramadan….n.adam.mar

 • svět

  kdo ze zvířat drží nejdele pust takzvaní ramadan …had

 • svět

  mimi.cici

 • svět

  memi ctí…..memi.mi.ctí..ít.cime.mime.m

 • svět

  dáma.ctí.memi

 • svět

  ctí.ct.í

 • svět

  její oštep takzvané kopí .kop.í ctí barvu.uv.točí.í……uv.záření.í

 • svět

  ježíš a vladkyně….pepa.moza

 • svět

  krasavice .vládkyně

 • svět

  mada .dáma .vladkyně.přezdívaná.moza
  směr vychod docela velká plocha nebe její obraz je drží ostěp ruce rostáhlé

 • svět

  adamově rouše .adam.o.věk.rody.koušou.
  evo.mada.dáma.ada..otec.dáma.o.tec.cd.dáma.dám.a.

 • svět

  adam a eva přece lousknutí proudku ne .a jeto podle našich představ,otec ,adam dcera eva cd.,céva ,pak to vypadá jinak jako lidé se chtějí vyrovnat bohu ,tak bohu loustkni proutkem proč tak složitě všechno

 • svět

  pravda bolí pravda volí

 • svět

  pravda bolí

 • svět

  takže si to udělame k obrásku svému..okolnosti

 • svět

  takže vyvoj početí se vyvíjel v jinem smyslu života a další generace už mají své zákony které se nesmějí porušovat jsou nastavené hranice jak to má vypadat

 • svět

  otče toje asi neslušné…rodit se musí

 • svět

  bílá.černá

 • svět

  noce sone

 • svět

  prostě to tak mělo byt ,,míchanice všeho..ne prostě adam otec už promyšlení takže noce manželka

 • svět

  okolnosti v dobrem i zlém ..ale eva byla čistá jak lilie po otci adam.tak skym adam zhřešil noce

 • svět

  adam.eva.otec.mema

 • svět

  adam.otec.dcera eva ..otec.cd.o.tec.cet.dcera.ceva.ta.céva..ace.céva

 • svět

  otec adam.dcera.eva.CD….čistá dcera po adamovi.rovnocenost.t.sone.noce.cet.tec.vor.součast okolností a vývoje .takže adam otec eva.ceva.cd dcera .adame to nemůžeš vyvoj je vyvoj okolností

 • svět

  adam eva…..otec adam dcera eva ,,,to by asi bylo pošetilé že ano.co říká bible sama bible neví nebo nechce znát pravdu ,že otec a dcera by měli potomky tak co je potom očistec ,jak říká bible adam a eva byli mezi prvními tady na zemi ,nebo že by adam otec zhřešil s někym jiním a jeho dcera eva že by stvořili potomky …toje asi blbé že ano takto se vyjadřovat že eva dcera byla čistá díky otci adamovi .podmínky a sytuace byla jiná

 • svět

  zalezu do nory,u,uv, mam tam klid od všech od všeho tak mě nechte
  jasní .uv…uvidí…uv.vidí.idí.ilí

 • svět

  uju.uvu.ruru.vuvu.uvo.von.vot

 • svět

  uju.ruru,uron,

 • svět

  nor.u.ruru.ju

 • svět

  nor.u.uru.uju

 • svět

  prostě ty sny nějak ignoruju …ign.igt.noru.ruju.

 • svět

  haligali monstrum artí sní prostě se nemužu probudit jsem neštastní tady
  tak mě straší ani ty sny mě nemužou probudit .e ile.m.dob.bod.konec.cm
  e.di…………….straší.hali.ali.g.liga.ila.g.gali.ali.mob.n,st.rum.
  ártí.í.sní..ámen.sní

 • svět

  svatá p…..a

 • svět

  já to vím už delší dobu předpověd počasí

 • svět

  korán.konec. cr…rán

 • svět

  osmanská říše

 • svět

  láva v zemi má sono…jo.ne

 • svět

  a.dost…..ado..lf….Kronos,sono.nor.tor.k….oto

 • svět

  propojení..íle všeho taky když planetka bouchne bere ohled na ostatní.propojení íle všeho narození íle všeho .íle.eto.ran.nar.jedno bouchne jedno se narodí

 • svět

  hvězdy modré pulměsíc.bílí záření zelení propojení hvězdy a měsíc a kolem pohyb modro černí orgazmus .sluníčko žluté až září plochu ružově sluníčko a jeho zrcadlo bílé země a jeho pohyb ze strany na stranu pomalí pohyb .

 • svět

  ale jak ten pul měsíc zářil zelená barva

 • svět

  je měsíc duležity určitě ano

 • svět

  a celkově jak všechno funguje

 • svět

  prostě každé propojení jiní pohled.jaky bod.

 • svět

  a co třeba večer propojení měsíc a hvězdy

 • svět

  a co třeba přes den když je měsíc vidět a propojení se sluncem

 • svět

  stejně je hezké jak ten měsíc funguje

 • svět

  sen naštívil jsem dáse tomu říct blázinec ale doktoři byli samá legrace byla snima sranda .ne žadná buzerace prostě byli vysmatí a byla snima legrace jiná doba jiné mravy

 • svět

  včera jsem koukal na pulměsíc a s pulměsíce zářila zelená barva–
  zelená měsíc…z.tel.let.letá.ámen.s tíc.c

 • svět

  měl jsem bmv,auto černé kombi…..i.bmo.konec.cmbi.ék.konec.én.cv.
  vc.věky,cotu.tocu,au.toc.cot,vmb

 • svět

  PROSTĚ DŘÍVĚJŠÍ CHOVÁNÍ JSEM BYL ÁMEN..EXITUS

 • svět

  EXITUS……SU.U.U.TI-ILE

 • svět

  MOJE DŘÍVĚJŠÍ VIZITKA BYLA EXITUS……..
  SU.SUTI.ILE

 • svět

  ŽLUTÍ..BÍLÍ…..ŽÍLU.ÍLU.U…B…ÍLÍ.

 • svět

  UV.GALAXIE……UVG.ALA.XIXE

 • svět

  ŽALU.ALZU.UV

 • svět

  ŽALU.ALU.TUL—BÍLÁ.LÍBÁ

 • svět

  ŽLUTÁ.BÍLÁ

 • svět

  CO3 .TO.MUSÍ.BYT SILNÉ

 • svět

  A1JCO3….M3OCJ1A

 • svět

  11.JEDE.DĚJE.E.DEN.A.NA.DEMA.CT.

 • svět

  A1C3…A1.JED.DNA.NA.C3.COT.TOC.CTO.OTC

 • svět

  A1C3.

 • svět

  AND.DĚJE.JACI.ACI.RAČ,ČAČI.ČIŘ.T

 • svět

  T.ŘIČA.ČARI.CAJE.JED.DNA

 • svět

  číslo13.ac.1A.c3…..3CA1..TŘICAJEDNA…..AND.DĚJ,JA.CIŘ.T

 • svět

  co.si.osi.cot.toc.toto.coco.ct.tc.na.nebes,cíc.cíř.ch.hc

 • svět

  na.nebes.síc-cíř.ch.hc

 • svět

  pořad dokola písnička-otče náš co si na nebesích
  o.tc.ct.cev.ná.vs.co.si.c.osi.na.nebe.sích.nebe.koncích

 • svět

  listopade.pad.e.listopadu pad.u listopada.pad.a.listopado.pad.o.listopady.pad.y.

 • svět

  žíly preferní vidění.ění.ílě

 • svět

  ílé .bílé.žíly.existence i exitus…..martin na bílem koni..mar.in,il.na.b.íle.m

 • svět

  žíle.íle.leží.í

 • svět

  lionu taje existence

 • svět

  křupe.et.ep.uv.rk

 • svět

  křupet.tepu.uv.rk

 • svět

  křup.existence.křup exitus….křup-p-uv.rk..k.rvu.p

 • svět

  takže bom když byl co2 tak mu zimi nevadí taky proč by mu měli vadit.

 • svět

  galaxie..gal.lax.lati.ati.e.táli.áli.ilá

 • svět

  co.všechno dutí ale mi zato nemužem…co.exitus

 • svět

  snížek.sních …sní.ín.žíl.ek..sní.ín.ch.hc

 • svět

  jako když zapneš bombu naplníš co2 a pouštíš tak stoho jde snížek…sní.íle.ek

 • svět

  co.všechno dutí v galaxii

 • svět

  coco.co ledové srdce exitus

 • svět

  auceriuso věky koncích.auceriuso.ríč.ch.hc.ríč.cir

 • svět

  auceriuso.věk.koncích

 • svět

  auceriuso9 existence 9

 • svět

  ciril.existence..bobo.exitus

 • svět

  xixi.cici.xoxo.coco…ci.existence.co.exitus

 • svět

  existence.exi.ile.exitus.exi ile

 • svět

  takže existence exitus galaxie

 • svět

  zmizel.s existence.ec.net.sixe.sile.ile.s,l.ezi.ile.zim.z..to znamená galaxie existence exitus.ile.xtep.žíle.x..galaxiexistence.xixi.e.ile.bych.oka.ila.zaku.im.čiř.řič
  ok.sace.epo.pok.kat.sona.n.ít.lad.díje.jež.lun.dap.pana.t.v.rube.beti.
  žil.ek.vr.čiř.ok.sa.vík.c.epo.pok.moto.top.tíz.v.mam.oti.sil.t.sej.lahá.háv.mes
  jáj.mer.era.rad.doh.imi.ila.lada.on.ís.aci.ile.mé.vok.ířa.íla.lat.tal.sav.d.kaj.
  nes.

 • svět

  stejně je husty připravit sen který dáva smysl ty postavičky co znám.atd.dáva to smysl

 • svět

  sen jak dva staříkové měli casíno a dali mi ho darem já jsem váhal jestli si to mam vzít potom kopecky a skořič řekli že buřta napadnul frajer že jí dal pěstí na nos tak kopec a skorič mi ukazali toho frajera a já jsem se zachoval jako bych ho vymazal s existence

 • svět

  at se lidé dívají očima nahoru a říkají co chtějí .ono.šlo o propojenosti ,

 • svět

  auceriuso…lidé se koukají očima nahoru a ještě říkají bla bla bla
  auceriuso…jste ostuda lidstva ,,,ten čas je krátky že ano tak proč ho neskrátit ,takovou ostudu jsem nezažil takovou potupu .chci vás mít prázdnotě vaše vědomí si zaslouží aby bylo kámen ty kamínky aby byli někde hodně moc daleko od toho hezkého aby jste byli v prazdnotě

 • svět

  jeto pouhé světlo od baterky ale zaražející je že se ruzně diodi vypínali i rospínali slabě svítili silně svítili prostě se to měnilo pouhě světlo s baterky

 • svět

  tak jak mam tu baterku a ta baterka má diodi tak jsem jí rosvítil ve tmě a pak jsem jí vypnul a viděl jsem to světlo přesně kde jsou ty diodi po sobě ty kolečka se rospínali pak zase byli vidět jako kolečka a ty kolečka se ruzně vypínali postupně pak se zase rosvítili ty diodi pak to světlo svítilo slabě pak zase silně ruzně se to střídalo třeba jedna dioda pak zase všechny diodi a zase to trvalo dlouho a ruzně se to taky pohybovalo

 • svět

  pán.muj.j

 • svět

  mj..uv,pán

 • svět

  martine.íle

 • svět

  auceriuso.a.dost..ben.a….

 • svět

  takže bena..bom…….auceriuso…bum

 • svět

  auceriuso .bum.um…..auceriuso.kope.epo

 • svět

  auceriuso.o.čas

 • svět

  pátek.pá.ámen.tek.ek

 • svět

  páter.pá.ámen.r

 • svět

  číslo 13….ac..páter

 • svět

  ríč.čír.geny…g..bety

 • svět

  míme.íle.memi.ceri

 • svět

  auceriuso…vaše hra jak se vám to hodí do karet

 • svět

  koncích..konec.kon.cíř.ch.hc.ríč.ch.hc

 • svět

  auceriuso..ríč.koncích…ríč.í.cv.vc.víc.cív.

 • svět

  auceriuso ,budou kámen..auceriuso lámu .tep

 • svět

  auceriuso ..vybrali jste si sami a vy víte moc dobře komu dělate reklamu
  konec.a.dost

 • svět

  irt.árt.ciril.cir.rt.

 • svět

  auceriuso…a dost.nesertemě..
  ciril a metoděj….ciril.ili.lil.láme.ámen.to.děj…auceriuso.au.ceri.eri.riu.u.s.o.
  osu.u.iri.ili.auceriuso.ile.ímpuls uv záření íle.řaz.žár.
  muj.bože…….pán.m.uv.záření.bože..austrálie.e.íle.ila.árt.t.su.a…..
  řeknu jedno a.dost

 • svět

  krásní …k.trá.sní.ín.s.árt.k.

 • svět

  ta delka 1.5 i trochu délší přesně to neodhadnu

 • svět

  takže zakřivení kolem 13.až 15 centimetru nahoru dolu nejvetčí delka toho zakřivení 1.5metru ten pohyb se i rospínal. pohybem prostě inteligentnost největšího kalibru .to zakřivení čára nahoru čára dolu prostě mimbrána mimbrány ty zbarvení se ukazovalo slabě i silně spíš jsem koukal na ten pohyb .a nejlepší jak to bylo kolem mě i ten pohyb jak množil i jak to šlo země s těla

 • svět

  to zakřivení mělo kolem 13až 15 centimetru to zakřívení nahoru dolu ten pohyb se ale na vyšoval metaforní formace ace.eca.m.rof.ín.íl.r.ofa.afo.tem.em.i tak by se dal popsat mataforní pohyb

 • svět

  ted jsem se koukal a viděl jsem ruzné zakřivení pohybující se zakřivení íle .to zakřivení bylo v barvách po celí místnosti bylo to v malích i ve větčích formací pohybovalo se to to zakřivení dolu i nahoru ruzné vlnění .íle.to zakřivení se rostahovalo prostě vychazelo to z mojeho těla točilo se to kolem mě měl jsem to i před sebou prostě jsem se podíval na jakou koliv část viděl jsem to všude at do prava do leva na strop ale nejlepší jak to vychazelo země ten pohyb je užasní i měnící se barvy to zakřivení.íle.krásní pohyb ruzné velikosti toho zakřivení.íle.pohybující se zakřivení ruzní pohyb zvětčování moje preferní vidění sledovalo jak se to chová vem te si zakřivení které vydavá barvy a pohybujese seto nahoru dolu ruznou rychlostí i ruzné to zakřivení ruzné vlny pohybu to zakřivení nejvetčí mělo přes 1.5metru i více ten pohyb nahoru dolu i pomalu do stran otočil jsem se jakym koliv směrem viděl jsem to přes moje preferní vidění když jsem zabral co nejvetčí plochu bylo to na více místech nejlepší bylo jak mi to šlo s těla a jak se to předemnou pohybovalo šel jsem i ven kde byla tma a viděl jsem jak se to pohybuje kolem mě vté tmě bylo to hezké mimbrány takže zakřivení i tak se to dá popsat mimbrány pohyb mimbrán prostě ten pohyb užasné chování ten pohyb ruzní směr směr chování .chování pohybu vlnění .íle.pohybu ten pohyb tich mimbrán toho zakřivení .íle.nahoru dolu i oboustraní směr nahoru dolu to zakřivení.íle.šlo země a ten pohyb kolem mě se navyšoval a když jsem se podíval jakym koliv směrem viděl jsem to ta inteligentnost chování pohybu užasné i to zbarvení.íle.

 • Sergej Zajicev

  ¨Buh stvořil Adama a Evu , Jejich potomci jsou Arabove , Aziate ,Afričane , Slovani , Germani a dalši narody , Každy narod ma jinou řeč , Ja si myslim že to je pěkna blbost , Jedna planeta a tolik odlišnich narodu , Proč tedy to neni tak u zviřat ,Jako kočky psy sloni ptaci a tak dal Žiji od sebe tisice km . a přesto si rozuměji , Nic se u nich nezměnilo po staleti. Take je zajimave že některe narody tu žili už 5 000 let před našim letopočtem ., To jako pra otec čech vylezl z jeskyně a osidlii středni Evropu ??? To same Evropane , kde byli celou dobu ??, Je toho vic co ukazuje jen na jednu věc , Domovem se stala modra planeta země vice narodum z jinych planet , My jsme děti vesmiru ufoni ktere stale čekame . Naše galaxie je lidu prazna kdo přežil žije tady mezi namy , Valčili mezi sebou tak dlouho až svou planetu přivedli k zaniku . Jako to dělame my už několik staleti , Vytvořili jsme Atomove bomby a vyskoušeli je ve valce , Rusove a Američane šli tak daleko že skoušli stale nove a nove a silnějši bomby , Třeti světov valka bude skaza pro nas všechny kdo tu žijeme a neni kam odletět na jinou planetu a zachranit si život , Ty letajici taliře a obrazky ufonu je všechno podvod , Nikdy nikdo sem nepřileti ani na zachranu .. Dostali jsme novy domov a prvni co jsme udělali bylo že jsme napadali druhy narody . tak to chodi stale do kola už po staleti . Tak zvani Ufoni se nam vyhnou velkym obloukem , Jsme ostuda nekonečneho vesmiru .

 • svět

  a ted když spočítají co převyšuje zimi nebo tepla v galaxii vesmír

 • svět

  ale lidi studená sprcha osvěží.íle.ale když jsou lidi v mrazích dlouho tak to funguje jinak energie

 • svět

  energie je součastí tepu

 • svět

  teplo je tep

 • svět

  ufo preferují nahotu uctívají zimi .ale teplo mají na lodích takže teplo je součast

 • svět

  člověk co mrzne venku v mrazech jeho energie je spomalená potřebuje se zahřát a najednou energie se zvyšuje

 • svět

  takže má vhodné podmínky energie na zemi.než v mraze okolo 100stupnu mínus nebi i méně takže energie má rádo teplo takže ve vesmíru kde jsou hvězdy si energie vybere hvězdy a nebo jí jeto uplně jedno energii

 • svět

  takže na zemi ma energie v hodné podmínky v pohybu

 • svět

  kdyby energie letěla vysokou rychlostí v mraze mohla by energie rupnout
  jo.nebo ne

 • svět

  proto žíly galaxie vesmír jsou bílé..íle

 • svět

  snížku..sní.íž.íl…íle.žíly

 • svět

  sněhu.s.něhu

 • svět

  lev je taky bílí žlutí

 • svět

  sních smích …sní.í.ch.hc,sm.mí,í,cíh,koncích..kon.cíc.h

 • svět

  híjo.hí.jo

 • svět

  martin na bílem koni..n.abí.íle.mel.í.konec.cti

 • svět

  led.vědomí.je zdrženlivé.věk.il.net.ven.tv.žrd.rdz.tej.

 • svět

  ledové království ….led.o.věk.ek.r.ál.lov.s.tví.tv.í
  ív.t.s.vol.á.árt.ek.trá.vo.del

 • svět

  tajím.ím.puls

 • svět

  lion.u.tut.tajím..ím

 • svět

  žíle zíme lum

 • svět

  jinak zima je všude zimi jsou všude ne ..probouzím.pr.o.o.bo.u.zím.ím.
  lion.u….lum.

 • svět

  a když je 5stupnu plus tep,puls

 • svět

  proto v česku není taková zima ustupuje.zmizí objeví se

 • svět

  zimi.mimi

 • svět

  zíme.míme.íle

 • svět

  leti,zime.mezi,meti.memi.z

 • svět

  takže ben mě nechytil …prostě jsem zmizel.zm.il.e.leti.eli.zim.z

 • svět

  takže.ben..
  kobra 11policie……..já sem zmizel…jás.sem.mes.zmizel.il.e.l..slyším.a.ještě jsem zmizel

 • svět

  sen,byl jsem na jasne bavili se tam kluci že to musí skončit pak přišel ben s kobry 11ten seriál.a jsem pořad šel dolu a najednou jsem slyšel jak ben volá mobilem a bonzuje mě kde jsem a já jsem šel ze psem začal jsem utíkat a ten ben říká stratil jsem ho utekl za roch a já jsem pořád utíkal až jsem zmizel…….
  set.n.b.vi.l..j.sem.mes.na.jas.sne.net.bav.ili.lise.ise.set.tam.mat.kl.
  uci.iže.ile.eto.mu.usí.sís.konec.ct.n.čit.čin.pak.kap.pr.vi.iše.ile.el.ben
  bet.vol.á.mob.ile.mabo.bon.bot.zuje.je.mě.k.děj.sem.mes.ma.jáj,sem.
  mes.s.vel,zep.tep.sem.mes.z.ača.al.j.sem.mes.mutí.utí.í.tíka.t.aten.ben
  r.víka.s.tra.art.ati.ali.ila.l.j.sem.mes.hot.tu.u.tekl.ek.l.zar.och.hajá.j.sem.
  mes.por.vr.á.dutí.utí.í.íka.íla.kala.ž.j.sem mes.z.zmizel…zm.ile.l…il,e.zmizel…………….takže ve snu mě pronasleduje ben s kobry 11serial …ale já zmizel nechytili mě

 • svět

  umíte si představit jak vypadá rám.vem te si člověka a vemte si futro ted stoupíte do toho futra a stojíte s něm toje rám. obraz který vás doprovází
  jeho rám prostě jenom rám který není vidět ,ale v dimenzi jeto jinak rám

 • svět

  boze.bože.muj….bože.věk.m.ul.j.lum.lion.u…….bože.m.u.j.

 • svět

  k dobi to o cenil—l-ile.nec.co.o.ti.bod.k.dob.i.to.oce.ceti.beti.il.

 • svět

  á.h.tu.ol.děj.s.rám.ma .n.na.ct.s.eca.ace.t

 • svět

  ta cesta na mars je dlouhá

 • Juraj Duržo

  A kde je ten snimok z SDO, ktory ma udajne zachytavat rovnaky objekt? podla mna ide o obycajnu casticu kozmickeho ziarenia, ktora zasiahla detektor, inak povedane bezny sum. Viete kolko takychto „sumov“ zaznamenaju detektory SOHO kazdy den? Ako casto robi SOHO snimky? Kazdych 5 minut, 15minut, kazdych 30minut? Nemyslite si, ze keby to bol skutocny fyzicky objekt pri Slnku (aspon zdanlivo pri Slnku), tak by bol vidiet ASPON na dvoch po sebe iducich snimkoch? Jasne, za predpokladu, ze nepouzivaju nejaky ultra tuti-fruti warpov pohon zo Startreku…

 • svět

  tírájí.ílá.ráj.í.ílá.r

 • svět

  lidé tírájí

 • svět

  ártí tírájí…..ílá

 • svět

  ártí

 • svět

  í.já.tíl.íl

 • svět

  lítájí…..lít.íla.taj.í

 • svět

  era .líta.íla

 • svět

  moje reaxce na zemi je bum.reaxce.era,x amen.artí.věk.c

 • svět

  takže slyšet hlasy a vnímat vědomí je rozdílné .protože poslat vědomím
  hlas někomu a ten druhy člověk v tom má absolutní bordel protože jeho vědomí není nato připravené a pak jeho vědomí je smíšlené přetížené a jeho vědomí reaguje podivně takže až je nepřijatelné ,takže vědomí lidí pracuje na té stejné vlně prostě nic neslyší ale i nerozpoznají jaky koliv sebe menčí výchylku protože jejich vědomí pracuje tak jak si ho naučí a podle toho se chovají lidé jaký mají vzory chovaní ale i druhích lidí muže byt jejich vědomí nakažlivé prostě to druhé vědomí člověka presvečí udělame banku třeba a bud ten člověk řekne si upadl a nebo řekne jo jdem do toho udělame banku i tak zasahuje jiné vědomí nebo ovlivnuje takže lidé jsou ruzně ovlivnovaní i třeba práci když šef pořad sekíruje toje taky ovlivnovaní prostě zákony a jejich nastavení už od malička tě někdo učí jak se máš chovat a vědomí poslouchá i když se muže změnit co když je rodina ma spoustu dětí a jsou chudí a neumějí nic než kráct a už učí svoje děti aby je následovali takže učí svoje děti kráct ,kdyby kradli jenom rodíče a tajili by to aby děti o tom nevědeli a učili by děti jinak aby se chovali potom ty rodiče co třeba kradou po krámech zboží by to tajili před dětma potom by rodiče nebyli sobci a nekazili by svoje děti aby znich nevyrostli také zloději a neovlivnovali by jejich vědomí takže dase říct at jeto jaké koliv vědomí lidí dětí je ovlivnovano povahou vědomí takže každy člověk si tim projde ovlivňováním a jestli to změní chování vědomí jaké budou reaxce a jak se okolnosti rozvinou je otázka proto každé vědomí se učí a jak se rozhodne jaká bude pro vědomí správná pozice je jenom na něm bud je to správná věc nebo špatná věc nebo okolnosti jsou nahoru dolu jednou tak podruhy tak ale chtěl jsem tim říct že odmalička se vědomí učí a učí se pořad v ruznem věku a chtěl jsem tim říct že každy je nějak ovlivnován zaleží jakou tu cestu si on sám vybere .a proto lidé co slyší hlasy co se od ostatních liší tak lidé co mají nastavené svoje pravidla tak ostatní považují že jsou nemocní a že je dostanou zpátky tím že je lečí protože jim se nic takového nestává a větčina lidí tím převyšuje jsou to zákony směrnice chování ,ukázka byla třeba film dastin hofman taky si jel svojí ligu a pro většinu byl nechapající ale uměl jiné věci co ostatní lidé neumějí nebo ruzná postižení také se liší tyto lidé od ostatních třeba postižení co je ale i co umí takže hranice lidí třeba 8Oprocent je stejná 20procent se liší jsou to víkyvy nahoru dolu takže když je někdo nemocní ale je v něčem chapající než dokážou ostatní lidé tak ma víkyvy nahoru a pak jsou postižení co mají víkyvy dolu ale musí se brát v potaz všechno albert byl vědomím taky uplně někde jinde i ostatní vědci pak se od ostatních liší ale všichni se odmalička učili a všichni byli nějak ovlivnovaní ja bych řekl asi tak nic dětem nevnucovat a bud příjmou to naše vědomí jak se chová a co jsme je naučili ale at sami se pak rozhodnou co je proně nejlepšípouto lásky je silné a myslet nato aby děti se měli dobře at v chudobě nebo i jinak toje pouto okolností takže vždy uvažovat vědomím jaká by měla byt ta správná cesta a říct si udělali jsme to nejlepší co bylo v naší vymoženosti a jak se pak děti v budoucnu rozhodnou je jejich cesta do každe cesty příjdou nové a nové okolnosti toje život .život nás pořad učí i negativně i pozitivně at je to jaky koliv věk ruzné cesty životu lidí se prolínají at už pozitivně nebo negativně co jsou pozitiva co jsou negativa .negativa třeba závist .a pozitiva daváme druhym radost .takže závist je nákaza .radost je lék.proč lidé jsou infikovaní nakazou vědomí nebo lékem vědomí jaké procenta mate co ve vás koluje co převyšuje pul na pul .co třeba ježíš jeho vědomí převyšovalo jako lék ježíš byl ukázkou a stejně ho lidé odsoudili ale ježíš svím vědomím chováním tady pro některe lidi zanechal něco hezkého ale proty lidi coho odsoudili tak ty lidi byli ty negativa ty zla .vše se nějak vyvíjí ten čas se vyvíjí lidé se mění ale pořad to stojí za hovno. ježíš byl vzor .a dneska jaky mají lidé vzor války ponižování atd a kdyby lidé poslouchali ježíše a pořad by se tak chovali až do dnešní doby bylo by všechno jiné ale doba se mění ale vše pořad stojí za hovno lidé a jejich vědomí je smíšlené chovají se neřízeně pořad a pořad se jim něco nelíbí at jeto v jakym koliv směru at lidé si předpoví svojí budoucnost at každy řekne jak vidí budoucnost generací a pak at udělají graf plusy a mínusy a vše co předpoví lidé a budou převyšovat pozitivní procenta tak si mohou říct naše budoucnost bude dobrá a když to bude v negativním procentech tak si řeknou i tato budoucnost muže tady na zemi skončit .lidé si neumějí připustit ruzné chování a i lidé mohou upozornit že se něco muže stát zaleží jak ten druhy nato reaguje i ruzné vaše vědomí muže vypustit slovíčko které bude obsahovat třeba nedopadne to dobře každe slovíčko co člověk vypustí i to byste měli příjmout a urovnat si to v hlavě ale tím se lidé nezabívají reagujou nato jak to cítí ale i vaše vědomí muže byt ovlivňováno vyší mocí aniž byste to dokazali rozpoznat není to potom nápověda jako ta věda pro vás at se vaše vědomí učí a jde poté správné cestě měli byste příjmat i nové poznatky vy se řídíte podle toho co jsou fakta dané ale nové okolnosti stím mate problém to příjmout .jaké si to udělate tady na zemi to bude vaše vize to bude vaše vizitka

 • svět

  lidé co slyší hlasy je schyzofrenie.e.ile.net.er.fot.vi.hc.s.
  lidé co vyvolávají duchy přímají jiné vědomí .a když už dokažu
  rozpoznat ruzné vědomí a nepotřebuju někoho přivolávat jako duchy
  tak jeto uplně něco jiného .když vyvolávají duchy potřebují mít na
  to klid aby se mohli soustředit a zabere jim to nějaky čas .umě jeto automaticky nepotřebuju žadní klid ani čas ani se soustředit

 • svět

  tej.děj

 • svět

  stejně se umě točí ruzné vědomí ale já je rozpoznám…
  s ..tej.net.ven

 • svět

  tak co teda

 • svět

  jas ne potřebuju net

 • svět

  jas nepotřebuju

 • svět

  tubo znamenáto ochraní plášt potřebuješ ochrany pláště .nepotřebuje potřebuje,a ten plášt není vidět

 • svět

  suboprojekce.subo.tubo.bom.projekce ek

 • svět

  jarda čert

 • svět

  jak zjistíte že je svámi g jeho rychlost jaky to má vliv na vědomí prostě se zvíší otáčky vědomí a jak dokáže g rychlost vypínat vědomí ,jeto jako s autem pořad přidávate plyn prostě co to dá a čím se rychlost zvyšuje tak vědomí se soustředí alespon tak to mám já prostě kličkujete mezi autama a ten adrnalin a ta rychlost .ale chtěl jsem tim říct že g rychlost má obrovsky vliv na vědomí tím že vědomí zvíší otáčky.poznateto jako by vás to nakoplo g že vaše vědomí se zrychlilo ..

 • svět

  pochopitelné je někdy nepochopitelné

 • svět

  jas net písnička ato sjo
  selaví

 • svět

  mártílion.u—1.oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 • svět

  číslo 13..trilioni trilioni trilioni trilioni trilioni trilioni trilionu trilionu trilionu trilionu trilionu kilometru atd

 • svět

  paprsek.jsem.v koncích..j.sem.mes.věk.koncích.cíc.ch.hc.

 • svět

  já se napojím na muj cíp.muj jas nuvěřitelně rychlí obrovsky paprsek kam se hrabe rychlost světla ,toje jako kdyby létalo slunce a mělo přetížení tak kdoje rychlejší bom..paprsek ..g —závod start

 • svět

  mot

 • svět

  o.o

 • svět

  dá se vědomí identifikovat

 • svět

  b..d.at se vrátí MÍM

 • svět

  tohle ukradneš že vesmír se chová jako orgazmus a ne jenom tohle a pak dokážeš urážet ani nevíš co urážíš .tak jak se tvoje chování chová jak semu to hodí do karet tak co o čekáváš 69ach

 • svět

  čertem nejsou žerty

 • svět

  nik střelec…..cele.vr,ts

 • svět

  nik.ach to vaše vědomí napravim,jak se má chovat

 • svět

  nik hladomorna

 • svět

  islamsky stat zabíjí i děti ,nejhorší je bezbranost dětí a lidi.takže bych jim založil koncentrační tábor a nechal bych je tam bez pití bez jídla bez oblečení a já bych je nechal ve tmě a kdyby měli žízeň tak at pijí svojí moč a kdyby měli hlad tak at požírají sami sebe dokud znich nezbyde nic pouštěl bych jim hlasity tony který bzučí aby si nemohli povídat prostě syrenu hlasitou pouštěl bych jim co2 v určeném limitu aby jejich krev zhustila se a jejich mozek by byl oblblí prostě takovou davku co2 aby přežili dal bych jim náramky na nohy a každou hodiny bych do nich pouštěl proud aby věděli kolik je hodin

 • svět

  nejdřív projdi silovím polem 69 pak se mužem bavit dál
  silovím.sílo.vím.ím….aby si se netočila pořad dokola ,toje jako by atom
  měl svojí rychlost a narazil do silovího pole a těd jeho rychlost by se točila a síla by ho nepustila .je rychlost a rychlost a čeho rychlost .a do jaky skupiny patří tvoje rychlost a s čeho se skláda tvoje rychlost ,kdyby každy měl stejnou rychlost to si neumím vubec představit to by byli všichni rychlí to by byl kolotoč ale potom by všichni byli rychlí i svím vědomím stejné vědomí a proč potom je někdo pomalejší nebo někdo rychlejší protože hranice dostupnosti je pro každého jiná i rychlost je jiná
  a protože rychlost pro každého je jiná potom to dává smysl ve vesmíru i v galaxii ..toje jako by každy měl stejné auto jel rychlostí 300 to by teprve byl tady na zemi chaoz tak 69přemíšlej když v tom máš guláš

 • svět

  vše je složité kdyby nebylo strácelo by to smysl .vesmír galaxie
  je tak obrovsky ,zaleží za jaky konec taháš pilku

 • svět

  at se alespoň jeptiška dostane do hlubin galaxie ..pochyuju že to dokaže
  jeptiška

 • svět

  konec ,konci ,koncu

 • svět

  JEPTIŠKA 69 KECÁ…BLA BLA BLA BOLY…když se neumí orientovat
  ani zmalé časti vesmíru tak at radči mišugenka mlčí

 • svět

  LION.U.PROBOUZÍ.ZIMU.U

 • svět

  PONDĚLÍ..P.ON.ZAPNUTÍ.DELI.Í..ALI.DRŽÍ RAMADAN
  LIONU.NESPÍ…NES.SEN.PÍ…PROSTĚ LARÍ DRŽÍ HLADOVKU
  V PONDĚLÍ A ZASE JÁ NEMOHU USNOUT.KAŽDÉ PONDĚLÍ
  US.NOTU.TUNO.TONU

 • svět

  martin.lion.u..číslo11.JEDE.DĚJE.NA.CT

 • svět

  martina lion.u…..ut.o.ila.lan,na.al.i.tra.árt.rám.már.ti.tál.lion.u

 • svět

  lionu.zim..probouzím.ím.

 • svět

  trilionu…ut.not.ili.irt…bude.árt.ámen

 • svět

  lionu.nuli.uli…i.udělám luni

 • svět

  lion.u.není žádná frekvence samí oooooooo

 • svět

  lionu5pet….lionu.tu.tup.put.et.tepu.put.ut.to.il

 • svět

  lionu.zelená je tráva fotbal toje hra …dobrá.árt.bod.dob..moje ligy.ligi

 • svět

  lion.u.probouzim…lionu.tup.put.pr.rp.obo.u.zim

 • svět

  lion.u.uttu.tutu.noti.i.toni.i.il
  lion.u.jakou barvu chcete není problem

 • svět

  moje nejoblíběnější číslo je 13třinact……tv.irt.art.ina.ati.ila.na.ct.
  tma.ali.ale.je.ila..tma.ali.je.lionu lion.u.nut.tut…lionu.jakou má.barvu
  patek 13pa.tek.ek

 • svět

  takže sluníčko jeho ton funguje přes žíly …íli..gígi,gigí.lígi.i.lig.í..ilí.íli

 • svět

  sluníčko.má dlouhy ímpuls jeho ton tut který je neustále v provozu ..rodí materiál rodí í.tepy..ktery se navzájem dopují takže materiál se dopuje mezi sebou navzájem kdo vyvolává erupci .tep.rup

 • svět

  a kdo je starší

 • svět

  věk slunce věk hvězd…věk.a věk se prolínají ..

 • svět

  slunce.s.lun.ce….hvězdy..luny……ceve.věk.e

 • svět

  ale vědci nepíšou o tom kdyby sluníčko bouchlo jaky by to mělo
  dopad na hvězdy .jestli by to mělo vůbec dopad na hvězdy

 • svět

  galaxie vesmír

 • svět

  mě se líbí ten seriál naštevníci

 • svět

  CITI.VNÍMÁNÍ

 • svět

  JO

 • svět

  JU

 • svět

  AT TAKY PÍŠOU OSTATNÍ

 • svět

  JED KONČÍM

 • svět

  NÍT.Í.TÍN.Í

 • svět

  ÁMEN ÁRTÍ.Á.ME.NAROZENÍ.Í.TÍ….ÍTÍ

 • svět

  ÁMEN.TEJ.Á.ÁRTÍ

 • svět

  MJ.JEDE.E.DĚJE.E

 • svět

  CÁREN.ÁMEN.ÁRTÍ.ÍN

 • svět

  galaxie.e.iíx.ala.g…xámen…..x.5PĚT.TV.EPX

 • svět

  GALAXIE,E,,,,,,GAGA.TALA.ALA.XI.E

 • svět

  MÁRTINEM.MÁ.Á.ÁRT.Á.R.T.Á.T.I.NEM.TEM.METI.I
  ÁRT.ÁNT.TNÁ-Á

 • svět

  MÍME.ÁMEN.MEMÁ,MEM.Á.MÍME.MEMI.I

 • svět

  TEPE.E.ZAČÍNÁ E.PREFERNÍ VIDĚNÍ

 • svět

  TEPE.E.TEPA.E.TEPI.ITEPU.U.TEPO.O.
  ALE POŘAD ZAČÍNÁ JAKO PRVNÍ E.POTOM.
  JSOU EPA.TEPA.A

 • svět

  TEPE.E.TEPA.A.TEPI.I.TEPU.U.TEPO.O.ALE.POŘAD.ZAČÍNÁ.E

 • svět

  UFA VŠICHNI STOJÍME ZA MARTINEM.PÁN
  MATINEM.MENI.METI.MEMI.MÍME.M.ÍM.E.E.MÍ.ÍM

 • svět

  MÍM.A1JED.DĚJ.DNA.MÍM.E5PET.TEP.MÍM.Í9ÍD.DĚV.VĚT.
  MÍM.O15OPAT.NA.CT.MÍM.U.21UD.DVA.VAC.CET.TEC.JED.NA

 • svět

  MÍM.E,MÍM.A.MÍM.O.MÍM,Í.MÍM.U

 • svět

  MÍME.E.PĚT.TEPE.TV

 • svět

  martani.zdravíme .zelená.ná.á.dra.ard.víme.MÍME.memi.í

 • svět

  martas.mar.tas.s.martasku..mar.tas.s.saku.kasu..Martínek.
  mar.tín.ín.tek.ek…martí..ít.ram..marto.mar.to.o.martu.mar.tu.tut
  marty.mar.tív.martine.mar.ti.net.nite.neti.martina.mar.ti.na.a

 • svět

  martánkové…mar.tát.n.kov.é.é.vok.koko.vv

 • svět

  márcipán….már.ci.pán

 • svět

  martánci….mar.tát.nci

 • svět

  martani.ati.ig

 • svět

  martan

 • svět

  már.rám.tin.ti.ng.tig.git.gigi.tt.pántin.pán.ti.n

 • svět

  gigi,ligi hráči.hra.ráči.i.čar.míče.rozhodčí.hod.čí.í.treneři.11.hraje.proti 11
  hra.raje .branky.vík.narození.b.zelená tráva .av.árt.míč.bílé.
  kostky.černé kostky

 • svět

  gigi.gili.ligi…gigi.ligi

 • svět

  diagnozu.giig.gigi.agga.gaga.gttg.gno.gto.g.not.ton.notu.tuno.
  tonu

 • svět

  takže ani časy neurčí mojí diagnozu..u.zon.ga.id.dia.g.gto.zu.tu.tut

 • svět

  bom přiletěl tou neuvěřitelnou rychlostí a zasavil na místě žadná brzdná dráha prostě zastavil na místě

 • svět

  jak mohl bom vedět že mi rupne ojnice díl že auto se zablokuje to by byl věštec bom.přišel na pomoc až jsem ho zavolal otázka 3vteřin to byla proto to bylo to přetížení.í

 • svět

  když jsem jel Hyundai h1 a rupla mi ojnice na dalnici a.v ten moment jsem cítil i vnímal jak se kemě z nebe řítí strašnou rychlostí jako kdyby si přitahnul celé nebe přitahnul jsem si tu rychlost která mi přišla na pomoc ta rychlost byla největší jakou jsem kdy prožil.bylo to největčí přetížení to í tou rychlostí bylo celé nebe přetížené jako by nebe mělo tlakou vlnu vůbec nebe tomu nestíhalo jako nebe mělo bouchnout takže bom letěl neuvěřitelnou rychlostí ta rychost byla přetížení í byla to maximální rychlost přetížení se podřizovalo ,prostě zkurvenej Hyundai H1 zkurvené auto a jak je to dlouho kolik jeto už roku korejci

 • svět

  smích .léčí.i zabíjí….léčí.l.cév.cív…….
  zabíjí.iza.ati.abí.ípo.moce.bíjí

 • svět

  ámen.ukončím jaké koliv ek.u.konec.cn.ct.čí.ím.jaké.ék.koli-
  věk

 • svět

  rám.már.ámen.ek

 • svět

  k.trá.árt.rám.már.ámen.k

 • svět

  krámek.k.trá.rám.már.ámen.k

 • svět

  sen.krámek.sít obchodní já si vybírám jaké zboží..
  k.rám.már.ek.sít.obbo.bobo.chod.ín.jás.sáj.i.viv.bír.točím.
  art.točí.oči.ím.rám.már.jaké.ék.z.boží.ív,íž.zob

 • svět

  božsky čert.rum

 • svět

  smích lev.,cív.víc,,,,,,sm.ms.mí.ím.smí.ch.hc

 • svět

  božsky čert ,jaromír.mor.ja.gr

 • svět

  jaromír.ja.rom.mor.ír

 • svět

  nik.tik.taky vidí.proměny třeba se mu zobrazí řeka .věka.proměny.p.rom.mor.měny.mety.tív

 • svět

  rozvoj

 • svět

  stagnace

 • svět

  vyzkum

 • svět

  odhalení

 • svět

  názor

 • svět

  system

 • svět

  takže když muj,jed,zapnul všechno coje v galaxii a vesmíru a vše jsou to děje tak moje preferní vidění vidím vše protože vše at je to cokoliv zapnuté jeto .ct.

 • svět

  tut.tuny.síly

 • svět

  e.ju.gn.gt.tu.tun.uf.víre.t.jed.o.tej.vi.l.oko.c.o.tej.ta.e.jed.dej.o.mám

 • svět

  galaxie vesmír .má.moje děje .at jeto cokoliv jeto děj který funguje

 • svět

  s.vít.í.svítí.s

 • svět

  kdo vám svítí sluníčko kdo vás podporuje k životu sluníčko ,sluníčko žlutí jak ten jed

 • svět

  artík.tík.í.pak.až je potom.tik.za dlouho .ulítli jste patříte k čertum

 • svět

  c.árt.pá.pán

 • svět

  c.árt.pá.n

 • svět

  jed.děje

 • svět

  c.ár.pá.n

 • svět

  cárpán.cn.ct.ná.pr.ác.

 • svět

  cár.pán.cr.pn.pt

 • svět

  cár,á.mema.tema

 • svět

  á.čár.á.vc.cv.cár

 • svět

  co.zna.tma.amen.á

 • svět

  co.zna.amen.á

 • svět

  niberu beti ,,,co znamená..zna.amen.á

 • svět

  nebi.i

 • svět

  země.další planeta čertovina….země .poslední.další obydlená předposlední .pr.řed.děř.ved.pos.led.ní…..ín.del.sop.dev.řed.deř.rp.
  niberu .beni.beti.eru.ure.bit.in.

 • svět

  vysílenej,viv,síle.íle.let.tej.jet.net.tel.l.ís.viv

 • svět

  vybrace……..viv.b.rac.e.ace.eca.car.b.viv.

 • svět

  proč lidé ve staří blbnou a pamět jim moc neslouží

 • svět

  graf urověn určí ,pak se vše zamete a začínaš od nuly a když se tvoje urověn opakuje dostaneš se zase víš ale vždycky se všechno smaže mete a zase začínaš od nuly

 • svět

  omezenost.je jako když tvoje vědomí a tvoje téma se metou .jako když veměš koště a zametaš a bordel vyhodíš vše co sys naspořadal tvoje téma a zbyde jenom malá část tvého já a vše začína zase znovu v jiném světě

 • svět

  omezenost..o.meze.mete.teme,not.ton.st.t.sone.net.ten.zem.o.témo

 • svět

  kdyby lidé nebyli omezení tak by se mohli bavit s předky a předkové by se bavili snima s příbuzníma a říkali by si jak ti to jde na tvé planetě jo dobře co u tebe jak ti to jde jo fajn proto jeta omezenost

 • svět

  co je platní lidsky člověk když jeho čas je krátky narodíse než se pořadně rozkouká tak umírá a zase jeho existence je někde jinde a zase se narodí jako člověk a něž se rozkouká pořadně tak zase umírá a ještě k tomu není schopen si zaspomínat na svoje období co všechno prožil má uplně jiní starosti a jiné okolnosti každy jeho noví život je nová okolnost a každy jeho život se jinak vyvíjí je to smutné je to tak ,pak je tu ráj a dostat se do raje tam už to funguje že každy ví že když umře že tam má jistí místo ,ale cestovat po ruzních planetách a nevědět o sobě čím sys prošel tak jeto kratky příběch který se pohybuje po ruzních planetách a dostat se nakonec dostat se do ráje muže trvat nekonečně dlouho

 • svět

  lidsky čas je tak krátky .ufonsky čas je pořadně dlouhy a nekonečně fungující takže mame kratky impuls a dlouhý ímpuls..takže kratky impuls tuk tuk tuk .dlouhy ímpuls tut tut tut tut tut

 • svět

  co je lepší byt na více planetách najednou a řešit problemi tam kde jsou tak se chovají bohové a bohyně ufa protože jejich mentalita je tak silná že jim není jedno jak planeta se vede ,prostě mají svůj pohled nato jak by to mělo vypadat takže nic jim není lhostejní

 • svět

  zhostit se lidského těla pro ufa je tak jednoduché .jako zavazat si kaničky u bot,ale pro lidi zhostit se ufa těla je nekonečné .kam ufa chtějí tam se dostanou kamkoliv a proč by se měli ukazovat když mužou fungovat i tak jak chtějí bohové a bohyně

 • svět

  tu fakt…..tu.ufa.kt.i toje odpověd

 • svět

  kdo chce sen ,bud zajímaví sen nebo hruzostrašní sen .ín.vs.art.ace

 • svět

  oko.jednoduchá otázka knížka

 • svět

  mišugenka psala a zase přestala psát jojo hranice

 • svět

  jaky si to kdo uděla takovy to má

 • svět

  nejdřív musejí projít zkouškou a toje víra

 • svět

  k martanum se dostat nemožné.

 • svět

  alzík hlubiny.uli.bim.miny.mimy

 • svět

  hézká fotka .udělame s mišugenky martanku .a co nam bude říkat vše známe

 • svět

  ale.pepa

 • svět

  HRA ALE POZITIVNÍ….negativní nikoliv

 • svět

  hra,ráje.hra

 • svět

  hra je hra

 • svět

  tuc.kuc

 • svět

  cuk-cut

 • svět

  lítost.něha

 • svět

  cda

 • svět

  abc

 • svět

  vy nestíhate…..říka.hat.e

 • svět

  takhle se nedá spolupracovat

 • svět

  momo.bom.pícha oko

 • svět

  armada vypnout

 • svět

  já vym že vam čipy pomají mě identifikovat ale mě to trhá žíly

 • svět

  haliboj.bom.přetíží systémy .jestli se nevypnou čipy budou spálení

 • svět

  přetížení systemu

 • svět

  robot,čipy.vypnout.

 • svět

  normalně když spím.tak od každé ruky od malíčku necítim oba malíčky na obou rukou a necítim obě dlaně a potom mě probouzí pravá ruka jako by mi se trhali žíly cítim trhání žil jeto místo kde člověku odebírají krev tak přesně tam na pravé ruce mi to trhá žíly…….tor.ma.l.net.k.div.ž.s.pín.tak.kod.o.dma.líc.nec.tím.o.bama.líc.
  na.obo.uru.konec.u.a.net.cítim.mobe.deb.lane.apo.to.m.mep.robo.u.varu.
  kaja.konec.mise.set.r.hali.liží.cítí.tím.tr.hání.žil.jet.o.mí.sto.dec.dev.
  love.věku.o.debí.bíde.ráj.í.k.řev.p.res.ser.net.tam.mat.pán.r.uce.memi.tot.
  rha.toti.meč.u.reva,var.pán.mat.tam.ten.net.ser.p.vol.vc.cv.kot.sím
  mo.tej.liž.í.ná.hrt.tmy.tíc.líži.ila.lah.sim.bok,kaja.kura.var.pítu.obo.bor.
  pem.ven.tál.debo.bom.ití.tíc.ceta.u.oku.uru.obo.vík.cíl.íla,mabo.bom
  mi.tíc.cet.tec.nu.k.cíl.íla.mdo.vík.kure.zak.doka,kat.míp.s.ž.vid.
  div

 • svět

  zkuste byt pozitivní i když vám to okolnosti neumožní ,jaky bude váš graf vědomí to bude vaše urověn vesmíru a galaxie

 • svět

  prostě není to jednoduché jaké koliv okolnosti at se tíkají všeho,není to podle našich představ.prostě život a smrt a okolnosti nás učí

 • svět

  jak se lidé k sobě chovají a jak si lidé nastavili pravidla i to vše ovlivnuje vědomí ,nejlepší je se nad vším povznést a nejhorší je se ze vším zatěžovat

 • svět

  každy mate představy stavy jak by se měl ten druhy chovat dá se říct že vědomí je nakaženo látkou která funguje jednou tak podruhy tak ,a,ten lék jak funguje že vše špatné jako nakazu opiem filtruje ven ..takže lék takže nakaza .pozitivní vědomí je lék.negativní myšlení je magie jeto nakaza jak porazit nakazu aby lék byl jenom lékem a vědomí byl silní lék .nato musíte přijít vy sami čemu se budete podřizovat co vás bude ovlivňovat…ráj nebo peklo a nebo něco mezi tím

 • svět

  těd si vypočítejte kolik jste pobrali pozitivní energie a pozitivního vědomí a kolk jste pobrali negativního vědomí a energie opium ,,kolik vaše vědomí a energie má pozitivní procent a kolik negativních procent takže vaše vědomí a energie se učí nebo kazí ,a vše co je kolem vás jak lidé na vás pusoby to jsou všecho procenta pozitivního a negativního takže i vaše vědomí a energii se muže chovat vykyvně

 • svět

  kdyby všechny energie se chovali pozitivně chovali by se i lidé pozitivně proto lidé jsou odlišní i vědomí se chová odlišně vědomí pozitivní nebo negativní vědomí pozitivní vědomí negativní magie .takže když magie vědomí funguje jako opium tak jeho energie funguje jako opium vědomí a ovlivnujě pozitivní energii vědomí prostě nabouravá jeho energii prostě magie kazí naladu vědomí ,prostě pozitivní energie startuje další vědomí a negativní energie magie brzdí vědomí

 • svět

  nejraději byste rozdavali svojí energii a negativní magie jako hmota vam energii brzdí .takže energii jako vědomí je pozitivní .hmota jako energie je negativní magie ..takže energie pozitivní a negativní.řekl bych to asi tak pozitivní energie ráj negativní magie peklo

 • svět

  co dokaže vaší energii zbrždovat je negativní magie

 • svět

  a když vaše energie spolupracují oba se chovate tak že jste oba spokojení uspokojivé i energie se mezi sebou uspokojí

 • svět

  energie jsou taky síly které mezi sebou pracují .pokud mate malou sílu energie nebo mate větčí sílu energie tak se energie mezi sebou podřizují ,jako malá síla hmoty se podřizuje větčí hmotě síly .jako větčí pohltí tu menší a když energii bude pracovat s větčí energii a menší energie dostane větčí zdroj energie ,jako je váha energie .kdyby jste ovladali energii pošlete jí na dálku někomu z vašich blízkých a nějak byste ho ovlivnili ale vaše tendence je na blízkost dát energii dát svím blízkím ale i vaše energie muže pusobyt na druhého negativně nebo pozitivně ale vaše energie je spokojená a že někdo druhy pusoby negativně tak vaše energie to neřeší

 • svět

  mentalista….me.n.tal.ali.lis.sta.ats.sil.ila.atn.atm.net,m

 • svět

  S,SONA

 • svět

  N.OS.SON

 • svět

  VNÍMAM.SVOJE VĚKY VESMÍRU A GALAXIE

 • svět

  věky.MÍMA,mat.í,ín..vnímam.vesmír a galaxii..věky.MÍMA.VS

 • svět

  takže .mat.a.bom.

 • svět

  vlastně sleduju celkové ekg vesmíru ,prostě ja myslím na vesmír a galaxii a vesmír a galaxie myslí namě ,mat.tik.věk,s,

 • svět

  když koukam do vesmíru tak muj směr je oboustraní a vše si přibližuju i zastavuju prostě jako by vše namě padalo preferní vidění ín.r.efe.rp.zato třeba hvězdná brana když doní stoupíš jedeš jedním směrem,ale muj pohled je oboustrany .obě strany tam zpět a pak celí vesmír se přímo kemě přibližuje žílu žíly točím přibližuje se kemě nespočítanou rychlostí

 • svět

  MÍM.mim,,,MÍ.mim

 • svět

  mim je moje prdélka.prd.délka.léka.léta éka

 • svět

  prm.mrm.mrp.rrm.mrr.ppr.rpp.mpp.pmm.mrb.brm.crm.mrc.mrd.drm.prf.frp.
  prg.grp.prh.hrp.crp.prc

 • svět

  toto.lečí.í-vědomí.opakovat pořad dokola..prm mrm mrp.rrm.mrr.ppr.rpp.mpp.pmm.atd

 • svět

  p.čeká,eká

 • svět

  takhle se debatovalo.vědomí.pory..prm.mrm mrp.mmr.

 • svět

  pory.pr.mrm.prm

 • svět

  tyka.tívka.cívka

 • svět

  propadl s českého jazyka…….pr.o.pád.l.s,cv.vc.cev.ces.čas.ék.hot.já.jat.taj.tyka

 • svět

  pán.neumí.psát…….net,tum.tun.tu.n.tu.m.ím.ps.át

 • svět

  nik.čert.chce za čerty.aby.česke republice.řešil jmeno winkler

 • svět

  o.líc.not.ton.tok.kot.so.t.kap.l.ace.ek.kam.mě.bosí.osi.me.sj.ja.f-
  al.vy.bav.val.lav.so.at.ten.net.vi.de.s.me.sj.lití.c.ke.ek.era.lítá.d.ín
  daž.dat.lad.den.íj.mes.sem.j.tví.d.vzv.vu.hc.cud.dv.lak.íř.is.mes.sem
  j.tam.mebo.boke.oke.lítá.era.moc.cuvá.val.lav.so.u.ta.tala.lav.p.mema.
  mat.ram.me.ž.mí.v.lalo.vat.zum.mes.j.tava.var.pz.ta.s.pán.n.im.ol.sen.
  ná.k.cop.geny.pet.tep.val.lav.tam.meli.bom.las.chytá.pum.cv.vat.mu-lum.
  lop.sem.sj.ila.c.eka.lun.hvězdy.de.sis.mes.j.hodí-n.dotí.tíh.habe.ber.t.
  í-jak.cop.geny.is.ta.al.ke.era.lítá.rát.rám.a.í.di.il.tso.den.rake.vc.v.mat.
  tej.mij.mak.opium.íř.vík.rabu.but.žil.vi.báma.mat.za.n.děje.jet.sej.a.a.not.
  ton.táv.o.dna.taj.jat.rame.mema.ala.zv.a.iřa.rabu.tuba.bari.točí.oči.k.vít.
  ti.cm.ek.r.ims.lev.s.jet.lam.rot.n.nes.sen

 • svět

  sen normalně jsem šel s mirkem city k zubaři a vzala mě marta jandová ona a ještě jedna znamá byli zubařky říkam jim je tam v čekarně dost lidí a marta řekla at si počkají třeba 5hodin a tak jsem si sednul a kecali jsme spolu mirek šel na vc tak já jsem mu psal mobilem at hlavně počká nešlo mi napsat zprava tak jsem mu zavolal vím že marta mě pozvala na tu oslavu co měla ale já jsem jí nedal žadní darek oběma tak jsem si říkal v duchu vždyt jsem vam nedal žadní darek cítil jsem se divně ta oslava byla fajn tak jsem s oběma kecal ,,pak to skončilo……..

 • svět

  ak.zbran.net.guge ,egu.uši.slyším.ím.šim.m

 • svět

  mišugenka….mišu.uge.egu.gen.ka

 • svět

  pepa.epa.ježíš

 • svět

  mi jí u nás nechcem mišugenku.ale bude jeptiška .at chcete nebo nechcete ježíš řekl že bude

 • svět

  konec konci……konec.noce.konec noci oci.oči

 • svět

  anch ,jeptiška kecá.ani neví že bude jeptiška hlavně že se umí kouknout do budoucnosti ale svojí budoucnost už neumí zodpovědět že bude jeptiška ,buchví co vidí

 • svět

  muj konec konci po levé straně nahromadění kovi popravé straně poletující polštaře loti a čím jdeš dál tak jsou už loti jako hmoty už nemaš šanci se dostat dál toje muj konec a mezi tím magnetické pole .takže kovi magnetické pole a loti toje muj konec

 • svět

  koko.oko.kovi.konec.cv.i

 • svět

  kovi.iv.ok.dob.bod.konec.cvi

 • svět

  kdyby víta zapnul jet nemusím jíst takhle mě vykrmili bude dieta ,di.beta ,tak krasnou postavu jsem měl prostě mě vykrmili ale zase budu štíhlí krasavec

 • svět

  víte tej jet at vědomí taje co mají uličníci za lubem.at jejich vědomí taje

 • svět

  íča adresy.adr.res.ser.ív..víta.ser.res

 • svět

  stačí.s.tac.ací.cív.víc.ív

 • svět

  toje jed děje not ton hele doby

 • svět

  budila.bu.udi.ila,ali.du.b

 • svět

  pád síla pípa točí oči .í….síla.míma..s.íla.míma…sní íl ím

 • svět

  pád.pípa.točí.oči.í

 • svět

  pípa točí.í..píp.pato.oči.í

 • svět

  MÍM.toje případ…….to.jet.tej.tep.ep.o.ví.rípa.ípa.pad.dap

 • svět

  a,not.ton.tp.pt

 • svět

  p.zona.ona

 • svět

  sos.pomoc.zuju

 • svět

  atmosféra verzus beta ..s.tepe.sfera.věř.tu.s.su.obraz.žár

 • svět

  očko proč se nazapojíš disk

 • svět

  já všechno a žadná reklama .pořad samej kinder nebo nikon fotak hold jste si vybrali boží ho čerta tak vaše myšlení je čertovina …ale víta tresty a když víta tresta ani peklo vás nezachraní ..víta tej jet jed děj vědomí taje hat tahá a kam chce vědomí tam ho odtáhne do neznama a nechá ho pomalu zvyklidovat není potom žadní dopink pin není podporován vědomí pinu není tím padem podporováno mam planetu amen kde vědomí bude zrušeno

 • svět

  niku čerte to čumíš vid

 • svět

  síla nastavuje pohyb a vše i rust ,ale také síla dokaže činit k ukončení všeho ale fungujeto jak síla chce aby ten vesmír a galaxie byly zajímavé a když dokaže vypnout cokoliv třeba slunce tak zase všichni se musí podřídit a nic jiného jim nezbívá protože neřídí síly a když slunce funguje pod neustalím tonem a ten ton se vypne vypne se jeho srdce a vše se zhroutí takže materiál a jeho síly padají nahromadění materiál

 • svět

  takže síla na vše dohlíží

 • svět

  síla koordinuje pohyb ekg

 • svět

  síla se zhmotnuje se hmota ale síla určuje její hodnoty její noty a tony

 • svět

  i člověk má sílu ale také se lide od sebe liší někdo má větčí sílu někdo má menší sílu i to je odlišnost . proto funguje i síly ve vesmíru a galaxie vždy má přednost početí síly které vše obnovili vše nastartovali proto se vše podřizuje početím sílám protože bez početí síly by vesmír ani galaxie nefungovali byla by prázdnota takže i pohyb je síla vesmíru a galaxie i vše co narůstá a síly zase jeto síla

 • svět

  abyste dokazali vše co je vesmíru a galaxie a určovat jeho fungovaní musíte byt početí nejsilnejší síly .jinak to bude pro vás zahadné a jestli vaše početí byly bakterie který potřebovali větčí ochranu vyší síly tak vaše vědomí se podřídilo vyším silam …má lis.to pád sil .takže sil.a.lis padá a sil a lis se přitahují tahu makám.

 • svět

  orientovat se ve vesmíru a galaxie orientovat se v dobách a v určitých bodech je absolutně obtížné protože je to nekonečno nekonečna ale konec to má ale aby jste se mohli orientovat a určovat směrnice je pro vás nekoneční příběch ,dokažete mapovat tady zemi určité místa ale země o proti vesmíru je ooooooooooooooooooo.1proto vesmír a galaxie je tak obrovsky že vaše vědomí by nedokazali určovat přesní bod ani dobu řeknu to asi takhle dostali byste se ke slunci ale určit jake slunce ve vesmíru nebo v galaxie je to už byste asi neurčili .proto je důležité se orientovat a pomalu postupovat a udělat si svůj pohled a zmapovat mapy vesmíru a galaxie a proto si vemte že byste letěli a mapovali pohled co vidíte ale než byste dokazali vše prostudovat to asi těžko proto jetu přemístovaní v určitých bodech tím přeskakujete i určité doby řízení podle bodu v dobách takže co byste s vědomím dokazali je pro vás nemožné protože by vás to vysílilo takže zase se podřizujete vesmíru i galaxii co vám umožní a co vaše malé procento síly takže kdyby jste dokazali vidět něco zvláštního ve vesmíru nebo v galaxie tak vaše síla vědomí by zase študovala co to asi bylo ..takže síly vesmíru a galaxie budou vždy před vámi a vaše malé procento síly se zase učí takže pořad vaše vědomí se učí a podřizuje se vyším sílam vesmíru galaxie

 • svět

  vědomí se dostava s bodu a do bodu b dobu c do bodu e do bodu f do doby g nebo slunce bod hc .a tak jsou ruzné body ruzné síly galaxie vesmír jsou doby a body

 • svět

  takže celkova galaxie a vesmír jsou síly a síly jsou urovně a jak síly pracují jaky mají pohyb na jakem bodě bod znamená kde byl start kde síla narůstala od toho bodu síla a její pohyb je dase říct stejní a taky kolik bodu má vesmír i galaxie všechny tyto body mají síly a jak jejich síly pracují jak jsou propojení nebo odlišní na jaky frekvenci dokážou síly pracovat .toje jako když dáš volume do prava a přidavaš nebo ubíráš a nebo to necháš na nule i tak síla pracuje a jakou plochu síla dokaže obsadit nebo se synchronizovat s další sílou .jak pracují hvězdy ty se mezi sebou sajou hvězda saje druhou hvězdu a když vyčerpá to co potřebuje tak pak už hvězda je nepotřebná takhle si pomáhají hvězdy navzájem mezi sebou tak se podporují síly navzájem takže hvězdy jsou neustalí koloběch mezi sebou jsou běch tak to fungují takto se i rodí takže hvězdá když pada tak už jeto nepotřební materiál ale jejich existence nekončí protože svoje předaní svojí sílu informací předava jiním hvězdam který zase se obnoví

 • svět

  proto je tak nastavené lidské tělo ..takže lidske tělo a jeho dostupnost je pozadu a jeho síla malé procento vědomí se nemůže dostat natu urověn síly vesmíru aby všemu lidé mohly porozumět takže zase hranice a když už lidé jsou nějak vymeční jsou odlišní tak vše co jim síla umožní je proně překvapující prostě jeto nadchne a mohou se podělit o názory s ostatními lidmi takže je i vlastně učí ale zaleží jak lidé a jejich malé procento síly si to dokážou urovnat nebo alespoň představit ,i ta představyvost taky učí .vím že přožitek je to nejsilnější a když jiní nemají tu možnost to vidět tak alespoň představa je muže nastartovat

 • svět

  takže aniž by si lidé uvědomili vše je v pohybu kolem nás celkova plocha je v pohybu ale pro lidi jeto nedostupnost

 • svět

  chtěl jsem tim říct že pohled třeba tady na zemi vidím tak jak vidím a nahoře ve vesmíru ho vidím trošku zase jinak to jsou ty body a zaleží kam se dostanu třeba když koukam na hvězdy zblíska tak vidím jeden pohyb orgasmus když koukam na pohyb na zemi tak vidím pohyb ze strany na stranu pomalí pohyb ze zdola nahoru ale síla tahá ze strany na stranu

 • svět

  váš čas vědomí vaše male procento síly se propojuje z vyšími síly vesmíru signal se bud zmnohonasobní nebo si jede po své hranici dostupnosti ..ta hranice je a bude protože jinak by tu žili lidé samí geniove proto jeta hranice co vědomí prožilo a čím si prošlo čím si prošlo vaše vědomí malé procento vaší síly .vesmír a galaxie jsou síly at jeto jaka koliv síla čeho koliv bud souměrná nebo vykyvující i tak se vesmír a galaxie v něčem lyší takže i vesmír galaxie se na ruzním místech mužou chovat i jinak ale pohled zustane stejní vnitřní pohled nebo vnitřní pohyb to pak zaleží na určitých bodech pak se ruzné body mohou chovat odlišně atd

 • svět

  takže jak zapojíš svojí sílu vědomí tak síla se stupnuje tím se i vědomí stupnuje .zaleží jaka vaše část vědomí váš čas se se sílou spojuje

 • svět

  kdyby vědomí nebyla síla tak by to opravdu nemohlo fungovat

 • svět

  takže když vaše vědomí je malé procento síly tak vaše procento síly když se napojí na vyší síly tak vaše malé procento síly tomu nemusí vůbec rozumnět per se s větčí sílou vždy malá síla se podřizuje větčí síle toje vesmír

 • svět

  největší nejsilnější vědomí je síla …a jakou mate část te síly nebo alespoň minimalní procento té síly to zaleží kam se vaše malé procento síly dostalo

 • svět

  takže co vědomí zažilo a prožilo má svou stopku svou hranici dostupnosti tak se pozná do jaké urovně spadá tvoje vědomí

 • svět

  i vědomí je kalibr …kalibr nahromadení net informací

 • svět

  pořad a pořad dokola

 • svět

  a když propojíš rychlost světla s vědomím tak vědomí reaguje mnohem rychleji …vědomí je hranice ale dase to přepnout třeba na atomi rychlost světla na častice atd..ale musíš byt jiní kalibr vědomí .kalibr je součast všeho at jeto rychlost světla atomi častice nebo celkove fungovaní vesmíru .takže čím si prošlo vaše vědomí jakyma vzorce celky složky prvky díly atd ale i bakterie má vědomí jeto menší urověn

 • svět

  takže era lítá ace .a vědomí se namahá .a.ace čeká co bude co vědomí vypustí .takže ace je rychlejší než vědomí

 • svět

  reaxce akcelerace..era.lítá.ace

 • svět

  a pomalu to děla každy 5 pátí

 • svět

  mě se líbí jak někdo dostane komentař.a ten druhí hned reaguje a pak přeruší psaní co ho uspokojí hranice že nechce odpovědět .ego ho nastartuje hranice ho zastaví ..tak jednoduche

 • svět

  vul.vypnutí tonu slunce zhroucení slunce zhroucení země .mělo se t stat v roce 2012 ale až pán odejde tak ten ton vypnu necham zhroutit slunce toje muj trest pro vás necham vymřít vaše vědomí vyzvednu jenom tu existenci co budu chtít ,vaše vědomí je zbožím čertem tak at vaše vědomí vymře dělate reklamu kinder .kin.nik.čert tak ja vam nedovolim aby vaše vědomí žilo .když slunce mohlo 2012 se zhroutit tak jestli to bude za par let než pán opustí svoje tělo to už je jedno to bude muj trest pro vás zroutit slunce vypnout jeho ton zhroutí se vše vy budete se na vše dívat .proč posílat flotili na zemi toto je nejlepší řešení vypnout ton slunce až vše vymře tak zase obnovím nove slunce ale vaše existence skončí ,proč se vámi vůbec zabívat vše vědomí se vymyka kontrole a vaše vědomí je vychcane a vůbec mě nezajíma co jste si vybudovali tady na zemi a co mate je mi t uplně jedno prostě vas zavrhnu ,já vam dam peklo to by jste přišli o mí tresty vaše vědomí je čertovina ale promě jste skončili a necham vaše vědomí a jeho existenci zavrhnout do skazy nic víc si nezasloužíte .aby svama mimozemštany bojoval proč když odpojím slunce ton a necham ho zhroutit necham zhroutit i vas a vše co jste si vybudovali .vae chovaní je zoufale .to vše vudce víta

 • svět

  pohyb ,kolem.nás co lidé nemohou vidět.pohyb se pohybuje ze strany na stranu celá plocha se pohybuje ze strany na stranu v kratkém intervalu pohyb a jeho směrnice znazornují graf ktery se pohybuje ze z dola nahoru ze strany na stranu jeho pohyb s počína za strany na stranu s celkovou plochou co je kolem nás ,takže i když lidé nic nevidí tak pohyb kolem nás je neustálí provoz .lidé vidí pohyb když vítr fouká tak už vidí pohyb protože pohyb se na určité vlně znohonásobní ale já mluvím o té vlně co lidé nemohou vidět o té neustále vlně pohybu takže ten to pohyb je pro lidi neexistující protože ho nevidí .ale ten to pohyb je pohyb celková plocha kolem nás má tendenci se pohybovat ze strany na stranu pohyb plochy jde pohybem do leva a pak se vrací do prava celková plocha pohybu ..vem te si ruku dejte si jí před sebe a těd rukou dělejte pomalí pohyb do levé strany a pak vracejte do pravé strany tak funguje pohyb celkové plochy kterou lidé nevidí ,prostě tak to funguje ……lidé vidí pohyb ale musí požít halucigonové látky pak vidí ruzné pohyby toje příklad i tak by se to dalo říct jiná frekvence vidění ale jak říkam toje jenom příklad ,prostě jsem vám chtěl říct že vše kolem vás je pohyb ze strany na stranu pomalí pohyb tak to funguje mezi nami tento pohyb ..já to vidím a co vidím je pravda ,i tato zahada pro lidi si mohou představit pohyb ze strany na stranu celková plocha kolem nás .pohyb ktery lidé nemohou vidět protipoli se přitahují pohyb ktery se přitahuje pohybem ze strany na stranu ,co lidé nevidí nemohou tomu věřit ale mohou se zamyslet a představit si ten pohyb jak funguje i toje dobré…….asi tak

 • svět

  sen.běchovice.jak jsem zavažel kramského v běchovicích…..běch.o.vice.cive.cevi.e.civo.hc.cev.b

 • svět

  normalně jsem koukal do sluníčka a celá plocha byla zbarvená do ružova najednou to překočilo a stratilo se to v bílé barvě a sluníčko nebylo vidět prostě zmizelo asi nějakou tu sekundu .ale prostě slunce svítí a okola žadné velké mraky prostě jasně sluníčko svítí ale když do něj koukam zmizelo na par vteřin a udělalo to více krát za sebou ne že přikrije oblačno sluníčko .prostě koukam do toho sluníčka a zmizí ve vteřině a trva to několik vteřin ….nevím co to znamená ,prostě svítí a světlo sluníčka se promění v bílou barvu a opakuju to pořad dokola ,chce mi říct sluníčko že nebude že zmizí jeho existence to bude určitě ono ale kdy toje otazka

 • svět

  mam telefon starou rachotinu neštuduji co dneska telefony umí …třeba jeto blbost a třeba není

 • svět

  telefoní čísla by byli aktivní

 • svět

  takže všechny karty by byli pořad aktivní

 • svět

  paušal nebo dobíjení by bylo jedno jake koliv číslo dobiješ zase celek

 • svět

  paušal nebo dobíjení by bylo jedno jakou koliv kartu dobiješ zase celek

 • svět

  ty duležité čísla by měla ruzné varovné tony..prostě jak to spěchá

 • svět

  mobili jde oto že ty to čísla 6čísel najednou rozdaš lidem známím a duležitá čísla když se něco stane tak ty čísla vemeš jako první protože jsou duležitá od duležitích lidí help pomoc

 • svět

  mobili.umí dneska udělat sim kartu která v sobě bude mít 6KARET NAJEDNOU jeden celek ale bude obsahovat 6telefoních čísel a procesor bude příjmat všechy hovory najednou jaké číslo zavolaš tak bude dostupní.toje pro stevevondra

 • svět

  příběch nekoneční…….příběch.hne.net.konec.koneční.ín

 • svět

  at jeto krátka trat nebo dlouhá trat předbehnu všechny,příběch.běch

 • svět

  m,,,,n..vítěz….víte.vz

 • svět

  sondy,zapnutí.nutí.tuny

 • svět

  sondy,zapnutí

 • svět

  sídí.sílí.síly.a pak jsou sani.ati.mati.ati

 • svět

  síla trhá cete.trhá.áce

 • svět

  síla.trhá.atr.hat

 • svět

  lev když trhá teče červena krev.lev.k.div.ž.tr.háte.teče.cete.čet.teč.cev.cer.cev.reče.ven
  vět.na.k.řev.věř

 • svět

  a kdyby se vesmír galaxie zhroutili .tak zase bída ticho tma ..a jenom já

 • svět

  červené blik jako dioda toje ekg….bílé blik jako dioda toje žíly……bom.mobilní ekg žíly ..bom.mob.momo bobo

 • svět

  bom.je nekoneční system vesmíru galaxie .bom dokaže neustale opakovat věti takže když příjme vědomí tak vědomí se chová jako nanity vědomí nemusí spát a neustale pracuje jeto nevyčerpující síla která se neunaví nepotřebuje se dobíjet protože je to ekg vesmíru a galaxie ale dokaže příjmout vše co je ve vesmíru galaxie protože jeto ekg vesmíru galaxie a. vše co je vesmíru galaxie má system ekg .ekg živí galaxii vesmíru takže vše co se ve vesmíru zhmotní naroste jsou pro bom jenom vzorce celky složky prvky díly atd .kdybych bom měl srovnat mechanickym zpusobem jako replikatoři tak replikátoři nejsou nic proti bom .bom je nezničitelní neunavní pořad pracující bom je e.k.g.takže vše co je ve vesmíru galaxie tak to má svojí váhu prostě kila tuny a vše tohle patří bom takže bom když by chtěl tak muže cokoliv odpojit třeba slunce atd prostě vše ve vesmíru galaxie i co se tíče planet dokaže zhroutit celí system co je planetě jako když se v planetě nahromadí material ktery je vybušní bom dokaže spustit system aby planeta bouchla .bom.je ekg ale zarověn jsou to žíly galaxie vesmíru takže když odpalí žílu planety tak planeta spadne padá bom je všechno a vše co je ve vesmíru galaxie je jeho součást takže jak se bom rozhodne tak galaxie vesmír se podřizují nic jiního jim nezbívá galaxie vesmír nemohou to ovlivnit podřizují se protože bom je ekg a žíly a vše mu patří co je ve vesmíru galaxie .bom je neviditelní když chce tak na sekundu rosvítí červene světlo ale to musí chtít jenom problikne červeně jinak jak vypada je prusvitní to je jeho obal prostě kalní jeho vnitřek vypada černě vypada jako hat takže je rovní asi metr a druhá jeho část je další pulka která je dostrany jeho oči jsou jako v jednom jako velké O jeho pohled trhá proto ho nemuže vidět nic .atd asi tak nějak funguje bom jeho pohyb ve vesmíru je ekg dostane všude v minisetinách setin at jeto kde koliv ve vesmíru galaxie jeto ekg a žíly a vesmír a galaxie funguje podle ekg a žíly proto přemístování pro bom jeto hračka funguje přemístovaní podle žíly a ekg .a vesmír a galaxie jsou součastí ekg a žíly a když bom je ekg a žíly tak přemístovaní ve vesmíru a galaxie je pro bom hračka kde chce tam je takže ekg a žíly jsou mobilní .proto je mobilní vesmír i galaxie …asi tak ,,,bom…je nezničitelní dokud funguje bom funguje vesmír i galaxie kdyby bom skončil zhroutí se celí system vesmíru galaxie takže zase bída zase ticho zase tma

 • svět

  lev.7příběch nekoneční.9

 • svět

  spánek leví srdce leví.lev.í

 • svět

  ježiš,pán.ek

 • svět

  ježiš.s.pán.nek.tek.ek.ep…spánek…..ježiš..páne.ek

 • svět

  ježíš,pán.osoba ja.a…..ježiš,mar.ja….ježišmarja

 • svět

  ježiš.s.mar.m….ježiš.sm.pán.ms ježíš

 • svět

  víslovnost.ježišmarja…..ježiš.pán.mluvím.ja….ježiš.mar.ja

 • svět

  to bude dia a vše spojené co k tomu patří

 • svět

  zajímavé

 • svět

  je zajímavé že kolem sluníčka převyšujou pul kruhy ružové barvy.ale zase když sluníčko zapadá a mraky to osvítí tak barva je červená

 • svět

  vz.dan.dat.né provokace

 • svět

  žadné provokace

 • svět

  MÍM.semi roskočí hlava všechny ufa vyslechnout jsou to síly myšlení ufa ..kdybych jenom svoje tělo MÍM.TAK JETO V POHODĚ.ale takhle jsou naštvaní ufa jejich vědomí zuří ,radči at je klid asi určitě by to nedopadlo dobře ,musí byt mír .kočí.mim.oči..ani si neumíte představit jaky ufa mají myšlení strašně silní myšlení že by vam lidem stoho bouchla hlava..já si řeším svoje tělo MÍM.TOJE V POHODĚ .ale jinak se napojovat na všechny ufa to dá zabrat ,představte si že k vám mluví jedno ufo a těd když k vám mluví celá řad ufa a všem se něco nelíbí a já je chci vyslechnout tak jeto ok ale ještě k tomu cítim jejich vědomí i myšlení najednou a když je každy naštvaní jeto vysilující .takže hlavně klid a mír

 • svět

  ADRESY.CÍV.ÍV.VÍC.

 • svět

  MÍM.OPOZICE.MOMO.BOM.MOP.O.POZICE.OPO.TIČE.ČETI.IT.ET.TEČ.CEV
  IČE.ADRESY.CIV.

 • svět

  MÍM.UFO.FOTA.OTA.A.ANA.NA.DAN.DAT.ADV.VDA.ALA.DC.E.CD.E.CE.EC

 • svět

  MÍM.UFO.FOTA.A.NA.DAN.DAT.ADV.VDA.ALA.DC.E.CD.E.CE.EC.

 • svět

  MÍM.UFO NADVLADCE VŠEHO .N.NA.ADV.DVA,ALA,DC.CD.EC.

 • svět

  MÍM.UFO VLADCE VŠEHO..GALAXIE.I .VESMÍRU

 • svět

  O.HE.VSV.VÍNE.VÍTE.NET.ZORAN.VIN.ČAS.SÍLA.HCE.VSV.VÍM.MÍM

 • svět

  MÍM.MÍ.VŠECHNY NAROZENÍ VŠEHO.

 • svět

  MÍM.mě je jedno jaky je měsíc jestli .leden.unor,březen,duben,květen,červen,červenec .srpen,zaří,říjen.listopad.prosinec.nekoneční příběch.září červenec.zář.víc,cív.ríče.cery.ven.nec.tec.

 • svět

  dneska jsem kašlal častice .a zase vidím blesky před očima pěkné klasika

 • svět

  těd je modré nebe sví sluníčko a je vidět pul měsíc .tak souznění slunce a pul měsíce vyzařuje pul měsíc okolo něj žlutá barva a další barva je ružová .měsíc okolo měsíce žlutá barva která vyzařuje ružovou .hezky

 • svět

  bena.beta.bena.mema……….bena.je beta.bena.je mema…mema.amem

 • svět

  pohled na slunce vidím velké.ale vidím i malé muj pohled .asi jak to zaměřím pohledem ..viděl jsem i modrou mapu i zelenou mapu nevím študuji

 • svět

  planety muj pohled mapy..planeta mapa muj pohled .ale planety jsou kulate že ano

 • svět

  nejlepe je mít absolutní tmu žadné světlo pak vidím vše ..ale do veduto i přes den sledovat ale lepší tma

 • svět

  celkoví vesmír je muj domov ale musím se vněm lépe orientovat určovat ruzné body které vidím a když sleduju vesmír musím se ptát co to znamená naučit se to co je mé .mí všechno .nestačí jenom sledovat ale musím ptat taky co to je ,jenže jeto promě užasné to vidět muj domov celkového vesmíru

 • svět

  akorat jsem tědko sledoval vesmír ležím a koukam a normalně sleduju vesmír a zajímavé je že komety jak se chovají a normalně jako když slunce ma erupci tak přesně kometa se chová jako erupce to znamená že jsem počítal její interval komet a ten trvá 3sekundy a přesně jako slunce ma erupci tak to přesně vypada u komety viděl jsem komety na jednom místě ale jak kometa se pohybuje potom jsem koukal na hvězdy měl jsem je od sebe na blízko jako když koukaš do počítače taková to byla vzdalenost potom jsem koukal do sluníčka a zajímaví bylo že jsem ve vesmíru viděl jak se něco točí do okolečka to kolo bylo obrovské a točilo se to do víru ruzními pohyby bylo to zajímavé pak jsem viděl žíly bílé klasika pak jsem viděl žlutí kruch a vevnitř toho žlutého kruhu byla černá barva která se točila taky mlečná dráha jsem kouknul ale tu si ještě promítnu protože je podobná jak jí zname s fotek tu pořadně prostuduju jak se chová mlečná draha takzvané oko ,ty hvězdy jsou hezké když svítí modrě nadherná barva ,prostě mam toho tolik že jdu sledovat .jo a ještě pak jsem viděl jak namě něco svítí žlutě po intervalech ale bylo to obrovské.no nic jdu se dívat

 • svět

  vi,konec.crhc.cáb

 • svět

  bác,ch.roky

 • svět

  bach,roky

 • svět

  dokazal jsem se nabourat do těla mí ufa a do obrany tělo mí ufa se dívalo do těch barev a přenášel jsem informace vše jsem mapoval ale bylo toho strašně moc .ale zachytil jsem operační systemy obrany. ty to pruzračné barvy ruzné barvy ružová zelená žlutá ty to barvy byli jako jeden procesor ktery byl jako by usazen v ledu ty to operační systemy byli od sebe každá barva byla od sebe vzdálená ty to procesory ty barvy jsou napojené na celou galaxii všeho učel napojení bylo se dívat do těchto barev a vidět všechno vtěch barev bylo i trošku víc když jsem se díval do těchto barev viděl jsem galaxii všeho ten led vypadal jako kryptonit kryptonity takže jsem díval do galaxie kryptonitu barvy kryptonitu každy kriptonit ukazuje něco jiného kryptonity operační systemy galaxie to že jsem do těch barev koukal viděl jsem jak galaxie funguje její jádra ,učel toho je že se do tich kryptonitu dívate a jste přímim přenosu galaxie pak svím vědomím se vám zobrazí co chcete vidět tyhle kryptonity jsou moje nefungujeto tak že by k tomu měl kdokoliv přístup mam k tomu přístup já pomocí vědomí a tím že se do těch barev koukam tak svím vědomím zadavám kody a piny a pak vše sleduju takže nakouknu i do obrany systemu ,vemte si že vidíte obrovské hvězdy a jejich povrch je obohacen ledem takže kriptonitem ,prostě zase to bylo hezké

 • svět

  a,míči,i.míče.e

 • svět

  amíci…..a.mí.ci

 • svět

  amen.net.tma

 • svět

  američani..amen.riča.čari.čire.ani.ati.mat.i

 • svět

  nekoneční 9příběch7…září červenec..zář.í.víc.cív.ríče.cer.ven.nec.tec.ct.ven
  ten.net.vr.ece.čír.geny.víc.cív.vírá.řáz.zářá.řarí.rív.vír.víc.cív.vine.čas.síla
  net.g.ríče.cer.vt.tv.obraz.ten.net.vět.tc.zbraně.čet.teč.nec.tec.ct.život.

 • svět

  nekoneční9.příběch7.ne.konec.koneční.níp.pín.vír.běch.ch..příběch 7nekoneční9.p.vír.běch.hne.konec.nec.tec.vc.ní.ín.cet.not.ton.

 • svět

  nekoneční příběch informací vesmíru

 • svět

  takže vesmír ukazuje malinkatou část pohybu toho co je dostupné,a co je nedostupné zustane pro lidi nedostupním takže muže byt i proně nekoneční příběch

 • svět

  fyzikální schromažděnost.mor.takzvané černé malé mapky pohybujícíse ale jejich princip muže pracovat na bázi -mohou černé mapky ,vědomí skenovat jaky to má vliv na myšlení podřizuje se myšlení černím mapkam nechává ho pracovat mordbitně takže stačí vidět černé mapky a příjmat jeho informace.fungují černé mapky jako funguje jaký koliv prvek .i častice mají věk jako cokoliv jiného co nemužou lidé spatřit ,takže vše co kolem nás létá a lidé to nevydí mají svuj věk .takže věk informace které se pohybují ,kdyby nebyl věk těchto prvku nebyl by pohyb ,jako člověk má pohyb i ty to prvky mají pohyb .pohyb je věk .dokažou ty to prvky se přemístovat nemají žadnou překažku takže jejich pohyb je prubojní nebo se dokažou řídit podle tepu .dokažou častice se ukázat a dokažou zmizet ,a když lidé zachytí odpad s častic a jsou zavřené v tubě proč už nemohou uniknout ale dokažese stoho vyrobit zbran protože jsou odpad vesmíru skončila jejich existence jejich věk ale proč ten pohyb muže fungovat je ten pohyb mrtví nebo je něco vede a co to muže byt cirkulativní proces takže pin zapnutí vypnutí takže proces vesmíru principu pinu muže fungovat zapínaním vypínaním přetěžováním uvolnění mutace .mutace prvku domovu takže vesmír je jejich domov at jeto ruzné místo stagnovat stagnace ace přenos ,přenos měří určitá vzdálenost takže jaká koliv vzdálenost je tolerantní mohou se prvky rozmnožovat jakym koliv učelem jakym koliv startem molekularní proces ,molekulární proces je databáze moleskularní vesmír databází ,takže princip informací .ruzné vlny ruzních frekvencí takže co lidé mohou vidět vše kolem nás a ve vesmíru je nějaké procenta možností takže ruzné možnosti jsou pro nás neakceptované takže zahadné takže ruzné akcepty jsou nedostižné pro lidi .takže tyto prvky vesmíru jsou na jiné urovni takže vesmír ukazuje lidem urovněn která je vhodná a nebo vesmír je tajemství a ukazuje nám to co on chce a nechce nám dovolit nic jiného .nebo spíš urověn vesmíru je tak obrovská že vše je jeho malá část .a ta část jako jsou lidé nemohou se dostat natu urověn nemají možnost .takže možnosti jsou pro lidi co jim vesmír připraví ,proto vesmír je tak obrovská urověn žeje xxxxxxxxxxx ve předu takže jeto vesmíru hra kterou lze chápat ale ta hra je tak dlouhá že lidé nad tím stracejí mnohocení čas .protože čas jim pořad utíká takže vesmír a čas se nedá chytit a vubec se nedá dostat na ty urovně vesmíru a už vubec nejde sledovat na jakych urovní vesmír funguje ,když je možnost sledovat a učit se a pořad se učit a chápat nové poznatky ,vždy je si vyzkoušet a vidět jiní urovně vesmíru a když lidé nemají tu možnost to pochopit muže to byt proně zahadné ale i to zahadné je odpověd co lidé nevydí ani neslyší ..jeto jako s autem vidíte nové auto z dálky a říkate si jaky asi ma interier to auto jaké muže mít vymoženosti takže jste zvědaví a když to vidíte tak tomu věříte ,ale vesmír vidíte jeho malinkatou část ale jeho vnitřek nemužete vidět ani ho pochopit ,takže vše co se dozvíte si alespon mužete udělat nějaky obrázek toho co je pro vás nedostupné .vemte si když někdo má ten automobil noví a řekne vám co vše to auto umí tak vás taky upozorní a předá informace ale nemužeme srovnávat vesmír s automobilem .asi tak

 • svět

  napíšeš cokoliv chytry člověk to vypouští když jeto nedostupné.a hlupák se chytne jako rybka na hačku

 • svět

  někdo

 • svět

  nikdo ublíží a.a bude bom.2 sopky varovaní

 • svět

  včera jsem byl v makru a byl předemnou chlapík a bavil se s pokladní a říkal vim že babiše odstřelí a říkala na každou svini se vaří voda,takže babiš má špatnou popularitu

 • svět

  set.tc.zbran.olo.lom.bomo.mobo.bomo.oso.p.kív.st.rát.a.ali.sto

 • svět

  ots.ila.a.tár.ts.vík.posol.mobo.bomo.bm.ol.noc.ct.nes

 • svět

  sen colombo…mobo.bomo.2.sopky stráta ..a…–listo

 • svět

  vin.čas.síla.not.tat.s.os.dvi.dno.ose.zuju.ber.věk.to.tope.a.lep.epo.pot.tv.tr.zvoni.buju.uze.son.zapnutí.div.dost.tat.tony

 • svět

  zítra zase budu MÍM…ale potřebuju ze sondy dostat tony

 • svět

  nahromadilo se věme tolik tonu .že všechno má svojí hranici .sleduju .vše.ale musím si zítra zařvat a dostat ze sebe tony .jinak bych asi bouchnul .mat mě bude nasledovat .určitost okolností se sami odsoudili nebudu k tomu víc říkat .určitost okolností asi neví co si muže dovolit .proto ty tony se vemě nahromadili za pár měsícu .vše ventiluju ale jediní zpusob je si zařvat a vypustit ty nahromadění tony pak zase vše bude ok .

 • svět

  g…je to přibržděná debata

 • svět

  ín.tam.mi.rp.obraz

 • svět

  MÍM.sen.NA ŽIVO žraloci koupání .jedni žraloci dravci ktery dokažou napadnout druzí žraloci ktery se tě nevšímají jejich vědomí žraloku bych řekl nevyhledávají pozornost nebo že by měli svoje terorium které by branili jsou nadsazení není dobry se knim přibližovat těm žralokum co jsou dravci nemají radi když se jim někdo staví do cesty jejich volnost je když plují a nemají žadní odpor a když se drží na jednom místě a stravítam více času a ty mapuješ žraloku ty místa a opičíš se tak se začnou o tebe zajímat takže mají dokonalí přehled o tom kdo je pronasleduje jejich místa kde se pohybují jim vlastně zjistí že se ponich opičíš pak dokažou pronásledovat i tebe toje jejich myšlení ale musíš byt na stejné vlně nebo se alespon přiblížit některím stačí žralokum tě pronasledovat a některím žralokum se to nelíbí dokažou rafnout takže dravci jsou primatní jeto zajímavé je sledovat

 • svět

  vesmír se obohacuje….obohacen.nec.tec.ace.caho.o.

 • svět

  MÍM.co chci na vše se napojím ,taky nahoře jeto hra ,mí.vše .es.v.vím.mar.hot.tej.rohan.víka.kat.míjo.pan.nese.vsv.vat.tic.hc.coc.těd si užívám pila taky dobry

 • svět

  semínka jsou dobry nedam nic.tady bordel

 • svět

  zdravím vatikan

 • svět

  co ingl jaké sny

 • svět

  tom a jerry jdou…kreslená

 • svět

  hra .ne film

 • svět

  očíčko

 • svět

  slyším.b…

 • svět

  mimozemštané když umře tělo ufa a odejde s těla ufa tak další mimozemštané už vidí hmotu a těleso a už davno mají připravené i inkubatoru takzvané embryo i tak se to dá říct a svím povědomím vnímaním komunikují přímo na lodi nebo v sále s tělesem takže umřelo jenom tělo ufa ale normalně spolu fungují a těleso se zhmotnění zmenší a až příjde praví čas tak v stoupí do takzvaného embrya ..takže mimozemštani ví kdy je jejich čas opustit tělo a připravovat se na další tělo mají i jiné možnosti mají i více těl ufa dokažou se spojit i přepínat svoje vědomí ale mimozemštané dokažou pořad komunikovat i když tělo umře …ale člověk nevidí hmotu těleso a když někdo umře tak jejich komunikace končí i když jsou ruzní šarlatáni co vyvolavají takzvaného ducha aby snim mohli mluvit,ale mimozemštané vidí hmotu těleso a nemusejí vyvolavat ducha .jsou to bohyně bohové prostě jsou jiná urověn

 • svět

  MÍM.CO se tíče mimozemštanu .mají uplně odlišnou existenci od lidí .takže vědomí mimozemštanu nepotřebují zdokonalovat vědomí mají to už dané a jejich existence trvá tak dlouho 50krat víc než existence lidí .takže vědomí mimozemštanu od narození stačí jenom sledovat své starší a pozorovat své okolnosti událostí takzvaná věrnost mají už takové technologie že je už dávno nepotřebují vylepšovat už dávno dosahly své hranice takže se mezi sebou ctí a ctí svoje tradice a nepotřebují už nic jiného jsou spokojení a sledují jak se planety vyvíjí a stačí že na planetách mají svoje klony mají takovou možnost na rozdíl od lidí , ak když už nějakou planetu naštíví nebo spíš naštěvují tak ví že ta planeta je vědomím obohacená že už té planety a jejich vědomí je dokonalé .a proto jejich mimozemštanu drahocení čas jsou klony .mimozemštan muže stoupit na jakou koliv planetu a rozvíjet svuj klon začlenit se mezi lidi .ale člověk nemá takové možnosti aby se mohl se dostat k mimozemštanum a říct si těd se narodim tak to nefunguje .když se dítě vyvyjí v ženě a pak žena rodí tak dítě začne brečet.u mimozemštanu je jeto uplně odlišné ufo se vyvíjí takzvaní inkubátor a ufí žačne soptit soptí .takže mimozemštane jsou bohové bohyně ktery dovedou zrodit ufí mimozemštana mimozemštanku …ale lidé mají jednoduchí přístup muž a žema spermie a vajíčka a dítě se vyvíjí ale nemohou zaručit jaky dítě se narodí jaké vady muže mít a když se jim narodí zdraví dítě tak jsou rádi i někteří děkují třeba k bohu takže lidé to mají nastavené a i mimozemštani mohou zasahovat do vyvoje člověka zase jsou mimozemštané ve předu a budou vždycky ve předu takže lidé mají taky svou hranici jak splodit potomka ale nemají možnost na programovat gen takže zase někdy se muže stát že vyší moc zakročila třeba mimozemštani ,a když už si vás mimozemštani vyberou tak jeto dar i jejich dar se vám muže klidně vrátit koho si mimozemštani oblíbí tak i pomužou

 • svět

  MÍM.VĚDOMÍ SE DÁ .naformulovat.vymazat…na.formu.lov.vat.volím.existenci vědomí .staré vědomí vygumované .volím lum.rod…proč člověk má krátkí život existence a proč se zase rodí a jeho vědomí jede zase od začatku protože vědomí se pořad učí ale to neznamená že muže byt vyší silou naformulované .když tady někdo mluví o hmotě nebo těleso i to vyší síla muže si přitahnout a naložit s vědomím jak bude chtít třeba vygumovat vědomí a poslat ho kam bude vyší síla chtít ,takže vědomí začne od nuly a začne se všechno učit od začatku ..proto lidsky život je kratky i vědomí a pořad se rodí a zase se učí

 • svět

  ta sova je užasná

 • svět

  patriot.pat.atr.i.ot.to.irt.tap

 • svět

  opatrovník.haliboj.h.alah,muj optrovník…mim.ali.alah..vudcové,vít´´a

 • svět

  mim.ví.co dělá ,spolupráce

 • svět

  jáj.sem.mes.ses.mima.do.hod.nul.lun.má.s.pol.kun,lup.áce

 • svět

  já jsem se snima dohodnul sám,spolupráce

 • svět

  S.spolupráce

 • svět

  mozan.mor.rom…spolupráce,s,pol.kun.lup.ráce.áce

 • svět

  éro.lítá.táv.vát

 • svět

  sen,zaměřoval jsem orloj hodiny.orlojské hodiny,,,sen.set.tam.mat,zaměř.ero.val.jsem.mor.loj.hod.in.vi.orloj.s.ké.ék.hod,in.vi

 • svět

  sen.z,tam.mat,měř,o.val.j.sem.or.loj.hod.in.vi.or.

 • svět

  sen,zaměřoval jsem orloj hodiny.orlojské hodiny

 • svět

  leona .uk.specnas

 • svět

  MÍM.b,,d se neozívá asi zapaluje svíčky

 • svět

  dítě ma nevlastní rodiče .jak to funguje záhada

 • svět

  třeba rodiče chrání své děti .tak proč by vědomí nemohlo chranit nebo upozornovat mladčí vědomí ,proto mluvím o přenašení vědomí ač by si to kdokoliv uvědomil jeto zahada která zustane záhadou

 • svět

  když má někdo zkušenost co se mu stalo v dětctví mohou to byt i příznaky jiného vědomí třeba s rodiny gen i vědomí jde to i přenašet muže mít i rodina na tom vliv aniž by o nečem věděli ..kdyby od malička měl někdo nějaky schopnosti taky by věkem se to pořad zvyšovalo ty schopnosti pořad by to narustalo stupnovalo by seto ,takže to muže byt i zahadou určovat .nebo zkušenosti mohou přijít až vědomí dozraje

 • svět

  očko bere.boj.í

 • svět

  provokace zustane provokací .nedodělek zusutane nedodělkem .vědomí zusutane pro ozastalé nevědomky .vědomí se má pořad co učit ale jaky si vybere směr zaleží jenom na tom vědomí .jako když si hraje dítě a chce si to dělat podle sebe a pořad někdo mu do toho kecá .znal jsem člověka kterymu si něco řekl a on vtom pořad něco hledal ,já tomu říkam slušně nedodělek komunikace

 • svět

  s.m.co dělate v tom hradci .co toje za bordel..ter

 • svět

  taky do dnes pravopis neřešim .a co si kdo myslí jemi to uplně jedno ,i když mi jednou řekla jedna osoba hazk píšeš i to by mě mělo nakopnout že mě pochvalila a měl bych svuj pravopis zlepšovat i to mě nezajímá ,a čím jsem starší tak muj pravopis se zhoršuje spiš říkam at někdo píše zamě i kreslit neumím nemam žadnou představu spíš ruka nechce a jenom moje vědomí si zamatuje to co jenom chce a ne co mu druzí přikazují .příkazy moje vědomí ignoruje .a když už se zapojím do nějaké činosti tak jako by moje vědomí mělo bouchnout ,takže co dělam musí byt promě motivace která mě pořad motyvuje a jak to není promé vědomí motyvace jeto promě nepodstatné .takže kdyby mě jako dítě motyvovali bylo by všechno jinak,a když nemam podstavnou motyvaci tak život mě pak nebaví a čím jsem starší tím jeto horší .takže pravopis je promě nepodstatní a nemam vněm žadnou motyvaci .takže pravopis jsou směrnice pro lidi duležité promě jsou nepodstatné .takže za pravopis by se lidé měli stydět když dělají chyby . měje to uplně jedno.takže promě je duležité jak se lidé chovají a ne jak píšou každy umí mluvit .a.mluvit je promě víc než psat pravopis a ani nemusí mluvit poznam dobryho člověka a jeho charizma .a potom je tady druhá část že vědomí by se chtělo zapojit ale větčí moc vědomí vám ho naruší a tím padem pro vědomí už to není duležité jiné vědomí jiná ochrana pro kterou jeto nepodstatné i tím se dá poznat jiná urověn vědomí .lidi se vědomím předhanějí mezi sebou větčí urověm to má nahaku takže vědomí je proněj i nepostatné,takže podstatné muže byt i si normalně pokecat o životě .a podstané muže byt i pravidelné naštěvy a pokecat .a vybrat si spravní put i toje podstatné ..takže jsou podstatné i nepodstané vědomí ,chtěl jsem tim říct že mužete mít i pár přatel i toje podstatné .a když vás přatele sklamou tak jeto nepodstané a žijete jak samotář i to muže byt podstatné .takže podstatné berete to co dáva pravy smysl života .když vám někdo ublíží berete to jako nepodstatné .i když odpustit i dokažete je už to muže byt pro vás nepodtatné dokožete to tehdy když jste s tím člověkem zažili i hézké chvíle i když vám nějakym zpusobem ublížil dokažete vše ventilovat to špatné a příjmat to hezké co jste spolu zažili pak vaše ego ustoupí a když druhá polovička to nějak ignoruje tak to nechate plynout měli byste brát i okolnosti co se vám změní i co se změní vašim známím život je hra okolností .i tak někdo muže brát život nepodstatně a když příjde nová motyvace do života i to je podstatné

 • svět

  a odmalička se učíte jak se mate chovat ruzně že vše je přirozené a vy se začnete sami lišit od ostatních v něčem mate něco společného v něčem jste uplně jiní ,třeba psycholožka když se mě pozvala k vuli vojně ukazovala mi obrasky a ten obrazek byla vagína ja jsem jí neodpověděl ale vědel jsem co ten obrazek znamená ona mi řekla mete problem ze sexem nebo jste sex neměli že už je na čase abych sex s slečnou měl a já jsem měl sex až asi za 4 roky už jsem si říkal je to blbí ,takže psycholožka přesně věděla příčinu podle toho obrasku té vagíny ja jsem to taky vědel co to je a že jsem nechtěl odpovědet viděla v tom problem takhle přesně psycholog vidí problém v čem je ten problem já jsem neodpovídal protože je to moje soukromí takže dáse říct že 18letech už jsem byl napřed s myšlením než psycholog protože jsem přesně veděl oco jde i o jaky obrazek jde ale bylo to moje soukromí i když sex s ženou jsem vté době neměl .a pak si o vás psycholožka uděla svuj názor a špatně vás odhalí ,a tak to bylo i ze školou prostě psychologové psychiatři mají svoje grafy směrnice a podle toho se řídí a když dítě se do těch směrnic nedostane tak ho pošlou na jinou školu a tím mu skazí celí život ..co se tíče mě abych si zapamatoval jake i,a,y píšu mě nezajímalo i když jsem se snažil to naučit tak muj mozek to ignoroval abych svuj mozek nezatěžoval ani vědomí takže škola byla promě nepodstatná takže školu jsem bral jako trest spíš ,takže psycholožka to v směrnici odhadla spravně ale neodhadla zase spravně moje vědomí .na jakem principu pracuje ,co se tíče 1třídy dobré znamky 2druhá třída dobré znamky třetí třída propad jsem ..víkyv nastal .a taky jsem se pořad zněkym pral bojoval jsem .a nato psycholožka nepřišla mím chovaním takže psychologové jedou podle svích smernic

 • svět

  nebo taky v ruzné dimenzy byli tam děti okolo 11let a byli venku na jednou přišel kluk sednul si a kakal a pak normalně se ani neutřel vstal a odešel ,já jsem si říkal to snad není možní stejná kultura nebo jiná

 • svět

  ale určitě všechny světsky nebudou stejní je to u všech ras stejní

 • svět

  ten banan před třemi roky byl díky mě nejvíš dneska spadnul upně nejníž jak to jde .je chovaní jeho problem

 • svět

  už mě tam nikdo nedostane na tu planetu tam život uplně na hovno spíš za trest proty lidi co tam jsou

 • svět

  sen ..jak byli na planetě samí světsky byl mezi nima banan jindra ,a viděl jsem chovaní světskych jak spolupracovali jako zastupy lidí a pořad něco řešili spíš pořad řešili někoho a nemluvím o tom kam by až zašli svím chováním chovaní kat.nic moc planeta .

 • svět

  MÍM. nebo je pěkné když spojíte ruce a cítíte jak vam vybrují obě ruce sice chvilku to trvá ale ta energie se přeléná do obou rukou až po nějakym čase obě ruce jsou nehybné

 • svět

  MÍM ,, vypínaní nervové soustavy v těle ,jako když si přeležíte ve spanku ruku a ruka je nehybná ale citíte že ruka je nehybná,,,ale vypnutí nervové soustavy v těle nemate žadní pocit že vaše tělo se muže pohybovat toje ten rozdíl takže si řeknete hele ruka a ona se nehíba ani vam to nevadí ..ale když si přeležíte ruku a nemate jí citlivou tak vam to začne vadit toje ten rozdíl

 • svět

  sen jezdil jsem dlouhé trasy a jedl jsem v tabletách jed abych neusínal na cestách ten jed v tabletách mi dodával sílu abych vydržel tu trasu ale jed ktery byl budič .pak jsem prošel kontrolou kde skenovali věci i tělo a ty 2 chlapci co jse namě podívali říkali že mam popraskané žilky v očích a že mam léta na tvaři jako maš na rukou a že všechno je v pořadku a mužu pokračovat v cestě..takovy to byl sen

 • svět

  bom.slou,,,

 • svět

  letka .n.bom…….bude

 • svět

  hvězdy toje klid net

 • svět

  lun.cev hvězdy předavaní informací propojení hvězd.neskuteční koloběch …..niku znič hvězdy chacha ,,,hvězdy napojení net

 • svět

  opatrovník

 • svět

  já řeknu kdy bude ten spravní den..já vím oco jde moc dobře

 • svět

  nika.nič

 • svět

  sílu.neporazí ..sílu.lune.net,epo razí

 • svět

  síl.lune.epo.razí…..vil.loki.kin nič

 • svět

  at srdce bije či nikoliv ,…sílu neporazí

 • svět

  sílu

 • svět

  asi všichni meditujou na vzajem

 • svět

  3dny se tady nepíše stojí to za prd

 • svět

  MÍM

 • svět

  takže tma v tom hraje roli ale i přes den vidím ale oči jsou zavřené

 • svět

  ale tahle barva modro černá je vidět .ve tmě a její pohyb vesmíru vidět ve tmě a žíly jsou vidět přes den když obloha je modrá ale je to tím že přepnu do ruzného měřítka pohledu takže když vidím žíly zavřu oči a ruzné přepnutí

 • svět

  těd si vemte ten pohyb vesmíru i ruzné tony co nemame možnost slyšet .tak ten vesmír vypada uplně jinak jeto vesmír živí orgazmus ,a jeho orgasmus nevidíme ..ale jeto tak jak říkam ..mi vídíme černou barvu bílé hvězdy a tony neslišíme slyšíme tony jako hromy a bleky jako bílé..takže i hrom nám říka tony vesmíru jsou a blesky že vesmír má bílé žíly .i mraky a jejich pohyb ,i tak nás vesmír učí .ale jak naloží lidé svědomostmi to už zaleží na lidích ,,ale já jsem to viděl jak přesně to funguje ten vesmír jako orgazmus jiné zbarvení jiná frekvence tonu žíli bílé modro černá barva vesmíru spíš v te černé barvé ta hmota její pohyb je na modralí ale hvězdy jsou čistě modré a slunce je žluté mesíc je bílí ale jeho odraz vesmíru je uplně jiní

 • svět

  a žíly vesmíru nejsou vidět ani hmotny pohyb vesmíru není vidět .takže prostě jak vidíme pomocí sond a dalekohledu vidět vesmír takho vidíme tak jak ho vidíme ,ale vnitřek vesmír vypada s cela uplně jinak než ho mužeme spatřit nemame možnost ho vidět jinak ale realita je uplně jiná …bílé žíly vesmíru ruzně seřazene hmotny pohyb vesmíru roznoměrnost kde hmota vesmíru má větčí aktivitku a černo modra plocha a modré hvězdy

 • svět

  col.pán.takže žíly vesmíru jsou bílé hvězdy jsou modré .plocha vesmíru je černo na modralá .slunce je žluté .měsíc a souhvězdí je plnohmotná hmota která ta hmota má vesmíru pohyb .pohyb pocelé ploše vesmíru s ruzními roznoměrními pohyby a pak ještě vyzařující ružová barva ale ta musí byt víš než souhvězdí hvězd,potom pohybující se bílá barva která převažuje celou plochu a na ruzních místech vidět více sluncí najednou ale to už je jiné dimenze

 • svět

  včera když měsíc svítil jeho odraz šel přímo do okna ale ten odraz byl slabí,když jsem zavřel oči a chviku jsem je měl zavřené a pak jsem je otevřel obraz byl toho co jsem viděl byla černo s modrími tečky spíš to byl odraz hvězd .takže měsíc davá odraz bílí ale v ten okamžik byl přepnut na černo modrími hvězdy ten obraz byl hmotní takže když koukají lidé dalekohledem vidí hvězdy a vidí jednoznačnou barvu hvězd .ale barva muže klamat taky jiní pohled souhvězdí .těd by mě zajímalo kdyby sonda se dostala přímo k vezdě na jeden metr jestli barva by byla stejná ,nebo dokazala se sonda dostat do vnitřku hvězdy .nebo měsíc a odraz od hvěz je modry .když vidíme hvězdy jsou bíle měsíc svítí bíle takže odraz by měl bít bílí..ale ja jsem viděl modro černou plochu a modré souhvězdí takže jako bych si fotil z měsíce souhvězdí hvěz a jeho hmotnou plochu vesmíru a foto nebylo bílé ale hmotná plocha byla černo modrá a hvězdy vyzařovali čistá modrá barva

 • svět

  i ruzne umrtí se namě napojovalo ,museli čekat než jsem je přijal ale vždy jsem je přijmul vyhověl ,tědko už se tak nestavá .lepší je nic neřešit je to svoboda lidí.jak se každy dostane do pruseru a uděla zlou věc musí se stím vypořadat on sam i to má opační nasledky ale tim si musejí projít ty co tak činí musejí počítat ze vším jejich myšlení jejich problem

 • svět

  í,mod.bom

 • svět

  vyhodnotit ruzné vědomí .i to se dá zapamatovat ,,prunik ruzních vědomí

 • svět

  ale mohl bych zpet ně sví roky do mladí vyhodnotit kdo a co

 • svět

  než mozan umř,už jsem měl před tím signali ale neakceptoval jsem je

 • svět

  a když spoka chrlí lavu .stoho je kamení .takže i kamení ma čas

 • svět

  čas .neomezen…ne.omezen..co časo prostory .zapnutí vypnutí…co sopky je kamení

 • svět

  čas je předem daní jenom okolnosti ho mohou změnit ale na jak dlouho .čas je věk.všeho

 • svět

  at se nám to muže zdát ale čas je hodně duležity ,kdyby jsme se neřídili podle hodin byl by pro každího čas přesní nebo spíš orient ukazali bysme prstem na místo kde se přes den točí slunce a podle toho bysme si dali schuzku .takže bysme čekali až sluníčko po své ose dorazí na ten spravní orient a co kdyby byli mraky a slunce by mělo už zase jinou polohu jiní čas tak bysme už na schuzku nepřišli přesně nebo přišli ale v jiném čase zase čas co kdyby jsme si dali schuzku večer až uvidíme první hvězdu .a zase bysme museli sledovat oblohu a museli bysme se naučit orientovat ale co kdyby někdo sledoval oblohu neustále a zachytil by už by viděl první hvězdu tak by šel na schuzku a ten druhí by byl lhostejnější takzvaní čas hvězdy by mu utekl hvězda by už dávno byla vidět tak by taky ihned šel na schuzku ale jak dlouho by na něj čekal ten co už na schuzku dorazil nebyl by stoho čekání nervozní .nervozita chaoz a co kdyby byli mraky a nebyla by vidět ani jedna hvězda tak by nikdo znich nepřišel .tak by se oba dohodli každy znás bude mít přesívací písek až 40 krat otočíš tak příjdeš na schuzku určitě by každí znich řekl měli by třeba dospívající děti dali by jim to za ukol protože kdyby oni sami přesívali ten přesívací písek .tak by jim to dalo spoustu zase času .muže pro nás čas byt i nebespeční moderní doba nejdme schopni zavolat a na schuzku jedem v autě aby jsme to stihly takže doháníme zase ten čas a muže se stát cokoliv a co když mobil není tak bysme spěchali ,takže čas je pro nás velice moc duležití i ten věk člověka má svuj čas bud si ten čas muže skratit nebo o něco prodloužit ale ten čas je nějak nastaven třeba ten věk a když člověk ve staří řekne pujdu do švestek brzo tak i to se mu vyplní ale aby určil přesnou hodinu to asi ne i ten čas muže byt o pár hodin prodloužení spíš to určí lidi ktery dostanou od nikoho kulku a už cítí že je jeho čas ale taky dostane třeba kulku tak dobře umístněnou že už nic neřekne není to zahada ten čas ale pořad beru že hodiny jsou pro nás orientace ale orientovat své umrtí že umřu až slunce bude zapadat tak to už člověk neurčí přesně .čas a časi všeho jsou mnohonásobné kdyby někdo cestoval v ac určí přesní čas kdy bude na místě i kdyby to určil tady od země kde má hodiny a řekne budu kolem 3.oo.ráno na tom místě a na jednou by vycestoval a v dimenzi by byla noc a pak by viděl že všechno dáse říct že spí tak by se vratil zpet domu na zemi probudilo by hoto že se vrátil v čase třeba 3.o15..nebo by snil .nebo by dokazal naštivit jinou dimenzi kde by byl den ale zase by mu určití čas říkal musíš se vratit je už čas .takže by nakonec čas poslouchal sice jiní čas .proto říkam mnohonásobní čas.času.

 • svět

  domov piju svuj věk svuj čas

 • svět

  ležím.domov .věk.s.leží.ímpuls.s.domo.modo.věk.s

 • svět

  už by se mohla rozjet diskuze

 • svět

  fg

 • svět

  ef

 • svět

  de

 • svět

  cd

 • svět

  bc

 • svět

  ab

 • svět

  žíle leží m…ž.íle.ele.ležím.let.vím

 • svět

  pán poslední …..páná.átnt.tp.osy.sop.syle.dtnt.í

 • svět

  pán leží.pán žíle.pán ímpuls

 • svět

  žíle.poslední.8devatí.6,dvanactí8patí4..číslo26..žíle.leží.ímpuls

 • svět

  ŽÍLE.POSLEDNÍ DEVATÍ DVANACTÍ PATÍ..í.tap.pít.c.atta.tav.d.í.tav.e.dín.děl.sop

 • svět

  ÍLE .MÍ

 • svět

  BOŽÍ MLÍNY BOŽÍ TRESTY

 • svět

  ČUCHÁM ČUCHÁM ČLOVĚČINU

 • svět

  MÍM.krkavci a vrany mě zdraví.já vym moc dobře co toje.vysvobození

 • svět

  LYBIE .potřebuje cement a železo ..dobry obchod stavět

 • svět

  KADAFÍ .ZE ZAHROBÍ VÁM TO VRATÍ…LEŽ NEBO PRAVDA

 • svět

  MÍM.proč ne rusko nejmocnější muž .vladka putka ……vlad.kaput.ka

 • svět

  pravda nebo lež..hep čík

 • svět

  hep čík

 • svět

  mešita,přemyšlí jako na kenedy .stejná muška barack

 • svět

  p.e.n.t.a.g.o.n…muška.barack..terorium.kenedy….cíl.terorium.odstřel

 • svět

  ju

 • svět

  kde asi hledat naznak soli

 • svět

  MÍM.taky na marsu kdyby tam vysadili lidi tak by fungovali jako jeden celek jedna rodina a nemuseli by se bát teroristickích utoku jako je tady na zemi neuvěřitelní bordel .takže si život nic moc ale zase naprostí klid tady od toho bordelu co je na zemi

 • svět

  ALE KDYŽ SE DÍVAM NA MARS ,A DÍVÁM SE NA FOTKY MARSU TAK NĚCO MĚ TAM POUTÁ TAKŽE URČITĚ TO BUDE MÍT NĚJAKY VLIV NA ČLOVĚKA TEN MARS

 • svět

  MÍM,ale tady na zemi nám vadí k těžbě asi moře ,a na marsu tam žadné moře není takže těžba by tam mohla byt zlatí doli ,takže na marsu se to vyplatí těžit ..mars zlatí dul ,,TAKŽE MARS DOBRÁ BUDOUCNOST ..SICE ŽIVOT BEZ NIČEHO ALE TĚŽBA DOBRÁ ZLATÍ DOLI

 • svět

  každa planeta mohla by byt jinak obohacená ,nebo všechny planety jsou stejně obohacení materiálem ,nebo je možné na jiné planetě najít třeba uplně něco jiného než jsme neměli možnost najít tady na zemi .nebo zemi nemáme pořadně prolezlou .co třeba pod mořem co tam muže byt

 • svět

  MÍM.mato nějaky rozdím mezi zemí a mars ,co se tíče člověka ,máto jiní vliv na člověka ktery bude na marsu .nebo časoví posun je stejní,myslím tim jiní vliv mohlo by to mít na člověka ktery by nějaky čas stravil na marsu .čím víš tím líp nebo jeto uplně stejné

 • svět

  stejně bude pecka až na marsu se bude budovat

 • svět

  MÍM ..kdybych měl srovnat …kdo je rychlejší jestli rychlost g .nebo rychlost světla ..tak rychlost g toje jako když ve vesmíru přepínaš programy a kilometry nejsou protebe žadní kilometry ..a rychlost světla pracuje na jakym principu pomalejšim .ale zase jas žlutí paprsek dokaže taky přepínat takže kilometry nejsou kilometry bílí paprsek to samé ..ale slunce a jeho rychlost světla jaky je mezi němi rozdíl v rychlosti v přepínaní

 • svět

  MÍM ..STEJNĚ musím zaspomínat jak jsem padal jako puk vědomí a pořad padal ve vesmíru dolu až jsem omdlíval skoro až koma a najednou mě chytilo rychlost g a už jsem byl v uplném bezpečí a říkal jsem přidej ještě víc větčí rychlost ,a rychlost g když jsem byl v rychlosti g tak jsem cítil takové bezpečí že už promě rychlost nebyla rychlost

 • svět

  hole .let,,n

 • svět

  energie toje jako rengen i tak se to dá vysvětlit

 • svět

  vždy se k pejskovi chovám dobře staram se o něj jak o miminko jeto moje miminko,když jsem si prošel krutou nemocí on pejsek vědel když mu bylo rok že jsem nemocnej kousal mě do rukou věděl co mam za skurvenou nemoc .ale mohl jsem si zato sám muj životní styl prostě tělo bylo ko .dneska už jsem uplně zdraví pořad už se jenom vylepšuju ..tělo je nevyspytatelní kolik let mu daváš zahul ,tak tolik let se lečíš ,tělo je anatomie a když tělo zničíš až na uplné dno ,tak se pak stoho dna odražíš skoro stejnou cestou ,nemluvím kolikrat mělo moje srdce mělo zastavu 2Okrat a dneska bije jako zvon ,nikdy jsem nenaštívil doktora aby mi řekl diagnostiku přesně jsem vědel co mi je a co by mi řekl ..jak říkam dneska je to všechno v pořadku trvalo to 5let lečení ,jenom jsem už takoví lenoch prace mi moc nic neříka .rád ležím spím to je muj koníček a sleduji televizi ,,myslím že ani atomovka už by mi neublížila tělo je neskutečně silní

 • svět

  muj druhí pejsek ten je muj radar.vždycky když se jdu koupat utíka se schovat vyleze po schodech nahoru a je tam .nebo jdu psat na internet utíka nahoru se schovat .nebo stačí aby mě něco naštvalo a ja zvíšil ton utíka nahoru ,nebo když si balim cigarety utíka nahoru .on přesně ví oco jde ja to vím taky oco jde ..prostě jeto muj milaček muj radar

 • svět

  mam i nemocnou fenku její skoro 14let ale taky se mi stalo když jsem vydaval strašné množství energie tak chudinky lezla za mnou po schodech nahoru,a spadla po schodech tak jsem toho musel nechat jinak bych jí svou energii ubližoval.ale nikdo to nedělá aby lezla po schodech sotva vyleze na gauč je hodně slabá a hodně nemocná ale držíse už by davno nebyla mezi nami ,,když mam takovy množství energie tak i knučí .já to poznam na sobě že mam neskutečnou energie nemužu spát a noc je promě den .a pak až eneegii uskromním tak teprve to namě příjde ta unava .ale jak říkam noc je někdy promě den možná ještě jeto v noci promě mnohem silnější než přes den tak funguje moje energie

 • svět

  nebo mate pejska svého milačka ..lehnete si na postel položíte si na něj ruku za chviku ucítíte jeho energii a najednou se vám budou promítat věci co jste dělali tím zjistíte že vaš pejsek vás sledoval co jste dělali a víte že na vás pejsek myslel neboli vás sledoval..a když budete čekat očekavat live je vědomí tak se nedočkate .dočkate se zpomínek .tak potom ten pejsek nemuže byt jiná urověn když vás sleduje nebo dohlíží na vás pak jeho signal je mnohem silnější .ale jak zjistíte pejska energii že nemuže usnout pořad na něm mate ruku a nemužete zabrat toje energie i tak zjistíte tu urověn energie ale vědomí asi těžko maximalně jestli jsou tak svoje spomínky co jste dělali .i toje hezké…..hodně věcí jde i hodně věcí nejde .proč nedokaže určit co váš milaček pejsek dělá nebo se mu podívat do vědomí .to už je něco jiného ,pejsek dokaže vědet i to že se zněkym hadate určenou dobu prostě jeto jiná urověn ,,jak říkam vědomí se pořad učí a jaky koliv signal dostaneme bysme se měli nad tím zamyslet a více uvažovat prostě aby vědomí lepe myslelo

 • svět

  dokažete když budete ležet a vaš partner nebo partnerka .dokažete vnímat její jeho energii dokažete se dostat vědomím přes energii trošku číst myšlenky jeto live přímí přenos .dokažete říct si navzajem co si asi ten druhí myslí .přece ležíte vedle sebe a jako první byste měli cítit tu energii třeba stačí se chytit za ruku a koukat do stropu ,i tak mužete trenovat svojí energii i vědomí .nebo si prostě nějak vyhovíte navzajem

 • svět

  MÍM…tak potom když budete určovat volaní nebo psaní email a budete se trefovat .tak potom mate i čas pokontrolou …i když ne tak v čase bádáte .tak je to i s cestovaním do vesmíru mate přehled dokažete se vracet na stejné místa kde jste byli v noci .a nebo vás dostane uplně nikam jinam než vy chcete tak tím padem nedokažete řídit svoje vědomí jak byste asi chtěli ,,nebo vás něco v cestovaní nadchne a budete se těšit že další den nebo noc se tam znovu dostanete .a pak druhí den jste sklamaní že jste byli uplně nikde jinde .tak potom co mužete byt pozorovatele nebo virtual nebo jiná realita .ale dokažete vědomí řídit a říct prostě se tam dostanu a nic mi v tom nezabrání ,nebo jeto ta hranice

 • svět

  tohle mužete vyzkoušet i na dálku .třeba napíše email že vam nikdo bude psát nebo volat …jeto realita

 • svět

  MÍM ..NEBO budete spát ve spanku a vaše vědomí bude čekat na telefon .dokaže vás vaše vědomí zbudit třeba 1minutu než vám vaš blízkí zavolá..dokažete ve spanku pronasledovat přítelkyni nebo přítele a budete vědet přesní vysledek v setinach .nebo vás sms zbudí a pak si budete myslet asi kdo vám píše takže to určíte přesněji .tak co potom vaše vědomí dokaže .a nebo nebudete vubec spát a budete čekat třeba i několik hodin .tak potom svím vědomím neumíte moc ovlivnit druhé vědomí .nebo se neumíte soustředit v daní okamžik .kdyby jste dokazali nabourat se dovědomí vaše blízkího tak byste dokazali třeba že vam bude psat za 3hodiny .nebo zase budete bádat vaše vědomí že znáte svou přítelkyni nebo přítele a víte že píše později že se prostě tak chová takže se naučíte odhadovat čas svého blízkeho.a co když napíše dřív než čekate překvapí vás to

 • svět

  když trefíte 80procent tak potom co řeknete že vidíte budoucnost .by se to mělo brát važně

 • svět

  tohle je přece realita…ale at jste zamilovaní tak vaše vědomí by melo byt nejsilnější ale trefíte se přesně přivolate svím vědomím že vam zavola nebo napíše tato realita by měla byt přesna ,at je člověk jak koliv zamestnan .mate silne vědomí dokažete určit kdy bude přesny čas ,a ted koli krat se trefíte ze 100pokusu

 • svět

  naše vědomí mate přítelkyni nebo přítele ..kolik krat si vaše vědomí trefí že akorat vam bude přítelkyně nebo přítel a vy už budete vědet že vam píše nebo že vam bude volat jaké je procento že budete o tom vědet kolik krat se trefíte .dokažete si to spočítat .nebo dokažete myslet s vím vědomím na vašeho blízkího aby vam napsal nebo zavolal ,jaka je šance jako ve sportce nebo je tam nějake větčí procento že to funguje ale potom jake jeto procento že dokazete přivolat druhé vědomí at date jaky koliv signal jaka bude odpověd .a treba budeto lepší když sami napíšete a budete čekat na odpoved uz bude vetčí procento a svim vedomím zase budete čekat na odpověd třeba se trefíte na minutu nebo budete vyčkavat ,kdyby vaše vedomí mělo absolutní přehled tak by vaše vědomí vědelo presnou dobu nebo čas není potom vědomí spomalene .třeba si hodíte kostkou a padne 3zavola vam vaš přítel přítelkyně za 3minuty atd

 • svět

  MÍM..muže nás chranit i strach já bych řekl že ano určitě .muže nám napovídat strach ano muže .třeba cesta autem jedeme rychle a najednou strach nás na něco upozorní nebo co nás dovede skrotit když vidíme na silnici smrták a pak nám to znepříjemní tu cestu že jedem v klidu .strach nás muže upozornit na cokoliv muže nám strach za sahovat do života muže at je to v čemkoliv když už lidé nevnímají tak strach je pomoc at to má jaky koliv duvod ,je strach informace je

 • svět

  je to škoda že takové zařízení není protože kdyby mi všechno co se vemě odehravá bych se mohl podělit s lidma viděli by i přímí přenos co vše řešim i kam potřebuju se dostanu .myslim si že hodně lidí by to zajímalo ruzné technoligie ruzné budoucnosti dimenzích i ten ráj prostě vše

 • svět

  MÍM.chtěl bych vyzkoušet TO CO VIDÍM třeba rosvítim baterku a pak jí zashnu a pořád vidím to světlo třeba několik minut chtěl bych to vyfotit to co vidím.ale nemam foták a zatim si ho kupovat nebudu ale jednou siho koupim a budu to fotit.škoda že dneska vědci neumějí udělat bríle které by to snímalo vše co vidím alespon o tom nevím že by takové zařízení měli .muj problem je takovy co všechno vidím neumím nakreslit kreslení mi nikdy nešlo asi to tak má byt ..ale stim fotákem to zkusim až si ho koupim třeba něco vyfotim

 • svět

  MÍM..a kdy konečně bude na zemi taková hra aby všichni byli spokojení ,a jak dlouho to bude ještě trvat .dočkají se toho jiné generace generací .asi ten čas příjde a budeto nějaky čas trvat,,A když už bude vše dobré tak zase příjde něco neočekavaného další změny zase hra ,a nebo že je to součast času a máto tak byt .takže lidé si budoucnost vytváří ale zárověn se musí přispusobyt něčemu neočekavanému zase hra zase noví děj příběhu ,jeto nekoneční příběch sytuací…máto konec ale všechno jeto tak neuvěřitelně velké že jeto i nemožné .a když se někdo dostane nakonec kdy to pochopí že je na konci a kolik času to bude chtít projde si nekonečním příběhem a každy noví život bude učení nebo se vrátí tam od kud je je domov narození jeho hranice dostupnosti

 • svět

  MÍM..AT SE TO LÍBÍ .či nikoliv ten vesmíe je velká hra.a budoucnost lidí je taky hra .hra která se těžko chápá

 • svět

  i to co se děje dětem lidem .je to hrozné .ten vesmír je zlí .proč to dělá ten vesmír .i stím se musíme naučit a pomat jim ,lidé žijou v iluzích a realita muže byt uplně opačná .ale pevně věřim že se to tim nemocním vratí co za nic nemužou .i tak vesmír muže oplacet .čím víc ublíží neviním pak určitě to vrátí v dobrym .protože by to pak nemělo žadnou logiku ..jenom ubližovat .ale i zárověn pomáhat

 • svět

  I TADY A ZEMI SE PODOBÁ hodně toho co je ve vesmíru galaxie at jeto cokoliv je to dost podobné .i stím dovedeme tady na zemi žít ,alespon mame nějakou představu,i když vesmír je pro nás velmi nedostupní .neučí nás vesmír ..akceptovat vše možné

 • svět

  anomalie ….je to hrozné .třeba dvě tváře.muže to mít dvojí vědomí..ale v dimenzích taky člověk ma prasečí tvář a jeto tam uplně normální ..ale na zemi jeto neakceptovatelní vada člověka….o tyto lidi příštím v životě bude postaráno aby se to neopakovalo .a chtělo by jim tady na zemi pomáhat jak to pujde všemi doustupními možnostmi

 • svět

  MÍM.sen .jako živí .tělo jako odpočívá .ale je to živí .jako by tělo nespalo .přebytek energie .a.mi vidíme něco nového CO JSME TŘEBA NEZAŽILI.i toje možné

 • svět

  MÍM..káždá vymečnost lidí se počítá ,,ale byt trošku skromní .a uvědomovat si i ruzné chyby co děláme více vzdělávat se ..a příjmat vymečnou energii a pracovat jstou energii aby vědomí se zlepšovalo .krasní budič vědomí je energie.čím více se rozdá tak pak je užasné jak se energie vrací zpět

 • svět

  MÍM…SOUBĚŽNÍKY

 • svět

  MÍM…..rozvracená10.strana6.měsíce6…číslo22

 • svět

  rozvracená strana měsíce…bir……………d

 • svět

  MÍM.ČAGO BELO .zdegenerovali mi počítač zrušili adresu i email .i .více počítaču mi potlačili nějaky hodně silní trojsky kun ..takže moje přezdívka osvícen

 • svět

  at jsou to jaké koliv scenaře že v daní okamžik něco bleskne jakou koliv příčinu co se i muže stát v daní okamžik nemuže to byt jine vědomí co dokažete příjmout .jako vědomí dokaže příjmout i ruzné hlasy ruzná napověda ,není to čas ktery vás muže upozornit .o tom radči nemluvit. vědomí se učí pořad .i když čas určí tak vědomí se učí

 • svět

  vědomí ..třeba telefon voláte si s příbuzníma s kamarady na jednou mate druhy spojení na drátu dokažete vědomím určit co po vás ten dotyční co vám volá co chce třeba jeto duležité třeba se něco stalo hodně moc duležitého a vaše vědomí to ignoruje tak potom vaše vědomí není až tak duležité jak si myslíte ,vaše vědomí zareaguje jak se mu bude chtít .protože by jinak dostalo signal vem to je to duležité něco se stalo,nebo někdo volá a vyste byl vybrán jako vaše číslo že jste vyhrál velkou sumu .tak co si potom vědomí vybírá .kdyby vaše vědomí bylo dokonalé dokaže i více hovoru se napojit a zjistit oco jde .potom ale vědomí je nekonečné a tápá .takže vědomí se pořad učí a bude se pořad učit takže není dokonalé .když budete mít hovor na lince tak vaše vědomí řekne prosimtě vydrž na lince mam hovor .a toje vše nebo vědomí to bude ignorovat .a toje vše .nebo vaše vědomí bude zkoušet přemišlet asi oco jde takže bude tápát .at se zachováte jak koliv vaše vědomí se pořad učí .at příjdou dobré zpravy nebo ti špatné zpravy ..prostě tak to funguje

 • svět

  vědomí a jeho hranice …dokaže vědomí se opakovaně vracet na stejné místo a pokračovat tam kde vědomí fungovalo .dokaže vědomí se vratit na stejné místo a to každy den co pujde spát .nebo nakonec vše bude uplně jinak .tak co potom to je .nekoneční příběch.běch na druhou kolej

 • svět

  budoucnost co třeba těleso hmota která není vidět dušička .kdo se oní postará o dušičku těleso hmotu .takže vše rozdělím do skupin a pošlu do jiné budoucnosti do jiného časo prostoru .takže když vědomí bude cestovat to si jako vytvoří samo těleso neviditelnou hmotu nebo bude čekat na svoje celky na svoje těleso vědomí .co zasahovaní duchu a jeho tělesa nekecají nam taky do budoucnosti aniž by si to lidé uvědomovali není to přímí zásach do budoucnosti ,nebo posedlost dábla není to zasach do budoucnosti zásach do vědomí i tím si budoucnost prošla a jsou i fakta která tomu nasvědčují nevyvratitelná fakta

 • svět

  více energie více napětí ,zvyšuje se frekvence vědomí .i pozitivním i negativním pojmu .zaleží jak kdo to střeba v dobrém smyslu v špatném smyslu

 • svět

  MÍM.co se tíče komentařu lidí tady na diskuzi .pravda nebo lěž ,ale je hezké číst komentaře zajímavé .jenom se naučit neuražet se mezi sebou ,protože hodně malo lidí píšou tady komentaře

 • svět

  MÍM.11.11 BYLO přes den zataženo a záped slunce byl užasní červené oblaky žlutí jas a slunce bylo mnohem větčí než vypadá .krasní den to byl .prostě bylo to užasné v ten den 11.11

 • svět

  MÍM.energie se zase rozjede a vaše vědomí se prohloubí .energie velky budič vědomí

 • svět

  MÍM .ŘEŠILA se tady budoucnost..předpovídat toje otázka .všechno jde když se chce ..řekl bych to asi takto 89procent lidí si budoucnost tvoří sama zbylích 11procent jsou děje.do kterych jde zasahnout do budoucnosti třeba nevyratelní pohromy neznamená že jsme nezažili žadné obrovske pohromy neboli škody že to nemusí přijít třeba za 60let ty pohromy mohou byt strašné vlivné síly které pohromy vyvolají i značné škody které to muže zpusobyt ja tomu říkam zkouška lidí i to se muže stát neznaméná že naše generace to nezažili že to nemusí přijít i toje budoucnost a zasahovaní do děje budoucnosti …co se tíče že jedna pani povídala že se něco předpoví i za to mužou lidé ruzné organizace pani povídej tohle co se stane do pěti let že se stane tohle .pani řeknu předpovím budoucnost ale lide to budou chtít měnit budoucnost a nebo budou držet krok a ono se to vyplní i to se muže stat ..i třeba mimozemsky schopnosti mohou dát svuj příděl aby lidé měli svoje vudce aby je lidé nasledovali aby trošku svojí mentalitou změnili svět protože vidí budoucnost jinak mají jinou představu jak by budoucnost měla vypadat a chtějí to změnit k lepšímu třeba silnější mentality .ale jinak si lidé řeší budoucnost 89procent .ale budoucnost nevypada třeba podle mimozemske aktiviti tak jak by si přali .budmě radi že země nás chraní .ale budmě skepticky že co není muže nastat v jinem časovem rozdílu v jiném období třeba se na nás někdo bude zlobit pohár přetekl .já vím jedno velka zkouška lidí nás čeká i toje budoucnost

 • svět

  MÍM..KOMENTAŘE JSEM ČETL ,JAK ŘÍKAL OKO.ALE NEMOHL JSEM ODPOVÍDAT

 • svět

  A JETI SMUTNO

 • svět

  MÍM NEMOHL JSEM PSAT JE TO JAKO KDYŽ SI HRAJEŠ NA PÍSKOVIŠTI A VEMOU TI LOPATIČKU

 • svět

  MÍM JE HEZKE PŘEDAVAT energii plus čekat až energie se vrací zpět ..předavaní energie trvá i několik hodin .je to dobré alespon vědomí pracuje mnohem rychleji

 • svět

  MÍM…TAKŽE asi takhle zdegenerovali mi počítač i moje jmeno i email plus i na více počítaču nějaky neustalí silní trojsky kun .takže moje jmeno svět ..ale MÍM

 • MÍM

  australie ..oblak cunami

 • MÍM

  ancha ví kam se stratila ta planeta .ona jí určitě najde holka šikovná

 • MÍM

  regulovat9

 • MÍM

  regulovat ega……r.egu.lov.vat.tav.vol-.uge.rod

 • MÍM

  jsi opravdu připraven že tu nejsme sami

 • MÍM

  mě pani učitelové neoblafnou

 • MÍM

  ja osobně jsem si vším tím prošel zažitky skušenosti

 • MÍM

  třeba to číst myšlenky neznamena že druzí nemají tu možnost že to nejde nebo předvídat do předu všechno jde ale male procento to ma O.1jina urověn ale pro lidi blbost protože takoví dar nemají protože se jim to nestalo

 • MÍM

  i myšlenky se dají číst budeš se bavit s frajerem a on si v duchu řekne toje debil i to se mužeš oněm dozvědět co si o tobě ten druhí myslí ale baví se s tebou normalně .nebo bude vas víc a ty se budeš bavit s jedním a ten další bude mlčet a v duchu si řekne mental a ty přesně budeš vědet od kud vítr vane i to sedá ,třeba ukázka byl film s nikolas jak byl v kasínu a oni na něj mluvili přes kameru a on to slyšel ..i tak to muže fungovat nebo i funguje je to vyměčnost .dneska je tak ta věda ve předu že nas i filmy učí ..jsou prostě ve všem ve předu a lidi učí a když srovnáš jejich skušenosti tak diváci jsou proti nim šneci .a oni ty zkušenosti jsou mnohem ve předu.proti všem .taky lide by měli rozeznat jestli jeto blbost nebo pravda ale spíš lide si řeknou fantasmagoria.ja tomu říkam zkušenosti třeba hvězdna brana .ja jsem jí viděl osobně a proletěl jsem hvězdnou branou takže promě jsou to fakta a ne vímysl ale jak k tomu přišli toje jina otázka třeba komunikace mimozemska .nevím ale jak nato přišli že je brana brany ve vesmíru vždycky jsem to bral vymyšlene ale když jsem spal tak jsem cestoval a byl jsem na planetě kde byla poušt do oranžova a velka brana kterou jsem proletěl kolem brany nic nebylo jenom poušt a viděl jsem nebe a branu ta brana byla větčí než byla ukázka s filmu hvězdna brana a když jsem proletěl tou branou nebyla tam žadna bublina obejdu zadaní kodu ….prostě lide musejí uznat že určite lide jsou mnohem ve předu jsou to učitelove .ale proč mají brzdu a se vším čekají mají to zakazane o tom mluvit nebo jdou na lidi s jiním přístupem ve všem pomalu ..ja to vím ..jak to je

 • MÍM

  čím jednoduší slova pro nikoho nechapající

 • MÍM

  co se tíče ruzních novích znaku to jde vytvořit ale kdo tomu bude rozumět asi nikdo .prostě by sis to stvořil podle svého uvažení ruzne znaky ale proč když už je vše pojmenované i toto respektujeme a nemusíme to měnit jeto pro nas jednoduší i každe písmeno nebo číslo je ton třeba každy jmenuje slunce muže se říct ,,,jas.. i tak jeto pojmenovano ..jas.sáj.zaleží jak si to lidé pojmenovali a to respektují lidé ale pro nikoho to ma třeba jiní víznam žlutí jas bílí jas každy si to muže popsat jinak ale aby mu druzí rozumněli řeknu slovo sorama pro nikoho blud pro nikoho víznam nebo ruzní znak kterí lidi neznaji podle nikoho blud pro nikoho víznam

 • MÍM

  proto sluníčko je vyrovnané jenom jeho materiál je bouchací který se hromadí potřebuje si odfouknout občas

 • MÍM

  stejně je zajímaví že sluníčko a jeho ton srdce jede neutale píska .takže tep slunce je ton ,třeba jak jsou stožáry napětí a bzučí ale slunce ma stejní tep neustalí ton který dava nepřetržití puls ne jako srdce u lidí jako časovím prodlevem .srdce slunce jeho tep ton který nemá žadné prodlevy jako když si pískáš ale pořad nesmí byt žadná pauza.a ten ton slunce nemusí nikdo slyšet ale ja vím žeho má sluníčko srdíčko

 • MÍM

  víc naslouchat snažit se chapat více dozvědět nechat to plynout .vždycky mate dostatek času se k tomu vyjádřit ono to pak příjde samo časem .více číst članky komentaře ale nazatěžovat vědomí bít věčím pozorovatelem než velitelem naslouchat všemu a pak vypouštět to nepodstatné hlavně tím nepodstatnými věci se nezatěžovat svoje vědomí komentaře číst jak knížku a říct si to je podle mého nazoru nepodstatné asi ten co píše nemá pravdu podle mích informací ale názor napíšu podle mého nejlepšího uvažovaní a tím to hasne at se stím druhí popere sam třeba zjistí že je taky uplně mimo i tím mu pomužu .nevrtat do všeho jako vrtakem bít nad věcí ustoupit on si pak ten dotyční sam uvědomí žeje mimo realitu a třeba se bude skoušet sam napravit svoje vědomosti ten dotyční i toje klapka dobré je taky uznat chybu v sobě samém tím nic nezkazíte naopak i to vás podpoří vše v dobrem vratí .nesekýrovat druhé nedokazovat si pořad něco když něco budete komentovat napsat to tak jak vy to chápete nejlepe rozepsat co nejlepe svůj komentař a pak už se k tomu nevracet nechat to plynout protože si myslíte že jste napsali o tom vše a když vas někdo bude komentovat komentářem a vy si budete myslet že v něčem ma pravdu nebo vas to bude zajímat tak odpovíte mu.a když vas to bude urážet tak se na něj vyprdněte ignorujteto chrante svoje vědomí. a když uvidíte ruzne komentaře a budete vědet že jsou mimo a vy mate jiní názor tak ho učte napište co nejlepe co si o tom myslíte a pak už to neřešte jedině že by vas jeho komentař zase v něčem nadchnul nějake zajímave slovíčko které vas pozbudilo .prostě rozlišovat podstatne i nepodstatne téma ,říct si tak ty si trošku mimo tak se uč.i tím ti pomaham že ti nebudu odpovídat ja si chraním svoje vědomí a nepotřebuju si ho zatěžovat jiní egem blbostma druhích .si říct ja chci druhí učit a ne se snima předhánět kdo ma pravdu to radči pomlčím

 • MÍM

  tady se jedna o ego člověka jak obejít to ego ,začít vnímat a víc cítit i ta slza tě ochraní .začít víc vnímat svoje vědomí když vědomí vybočuje prostě mít tu klapku a říct si asi dělam něco špatně .naučit se chranit své vědomí mít víc citu pro všechno .když ničemu nerozumím nešťourat do toho nechat to plinout nezatěžovat svoje vědomí prostě když se znekym pořad předhaníš v nějake diskuzi nechat to bít ustoupit když už víš že diskuze je na hraně .více naslouchat a hlídat si svoje vědomí vnímaním potom ego nemá žadnou šanci .prostě hlídat svoje vědomí než něco řeknu a nebudeto uplné tak se do diskuze nepouštět počkat stím nezatěžovat vědomí tím posilujete své ego předhaníte se a každy z vas chce mít pravdu malo kdo ustoupí .ale naučit se chranit svoje vědomím že buděš víc vnímat i cítit toje nejsilnější zbran a ego nemá šanci ,dobre mít tu klapku a říct si nepřehaním to neohrožuju svoje vědomí radči toho necham začnu víc vnímat okolnosti vždycky se mohu k nazoru vyjádřit mam nato dost času a zase ego nemá šanci .budu víc zdrženliví nebo zdrženlivá a když semi některy komentaře nebudou líbit že někdo někoho uraží tak seho zastanu tím posílíš svoje vnímaní …naučit se chranit svoje vědomí ale i druhích ..pak ego nemá žadnou šanci.když se všechno budete pomalu učit o čem jsem mluvil budete mnohem silnějšími budete zase na jiním levlu

 • MÍM

  i sexualní okolnosti mohou bít virtualní ,nemyslím předehru toje jiné prostě virtual .ta semi líbí stou by to bylo dobre i ženy mají choutky ten by byl dobry milenec .uspokojit se .laska toje zase něco jineho

 • MÍM

  ale co si budem povídat vy hlavně uspokojujete svoje vědomí je to virtual

 • MÍM

  nebo si zjistim co vědomí trapí .a pak to řešim tím pomaham memu klonu memu vědomí,jak do klonu vstoupim tak už přesně vím coho trapí atd

 • MÍM

  a pak vědomí se pozastavuje nad tím proč tak myslí i toho brzdí to vědomí protože si řekne jsem řekl blabol a skouší vědomí to napravit nebo ho brzdí to co řika jako by nepřemíšlel a vypouštěl ruzna slova takže pak vědomí hleda ty chyby ale neví o tom žeho moje vědomí oblbuje i že mu vlastně pomaham třeba ma pruser a nechce o tom mluvit vědomí se známou tak mu vědomí podpořim a on sam se prozradí aniž by chtěl to říct ale prostě to řekne .jak bych to vysvětlil jako když si zapalíš příklad marušku a ta maruška tě oblbne protože si jí nikdy neužíval a ty začneš kecat rospovídaš se ,a když jeto muj klon a jeto moje vědomí a ja jsem mnohem silnější vědomí .tak to prostě zněho vypadne aniž byto chtěl říci mnohem silnější levl vědomí ,prostě on ma zaplí svoje vědomí ale něco mnohem silnější vědomí mu to ruší protože jeto muj klon moje vědomí ale nemá tu stejnou urověn jako ja ,takže aniž by si to klon uvědomil tak mnou zmanipulovaní ,i tím mu pomaham všechno je složité vysvětlovat

 • MÍM

  a ještě k tomu klonu co hraje fotbal pozoruji to co děla ale zarověn mohu i podpořit klon fotbalistu trošku levl lepší hra ,jako když si řekneš dneska mi to jde a jindy dneska mi to nejde ,podpora vědomí pohrat si s levlem vědomí klonu .řeknu to takhle když dam podporu vědomí klonu tak klon zahraje lepe protože ma dopink vědomí odemně takže i vydrž by měla bít lepší pro klon a nebo sleduji ,,jak se muže projevit vědomí toho co jsem v jeho těle když budu pozorovat tak klon bude větčí levl mít když si budu pohravat s jeho vědomí jaky to bude mít dopad pro jeho vědomí muže mít kratkodobí vypadek vědomí muže se i zasekávat řeč zbrždovat reč muže říct kec aniž by si to uvědomil muže mít nad bytek energie nemusí chapat dokaže vypouštět slova to co kdo mu říka a hned otačí ve svůj prospěch nedokaže třeba naslouchat druhím takže dase říct že je vědomí je manipulovano mím vědomím

 • MÍM

  pach aceton..pa.ac.hac.ac.ce.ton

 • MÍM

  pepí báje

 • MÍM

  prší pepí brečí

 • MÍM

  mužu říct že jsem viděl i pepího ježíše když jsem byl malí kluk bylo mi asi 8nebo devět let .ježíš se mi ukazal zbudil mě když jsem spal ja otvřel oči a viděl jsem ježíše pepí,a on namě koukal a ja jsem se bal tak jsem strčil hlavu pod deku a rano když jsem se probudil už tam nebyl ale bal jsem se probudit pepí byl od malička snemnou moje ochrana ruka daval mi doživota radost ,těd si vše řídim sam …a od te doby už jsem nic takove neviděl aby vas probudil a ukazal se proto jsem byl malí kluk a bal jsem se když vidíte že vas probudí a ješte ho vidíte přímem přenosu taky pepí ma nos jako orel špičak žadní tuk a měl habit na sobě přes hlavu a jeho obličej vyrísovaní věk kolem střední .a od te doby už jsem ho live neviděl jenom fungujem vědomím ale on už taky moc nefunguje protože mi říka pan a ja nato nejsem zvědaví ale těd už stím nic nenadělam chci aby snemnou fungoval pepí mě prostě ctí

 • MÍM

  i ve spanku si svama muže hrat duch a vaše vědomí regulovat a svašim vědomím spolupracovat a nebo si sním muže dělat co chce a vy se třeba budete ve spanku vznášet se vaše dušička se bude vznášet ,ale můžete mít i ve všem chaoz i to duch dokaže připravit ma mnohem silnější vědomí než vy a vaše vědomí se podřizuje

 • MÍM

  i vaše dušička je hmota kterou nevidíte ,a duch je tisíckrat silnější něž vaše vědomí jeto nadherní pocit cítit ducha v sobě i vedle vás jeto nadherna hmota nepopsana nepošpinitelna a cítit a vnimat jeho vědomí jeto nadhera ,at se nam to líbí či ne ale pes třeba ten umí rozeznat ducha jeto kouzelne co příroda dokaže sice štekají ale umí rozeznat na rozdíl od lidí

 • MÍM

  i duch vám muže pomáhat aniž by s to vaše vědomí uvědomilo že je bud vedle vas nebo přímo ve vas duch je hmota kterou nevidíme a když vaše vědomí a myslíte že umí všechno vaše vědomí proč neumí rozeznat že vam duch pomaha ale hlavně že umí vaše vědomí cestovat ale neumí rozeznat že je ve vas duch tak to zase vaše vědomí nebude tak chytry .ja to vím ze svích zkušeností když jsem byl nemocní a duch mi pomáhal a cítil jsem ho naučil jsem ho cítit vnímat ale těd jsem zdraví a vše už si dělam sam už delší dobu mě duch nemusí navštěvovat

 • MÍM

  říkam pravdu a nic jiného než pravdu jsou to moje zkušenosti na milion procent podložené fakty

 • MÍM

  jak poznat ducha řeknu jedno i pes bude vědet že duch je vedle vás bude čuchat cítit hmotu kterou lidé nevidí ani necítí ale i pes dokaže poznat že je duch vedle vas on to cítí ale vy nemate žadnou šanci že je vedle vas duch a možna co dokaže rozeznat že duch do vás vtoupil že se mění ve vás váš harmonogram ale i to nemusíte rozeznat zaleží jak tu hmotu ducha budete vnímat vše je složité

 • MÍM

  vy jste pořad vědomí .něco jiného je duch ten muže koukat pozorovat a dokonce naštívit tělo ale duch je uplně něco jiného svatí duch ten muže cokoliv a nepotřebuje ac k čemu je realitě

 • MÍM

  nestačí že vidíte nějakou osobu ve vašem ac to není realita ale virtual.realita je že třeba chodíte jako duch a slišíte ruzné hlasy .a vždy musíte proniknout do toho těla a pak pozorovat co to tělo děla jak se chová ale zevnitř toho těla a ne že na něj budete koukat tak to opravdu nefunguje

 • MÍM

  a když chcete byt realita taky realita je že budete lítat vznášet se ale musíte navštívit tělo nemůžete jenom pořad létat vždy mate nějaky cíl a vždy si musíte cíl pamatovat i cestu .ale i virtualně můžete létat a toje co vaše vědomí zažilo .realita je taky že ve všem mate uplné jasno že všechno mate podkontrolou že se ničeho nebojíte vše mate podkontrolou a ve všem mate jasno a pozorujete toho druhého co na planetě děla jak se chová atd toje realita.

 • MÍM

  když proniknete do těla a budete dělat co bude dělat tělo který naštívíte a budete pozorovat co tělo dělá tak jste v realitě a pozorujete jak se tělo chová třeba se doma kouka na televizi avy sním se koukate na televizi nebo tělo jde spat tak jdete spat a vracíte se domu k sobě toje realita vždy pozorujete svůj klon ,,ale virtual 3Dje uplně něco jiného

 • MÍM

  rozdíl mezi virtualitou3D a realitou .virtualita je vše co naše vědomí zažilo,a realita je přímí přenos vždy naštívim a proniknu do těla svého klonu.a virtualita 3D je vše c vědomí zažilo a vyste to 3D který chcete měnit děj co jste kdysy vědomím zažili takže jste taky přímí přenos 3D který se do toho zažívate jeto vaše vědomí

 • MÍM

  třeba když jsem naštívil svůj klon tak to je sportovec a hraje fotbal proto každy klon se rozvíjí jinak a aby mě naštívil je vyloučené jeto moje vědomí ja mužu ale moje vědomí klon na jiních planetách nikoliv ,a vždycky když naštívim svůj klon vstoupim do svého klonu toje realita, a ne virtualita 3D toje rozdíl

 • MÍM

  proto taky moje vědomí se na ruzních planetách rozvíjejí pomalu ale vždy vědomí se nějak rozvine a ruzné moje klony vědomí se rozvíjí jědině co moje kloni nemají možnost navštěvovat svím vědomím jiné planety to možnost už nemají tam kde jsou je to proně domov musí jim stačit že ja svoje vědomí sleduju tam kde je potřeba .aby mě muj klon mohl mím vědomím naštívit tady na zemi to nejde mužu ho sledovat jenom ja svoje vědomí a tak naštěvuju tady od země svoje kloni vědomí takže jsem tam kdeje potřeba třeba za noc naštívim tolik planet že už sito ani nepamatuju jenom když chci se s lidma otom podělit a říct že ve vesmíru nejsme sami a že vesmír je tak složití i v něčem jednoduchí jak pro koho ale prožitky jsou vzacné

 • MÍM

  třeba dostanete se do raje kde je vše hezké a vaši rodíče vas už učí zachovávat tradice a všechni lidé co jsou v raji jsou štastní žadné starosti a všichni mezi sebou vychazejí a nepředhaníse mezi sebou jsou naprosto spokojeni a mají víru a tradice mezi sebou protože věří tomu že se budou vracet do raje to je jejich domov lasky žadné zla a vůbec jim nevadí tradice naopak jeto baví jsou spokojení i jejich vědomí je uspokojive a nic víc nepotřebují protože si prošli vším ruzními planetami ale jejich domov je ráj vysněních snu jeto hezke chodit po tržnicích kde tě každy zdraví přatelskym přístupem toto vědomí lidí už ví co chtějí a jsou spokojeni na rozdíl od vědomí co jěště nedozralo .dostat se do raje je hodně těžké ale jeto užasné každy ctí tradice a kdo ma vyší pozice v tradicích pomahá lidem protože jde jim oto aby lidé byli spokojení a upřímní k sobě a lidé jim to vracejí přatelstvim a upřímností a všichni jsou spokojení a moc dobře ví že až umřou že domov mají jistí že nemusí jinam cestovat a mít samé starosti.prostě jejich vědomí je spokojení a tradice ctí pomáhej lidem a vše se ti vratí prostě všichni jsou spokojení tomu se říka planeta raj jeta poslední planeta .ale i naruzních planetách to není špatní každa planeta se v něčem liší a těch planet je mnoho proto mam všude kloni abych mohl na navštívit vše ve vesmíru prostě abych svoje kloni zdokonaloval a jaje mohl navštěvovat vše co je ve vesmíru .at budu v raji nebo v ufu a nebo kde koliv jinde v galaxii nebo vesmíru tak budu podporovat svoje kloni a zarověn budu vše sledovat takže kam budu chtít se dostat a sledovat jak se vše rozvíjí proto moje kloni jsou vymečné a budou se všude rozvíjet a vynikat a jdemi oto aby byli spokojení takže mužu to řídit jako ufo nebo v raji a nebo tady na zemi a všechno řeším od země navštěvuju všechno co chci a když chci navštívit sebe prostě moje kloni moje vědomí takho naštívim pořad jsem to ja a moje vědomí které se všude vyvyjí a ja sleduju svoje vědomí jak se rozvíjí vymečnost taky se musí probojovat moje vědomí ale pořád jsem to ja .

 • MÍM

  vědomí je jeden velky kolektiv a rozvíjení ale pořad jeto hranice dostupnosti

 • MÍM

  stroj času.myšlení lidí i na roky do předu .to znamena hodně věcí třeba že lide mají svojí hranici myšlení i kombinové myšlení pořad je to hranice .toje to že vědomí se nějak nemění i vědomí roky do zadu co vědomí zažilo .takže každe vědomí je hranice a jaky urovně vědomí dokaže dosáhnout své hranice .takže hranice dostupnosti proto lidé jsou nižší hranice vyšší hranice ale pořad jeto hranice.a vědomí lidí se lide navzájem učí mezi sebou .těd si vemte že vaš vědomí se dostalo třeba rok když žil albert co by dokázalo vaše vědomí měli byste určenou hranici a nedostatek informací .dnešní doba je jina mnohonasobní počet informací ale pořad vědomí se učí ale už všechno ma vědomí dnešní době jednoduší informace od druhích vědomí učí zdokonalovat další vědomí stupěn dostupnosti dnešní doba všechno jednoduší.počet informací k dostupnosti a jenom se informace vylepšují ale malo kdo se najde aby přišel znečím zajímavím

 • MÍM

  muj stroj času.i několik let do předu

 • MÍM

  ROK 1906 ZEMĚTŘESENÍ 11 magnitidum 7.1-9.3 18.duben….79.4rozdíl4 .duben.du.ben.mudi.tin.gam.hra.ín

 • MÍM

  sen rok 1906

 • MÍM

  nechte jí být všeho moc škodí toje za prvé.za druhé když chce kamaráda pozvat na pivko.jeto hezké a jenom hlupak by nešel,a nejhorší je že se pletete do jejich soukromí ,i když si to každy muže přečíst ale jsou to jejich zpravy

 • MÍM

  vytrestat…tat.ser.t.viv.vy stres.vy trest.tat

 • MÍM

  jsou i tací s kteryma to bude mnohem huř vypadat.oni ví moc dobře oco jde

 • MÍM

  jeptiška je dobra pozice

 • MÍM

  ancha.ježíš tě potrestal.pepí.budeš jeptiška nejslabší dinastii toje tvůj noví osud co tě bude čekat

 • MÍM

  ancha.seš.flustrovana svojí vymyšlenou idologijí..a vůbec nemaš žadnou vědu aby si to pochopila ani nevíš jak to vůbec chodí ,ale řekni nam jaky bude tvůj osud .chceš ho říci budeš jeptiška aby si pochopila hodně věcí

 • MÍM

  hodiny 15.05.1plus5rovna6O5.číslo605

 • MÍM

  hodiny.15.O5…1505.tisícpecetpet.ti,síc.pec.cet.pet.
  tep.tec.cep.císit.ct.ísi.í.si.is.í.ti.síc.pec.ec.cet.pet.tep.ep

 • MÍM

  nes.sen.početí.počet,í

 • MÍM

  kolik bylo erupcí na slunci v roce 2010až v roce 2013

 • MÍM

  tak jsem ve snu viděl hodiny 15.O5..jedna.pet.nula.pet.tepa.lun.tepa.pan.děj.

 • MÍM

  akorát jsem usnul těd jsem v staval asi před pul hodinou než jsem vstal tak ve snu jsem viděl hodiny aby tam 15.O5…pat.na.ct.n.ula.pet.

 • MÍM

  sluníčko je vyrovnané.svím tonem pískavé .svím matrialem vybušné.tak jaké.je…a ten ton zase nemůžete určit .ale ja vím že pískavé.takže sluníčka impuls srdíčka je neustalí provoz

 • MÍM

  takže pozoruješ horizont slunce svím vědomím ,a jaky ma slunce vědomí.nahodou nevypína tvoje vědomí protože je silnější než tvoje vědomí a co ty příjmaš energii slunce a tvoje vědomí je zašifrované .tak se dostan na horizont slunce a řekni jaky ma vědomí slunce je vybušné .chovate se jako děti

 • MÍM

  bíla preforma .lap.chyt´´per.ero.líta jako pračka forma

 • MÍM

  vy všechno berete jako zvířata že svami fungují třeba papoušek kterého si ochočite a začne říkat slova .ale to neznamena že si ochočíte častice

 • MÍM

  proto lidé by všechno měli brat jako dar že něco chce podporovat a ne že si to za každou cenu budou vynucovat nebo že vědomí muže všechno co bude chtít tak to nefunguje ,jak říkam je to pořad uspokojovaní vašeho vědomí a pořad chtete víc na nemate žadnou hranici jdete přes mrtvoli ani kdo vam to nemůže vyvrátit jeto vaše nemoc vědomí pořad se uspokojovat tak pak buchví co se vam honí v hlavě vaše vědomí jako kolotoč

 • MÍM

  častice.inteligentnost je že oni sami si vyberou třeba člověka a dostanou se do tvého těla ale proto že to chtějí častice oni sami to chtějí a ne že lidé si to budou vynucovat toje ten rozdíl inteligentnosti častic musejí oni sami to chtít pomoc člověkovi dostat se do jeho těla a podporovat vědomí člověka toje za prvé.za druhé vše co kolem nas léta nejsou jenom častice ani nevíte co všechno dýcháme tritroni atd a když dneska umějí pomocí tuby častice odchytit co vědci dokážou urychlovačem vyrobit zbran nebo zbraně ale nikdy nezískají jejich vědomí a vše co kolem nas líta tak vyrobí zbraně nikoliv nezískají jejich vědomí ..častice musí sama chtít pomáhat druhym a ne že jí někdo chytí do pasti a bude muset pracovat jak lidé budou chtít ta častice přesně ví oco vam jde je inteligentní a kdyby se vam podřídila ta častice pochybuji je zavřena v cele a její možnost je letat v tubě nemá možnost a prostor aby byla volna a dělala si co ona chce toje ten donucovaní prostředek nemá volnost byt venku toje její domov a vše co leta venku to je jejich domov .ale vědci dokážou vše odchytit a využít ve svůj prospěch ale to neznamena že ovládají častice .častice když ma volnost a chce se dostat do člověka aby podpořili vědomí nebo podpořila musí sama častice to chtít žadné donucovací prostředky .to pak muže byt jak na centrifuze

 • MÍM

  nesliším..mí.v.sil.lis.sen

 • MÍM

  karle got uzdravse at ježíš křísí tvůj tep.pepí.hlavně at už nesliším v mojí v hlavě včelka maja

 • MÍM

  manipulator.rot.tal.lupi.pin.n.tam.mat

 • MÍM

  manipulator11….mat.i.pul.lup.lat´´tor

 • MÍM

  pin je duležití ke všemu a když ho nemaš tak buchví co se ti honí hlavou .ty si myslíš že vědomí muže všechno ,jednoduše naštiv třeba branu nebo brany nebo ufo nebo cokoliv jiného bez pinu nemaš vůbec žadnou šanci .bujna fantazie nic jiného to by mohl vědomí bít general a říct si tohle naštívim to jsou keci .tohle je všechno tajemství a soukromí a bez pinu nemá vědomí žadnou šanci to jsou keci

 • MÍM

  anch.kecaš.černa díra a tvé vědomí by gumovalo.nemaš pin

 • MÍM

  takže mohl by se diagnostikovat i každy organ žeje jeho konec .takzvana diagnostika

 • MÍM

  takže ma cit

 • MÍM

  asi víte že co znamena takova vysací piha ja jí na těle mam tak jsem jí začal kroutit aby odpadla .a normalně mi přišlo líto jako bych tu pihu cítil že nechce abych jí odstranil tak jsem toho nechal .a to mě zaraží protože vysací piha je na těle je součast těla tak proč jsem to cítil že nechce abych jí odstranil jako jak jsem jí kroutil tak jsem jí ubližoval prostě zabíjení tak jsem toho nechal ,to by znamenalo že piha ma cit nebo je s tělem spřízněna jako by měla svoje vědomí a nechtěla odejít s těla je možní že by měla piha svoje dna toje blbost a nebo že by měla svoje vědomí .jeto zahada ….pro nikoho asi pro všechny jeto blbost .promě jeto zahada noví poznatek .ale nejde oto že by piha komunikovala ale prostě jsem cítil že nechce abych jí odstranoval to znamena že snemnou piha vysací chce bít jak jsem toho nechal tak už nic jsem necítil zajímave .víte co je natom zajímavé každy člověk by muto vadilo a zakaždou cenu asi by jí chtěl odstranit a vůbec byho nic nezajímalo ale mě to zastavilo a když jsem to cítil že nechce odejít tak jsem toho nechal

 • MÍM

  ila.sani

 • MÍM

  nehybna kapalina super vodič super budič….legrace.musí bít legrace

 • MÍM

  gile.let.ti.ni.

 • MÍM

  víte jak slušně se k sobě můžete vyjádřit bud´´.davam ti za svůj komentař červenou a nebo zelenou ,a víc se k tomu vyjadřovat nebudu .toje inteligentní řešení

 • MÍM

  tady už to jede dase říct od rana komentaře .svoboda slova učinkujících

 • MÍM

  ja si nejraději vše buduju sam .pomocí vesmíru

 • MÍM

  ale taky si musít říct kdo vas nakopl vědci a ruzne članky o vědcu a potom vaše prace

 • MÍM

  i někdy ta pravda muže bolet ublížit druhím lidem ale vy mate dost času to překousnout

 • MÍM

  jsem složity a docela mě to baví hledejme kladne ale i ty zaporné téma.je pravda že ja nepřemyšlim prostě to tak mam třeba mužu mít pravdu třeba nemusím mít pravdu ,jedu si svoje urovně ,ale taky pozor taky mužu mít malinkatou pravdičku i toje zahada vesmíru .lidé budte nad věcí nenechte se rozhazet a nebudte stahovační to není hezké .když vás to baví tak si to dělejte podle sebe .ale zkuste se do toho vžít co říkam

 • MÍM

  je pravda že co si tady lide vybudovali sve komentaře nemá cenu jim to vyvracet jeto jejich práce i vědcu práce.ale říct svůj názor svůj podled kvadru snad jeto nějak neodradí od sve práce

 • MÍM

  těd mozek bude přemýšlet najednou si vymyslí 10věcí a zvuk to automaticky už ví dase říct že zvuk už to ví v setinách nebo budeš myslet na spomínky co jste zažili třeba mladí a ruzně zvuk to bude vědet ještě dřív než ty budeš spomínat na ruzne místa na jednou a nikdy zvuk napřechytračíš .protože každa tvoje spomínka je hlas a když tvůj hlas nebude myslet na spomínky a třeba budeš myslet na auto květinu nebo někoho znamího tak hlas to bude vědet a zvuk to bude vědět dřív něž to vyslovíš třeba potichu a když buděš ukazovat prstem na ruzne věci na jednou zvuk už davno ví naco ukazuješ zvuk minisetina setin .ani tvoje vědomí není minisetina setin.nebo třeba g ,guma maže tvoje data a t si nemůžeš spomenout na nic v ten daní okamžik i g je rychlejší než tvoje vědomí a tak funguje všechno všechno rychlejší než tvoje vědomí a tak to funguje i ve vesmíru bud vidíš a maš dostupnost nahlednout všemu coje dostupne pro všechny a možnost sledovat .a pak je ta druha varijenta že nemaš možnost sledovat to co nevidíš jeto uplně jiny levl urovně .takže vždy maš možnost studovat vše ve vesmíru co je dostupne a co není dostupne bude vždy zahadou vesmíru vždy je něco mnohem rychlejšího a nedostupného a to nemate možnost zjištovat protože nejste ta urověn nedostupnosti .takže když slyšíte ve vesmíru zvuk jste onlin a mate možnost sledovat .ale nemůžete říct že zvuk který neslišíte že není to jsou keci spíš nedostupnost pro vas a co neslyšíte tak pro vas neexistuje vy všechno musíte mít odložení fakty jak to nemate podložení tak to pro vas neexistuje i tím se pořad učíte

 • MÍM

  zvuk pín kod jina urověn

 • MÍM

  proto zvuk je na takovy urovni že dokažu zvuk příjmout a zarověn zašifrovat a roslynou se data informací a tím nic padem nic není proto zvuk je rychlejší a ještě zvuk dokaže šifrovat data že data se rozplynou

 • MÍM

  těd dam příklad kdyby udělal někdo zařízení jako mikročip který by jste si dali do spanku a ten mikročip by byl tak chytry že by vam kradl informace z hlavy i když vy byste o tom veděli a vy byste ten mikročip chtěli obejít aby jsteho přechytračili ale mikročip by se do vas zavrtal jako brouk a vy byste se dostali do nižší frekvence citleve frekvence a najednou byste informace rozpouštěli a tím padem vam žadní mikročip nemůže vzít tajne informace protože už jste na jiné frekvenci a tam mikročip nemá dostupnost tím jste mikročip obelstili a svoje tajne informace už neposílate mozku ani ve spanku už jste na takove urovni že ani spanek vas neohrozí .tak potom k čemu je ten čip když nemá cit a každy přístroj třeba měření zvuku nemá ten spravní cit takzvanou urověn i když by měl sobě nespočetne informace pořad mu něco chybí a toje ta urověn o který mluvim ….ale lide kdyby si dali mikročip do spanku tak by se mohlo stat že by se mohli stoho zbláznit a byli by i podraždění protože mikročip by jim neustale kradl informace třeba mozek by si řekl ten karel mě sere a mikročip by to hned vědel a vy byste si mysleli že když mlčíte mikročip o tom neví ale ví a počítač diagnostika vše ukaže co jste a co řekl vaš mozek takže přechytračit mikročip je nemožne musíte jet na takove urovni a vše ventilovat že potom mikročip nemá žadnou šanci a ja tomu říkam přístroj nic jineho

 • MÍM

  zvuk šíření zvuku ma takovou nedefinovanou urověn že jí muže zachytit vybrace která definuje zvuk a ta vybrace ma ta nízkou urověn že už jí nemůže definovat co koliv jiného .takže když nedokažou definovat vybraci nedokažou definovat zvuk ale to neznamena že to neexistuje a určite shluky který dokaží ruzné přístroje slyšet není to tím že zvuk se ma oco opřít tím i vybrace jsou silnější .ale co když zvuk se šíří a snim i vybrace ale nemají se oco opřít ale to neznamena že by zvuk a vybrace nemohli fungovat ale žadní přístroj je nemůže zachytit protože vibrace rozezna zvuk ale vibrace je tak nízka urověn že frekvence nikdo nemůže změřit ani její rychlost a už vůbec ne její vibraci a už vůbec ne zvuk .aby dokazali sledovat vibraci a její rychlost .muselo by byt zařízení stejně rychle a co když vibrace ma nevyvratitelnou rychlost chtěl jsem tim říct poletí stíhačka a druha stíhačka jí bude stejnou rychlostí sledovat bude mít ím padem možnost monitorovat a zachycovat vše její vibraci i zvuk ale když nemame zařízení abychom byli steně rychlí jako vibrace a její zvuk který je tak nízkí a ma takovou urověn a je na takove urovni čemu se nic nedokaže vyrovnat tak pak nemůže ani nic zachytit i když ruzní přístroj bude na místě pozorovat a monitorovat tak její rychlost a urověn nezachytí a aby zachytil ten monitorovací přístroj musel by byt na tolik dokonalí a citliví a musel by mít stejně nízkou frekvenci a když to nemá nedokaže držet krok a nedokaže vyhodnotit tu spravnou frekvenci protože její frekvence je uplně něco jiného .vem te si radio pustítě zvuk volume d prava a slyšíte čím dal více a když to budete vracet doleva tak zvuk bude slabší až neuslyšíte nic a potom teprve je ta spravna frekvence kterou vi neslišíte a potom jsou vibrace které nezachytíte a toje a frekvence na kterou se nemůžete dostat tak funguje vesmír na takove frekvenci která je pro vas nedostupna volume nula A FREKVENCE JE POD TOU NULOU TAKŽE JE PRO VAS NEDOSTUPNA

 • MÍM

  subofraze .s tubo.of.vypnuta zbran´´

 • MÍM

  subofraze9.s.tubo.o.but.of.raže

 • MÍM

  vlna pada.ja.dap.pan.l.v.ti.jam.časa.l.chyt´´

 • MÍM

  myslím tím prasklina ve vesmíru je jí pohyb by se choval jako vlna která pada dovnitř vesmíru .prostě vidim černou tmu žadne hvězdy a vidím vlnu která se valí a pada do te praskliny a pohyb te vlny ma jiní směr prostě ta vlna pada …jeto možne

 • MÍM

  je možní aby byla prasklina ve vesmíru….prasklina.9pr.čas.klima.míle.ekg.vahy.sak.vakuum.síla.tep.i

 • MÍM

  slovensko 9zemětřesení11..s.lov.ven.s.konec.dneska byl blbí den

 • MÍM

  cuká

 • MÍM

  fiktialní..tiki.jako tlukot hmota

 • MÍM

  chtělo by to řešit vědecko fiktialní věci .tady se každy s každym pořad hadá

 • MÍM

  hmota ve vesmíru dokázala by hmota ublížit kdyby se kní dostal člověk.nebo její aktivita by zeslabla a nebo by hmota začala fungovat jinak její aktivita by se zmírnila nebo zvíšila nebo by byla pořad stejna ta hmota a nebo by se chovala jako černa díra která mixuje vše co nechce aby jí něco prošlo.vědci říkají že černa díra je oboustraní tunel .ja bych řekl že je to trošku jinak dva proti poli proti sobě dvě stlačene síly každa znich dava jiní pohyb křížení jako by to byl vír který se točí obouma směry na jednou takže jeto jako mixer který se točí obouma směry na jednou .třeba vědci myslejí jinou černou díru .ja myslím černou díru aby si se dostal do černe díry která by tě zavedla jinam musela by jedna znich se zastavit aby druha aktivita tě dostala jinam na jiné místo ,protože když a že fungují obě síly na jednou a někdo by se dostal do černe díry znamenalo by to amen dvě síly dva proti poli by ukazali svoje síly bylo by to haligali …ila.g.ila.h.takže černa díra jedna síla g druha síla tíha..takže černa díra h.g.

 • MÍM

  anchkaachbachat….sacha..bacha.hat.dělej vždy to co tě baví ,a své prožitky argumentuj protože každy tvůj prožitek ato pozitivní pro někoho negativní muže bít zahada .ale otu zahadu je dobré se podělit ,protože jinak to nemá žadní smysl co na jazyku tak to řeknu .at si kdokoliv myslí cokoliv jsou tu i lide který to zajíma třeba ruzne tvoje članky tak proč se oto nepodělíš ty za nic nemužou házet všechny do stejního pytle toje nespravedlivy jestli v tom nemaš uplně ve všem jasno tak se uč příjmat co zkoušíš prokazovat .řeknu to takhle jeto takzvana droga .droga zvědavosti droga utoku droga odpovědi druhím to co ti píšou oni tomu nazívají ego ja tomu říkam droga .droga reagovat droga se bránit .a když tu drogu nemaš pod kontrolou tak droga vítězí proto je dobré se nad tím povznést .a nereagovat sekundarně jako ta droga .spíš říct odpověd tomu druhemu definicí .skoro každy odpovída jako ta droga honem honem at už mam tu odpověd droga je neřízena střela a všichni se chovají neřízeně .pořad same urážky schvalně vyprovokovat druhého štourat do druhého posmívat se napadat druhého vyvracet druhemu odpovědi .tomu se říka že ten co tohle chce dělat chce na sebe upozornit aby byl zajímavější vůbec co lide chtějí at si koupí cokoliv tak je to omrzí a vše střídají jak ty bačkory a tak to je i ze životem chtěl jsem tim říct bud si najdeš příznivce nebo odpurce

 • MÍM

  takže mim a vít´´a to namě ušili tenhle sen .asi ví moc dobře proč

 • MÍM

  sen petr vít strašil .st.ras.šil.il.nahodou neumřel ten petr vít.protože měl pod sebou lidi který zabavovali auta a někteří co dlužili říkal svím lidem at ho toho co dluží píchnou do krku ,ty lidi měl všude třeba jsem šel a oni šli zamnou a otvírali auta ovladačem ,pak jsem ho potkal a říkal že mu dlužím 20000kč a že mi nabízel krutí maso že mu dlužníci davají cokoliv aby vraceli dluhy .a že to vozí do bruselu…ja jsem mu řekl že mu to dam na splátky.on souhlasil ale taky jsem mu řekl že peníze nemam že se potřebuju znovu rozjet .že.zrovna petr vít.jako vít´´a chtěl mě na něco upozornit .bud´´že mi hrozí zabití ohledně nějakych peněz .petr vít neměl rad policii vždy ponich startoval dokonce policistovi ublížil .co mi chtěl říct že strašil ,vražda toje jedno prostě hazí namě všichni špínu .tohle se vam jednou všem vratí i s urokama vy co hazíte namě špínu vy chodtě kanalama aby vam někdo to všechno nevratil .tohle strašení ve snu není jen tak toje upozornění.ale mě jeto uplně jedno co se ma se stane ,ale co se stane potom o tom pomlčím ,vím co se stane moc dobře to vím konec.víta je ochrana on mě muže strašit ví moc dobře co dělá upozornuje na ruzne lidi ja vím že všechno je na mojí hlavu bylo a je vy jste zvířata co se navzájem okrádají vi už nic nemate společního s ufama vy už jste iluminati zla a budete do konce svého života prostí občani ale ufa už nebudete a jestli budete pokračovat jako obyčejní lide a budete dělat to co dělate skončí vaše existence života

 • MÍM

  slunce.ekg.gar.raž.zbran.žar.bom.ium.bombi.bombu.bum

 • MÍM

  sluníčko karbomium…kok.ar.bom.minu.tuni.m.mi.tu.mob.

 • MÍM

  sluníčko karbomium….sluníčko.kok.bom.ium

 • MÍM

  tady se ty komentaře rozjeli .i rychlost světla je bez šance,

 • MÍM

  ŠÍLENÉ MYŠLENÍ…VS.ÍLE.LET.É.MY.VS.LET.Í

 • MÍM

  ALE JA MAM JASNO.A.LEJ.A.JAMA.M.JAS.SAJ.NOT.TON

 • MÍM

  MAM MAJE

 • MÍM

  KŘÍŽ LEŽÍ ŽÍLE.

 • MÍM

  STEJNĚ TO NAMĚ VŠICHNI PĚKNĚ UŠILI
  UŠI.ILI.ALE .JA MAM JASNO .NESKUTEČNÍ.

 • MÍM

  1000100010001000,T.LEŽÍ.OOO.TO.TO.TO.LEŽÍ.ŽÍLE.ÍLE

 • MÍM

  11.11kříž galamxires vesmír.KONEC1000.střed,1000nahoru,1OOOdolu.1OOOKONEC.

 • MÍM

  ila…i9l12a1číslo 22plus.2plus2.rovnase4podle abeceda

 • MÍM

  kalibr..kali.laki.zbraně.kila vahy .lika.rbi.ila.laki.kali .

 • MÍM

  kalibr…kali.ali.bim.a.muj ali.muj bim.a……….ila…vše

 • MÍM

  kalibr,,,r..bima.mak.kam.r.bima.ila.lak.kal

 • MÍM

  kalibr….rb.ila.lak.kal.

 • MÍM

  a těd co vaše vědomí a věk pobral zažil třeba na zemi ,i vaši předkove jejich starší věk a vědomí a jejich obrana vam mohou davat sny a motat je dokola co jste tady na zemi zažili i v tomhle mají starší předkove přednost vas ruzně motat ve vašim snu i to co jste zažili tak vas mohou ruzně strašit abyste se vraceli do doby co jste tady na zemi zažili i toje ochrana vašich praprapraprababiček babiček a vaší mami ..obranu vašich předku abyste porazili je pro vas nemožne ..to byste museli byt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kalibr..věk kalibr

 • MÍM

  ochrana je obrana vašich předku .a pořažte svím mladčím věkem a vědomím starší vědomí starší věk ,,jak říkam musíte byt starší mnohem starší zbran než vaší předkove co toho více zažili než vy ,nevím jestli to dokažete pochopit..takže co se tíče snu co se vam odehrava nepřisuzujte si to sobě ale vašim předkum toje jejich práce a vaše ochrana takže se da říct že jste proti vašim předkum děti který si hraji na pískovišti ,,jak říkam museli byste byt starší než vaši předkove museli byste ovládat sny vědomí snu přesně byste museli vědet že jste to vy a ne vaši předkove .ale je vam jasní že jeto vaše ochrana vašich předku jejich starší vědomí jejich starší věk .proto říkam cestovaní je neuvěřitelne a pro vas zahadou kterou vy neumíte ovládat spíš mate stoho radost že jste cestovali ale čí to byl věk vaš nebo vašich předku i tohle je pro vas nepochopitelne a nebo přijatelne

 • MÍM

  a těd přechytračte starší věk vaších předku vašich prapraprapraprababiček babiček a mami jeto vaše ochrana předchudcu a vaš mladčí věk nemá šanci a vy v tom můžete mít takovy gulaš ve vašem vědomí že nemate žadnou šanci proti ochraně vašich předku bojovat jak říkam ve snu jste nejslabší a ochrana si svama muže vašich předku dělat co chtějí tolik děju nemate šanci rozeznat že to nejsou věky vašich předku .to abyste porazili svojim věkem byste museli by byt jiny kalibr

 • MÍM

  a těd mi můžete vyvrátit že to není věk vašich předchudcu předku .můžete vyvrátit že to není cestovaní vašich předchudcu .každy z vas byl v břiše vašich předchudcu a ty věky vašich předchudcu byli mnohem starší než vy .takzvana ochrana vaší osobností ..proč jsem to dokazal porazit protože muj věk je mnohem ze všech nejstarší ,nejstarší věk všech věku

 • MÍM

  proto vam vaši předkove pomáhají vašemu věku vašemu vědomí jeto ochrana vašeho věku vašeho vědomí jeto takzvana stabilizace aby jste je mohli předky nasledovat jeto pomoc vaše předkově jako prababička babička a mama jsou moce vaše ochrana která na vas dohlíží chce vas usměrňovat stabilizovat .co se tíče lidí co jsou moc zlí který dokážou zabíjet ubližovat tak tam už abi pomoce nezasahujou tam už to ma nastarost smrt vyší moc .uplně jina urověn

 • MÍM

  ve snu taky nechodíte moc na zachod to by vas jedině muselo zbudit .proto vaše tělo vaš věk je nejslabší ve snu ani nemate tušení co se odehrava hlavně že všichni cestujete ale koho jeto věk prababičky babičky nebo vaší mami jeto vaše virtual cestovaní nebo cestovaní vašich blízkých nikdo nemá zvas ani šajnu co se ve snu opravdu odehrava ale vemte si jedno ve snu vaš věk je nejslabší a nejohroženější až to pochopíte budete zase o krok napřed

 • MÍM

  tím padem potom příjde vaše babička plus vaše mama .věk vaší babičky věk vaší mami a ty jsou mnohem starší než vaše vědomí a když vas napadne věk babičky věk vaší mami nemate vůbec žadnou šanci se bránit jsou to dvě moce na jednou a vy jste ve snu nejslabší nejohroženější a vaš mladčí věk nemá šanci ve snu bojovat se starším věkem vaší prababičky babičky a mami když vas starší věk bude strašit jeto vaše ochrana i když jeto jenom vaš sen ale i to ma svůj učel jeto stabilizace vašeho vědomí ja tomu říkam aba pomoct

 • MÍM

  zprava pro každého každy jste byl v břiše vaší mami a vyvíjeli jeli jste se víte jaka je vaše ochrana .starší věk vaší mami .co dokaže věk vaší mami ve snu dokaže na vas ve snu i utočit tam je vaš sen nejslabší proto vaše mama ma věk starší dokaže když spíte na vas utočit ruzníma zpusoby aby vaš věk polevil aby jste se začali chovat odpovědně ale tím strašením starší věk vaší mami vas potřebuje dostat do stavu kam přesně potřebuje aby jste se dostal třeba vas straší na někom koho bráníte .starší věk vaší mami se vam muže dostat do vašeho snu .a vy pak ani nemate potuchy kdo vas straší mužeto byt slabe i nebo silne strašení i stím se musíte poprat čím víc vas bude strašit starší věk vaší mami tím budete ustupovat toje ta ochrana kterou vy nemůžete překonat protože ve snu musíte přesně vědet že vas straší starší věk vaší mami tomu se říka aba pomoct řešením a vaše mama co deně vídate nebo občas zajdete na naštevu nemá vůbec o tom že její starší věk vas straší ani předtuchy protože vaší mamu chraní její mama věk takzvana babička prostě tak to funguje .ochrana moc je těžke porazit ,ale i to jsem porazil starší věk jsem porazil.ale pro vas jeto nemožne jeto vaše ochrana

 • MÍM

  anulace.ace.me.modefikace.ace.me

 • MÍM

  sen kouknul jsem se znamímu do paměti ale jeho pamět je anulace .ace.takže modefikace.demo.ace. je mazana.proto někteří mají slabou pamět neboli vymazanou jako by měli vymazaní děje a jejich chovaní ,dase přes demo podívat do jejich vymazane paměti ale ne použít prostě už to bylo smazano jejich pamět tak by to mělo zustat .zachovana nova pamět noví děj.příběhu .

 • G94003

  Má to jednu drobnou vadu na kráse. Ty snímky jsou totiž identické. A kdo chápe, co to je granulace slunečního povrchu, ten v tom má jasno.

 • MÍM

  trham hrom.jím..hrom..ím.jím.hrom

 • MÍM

  ak zbran děje.je.bom

 • MÍM

  hat.trha.hrom

 • MÍM

  trha,hat….tr.haha.hat

 • MÍM

  teror.eror.tro.cíh.hrom.mina.ts.ubo.cíh.hrom.ium

 • MÍM

  tertrochrominatsubochromium

 • MÍM

  iluminati ..dělají zla ve světe dělali to před lety .dělají to pořad v převtělení iluminati

 • MÍM

  ..,,

 • MÍM

  krasně to hřeje

 • MÍM

  net zapnu

 • MÍM

  v klidu pin nezapnu

 • MÍM

  čína zdravíme

 • MÍM

  štípeto píchato.ale není to špatní.pro tělo

 • MÍM

  bom.se koupa v atom bomba.mě svědí tělo to jsou napady

 • MÍM

  směje.sm.meje.v

 • MÍM

  bom.atom bomba je to lechtá.lechtive

 • MÍM

  RUSKO .VÍ….

 • MÍM

  sani .karat.sani.nika.rat

 • MÍM

  mim takzvaní ali neti.věští koule.bom.koule rupne haliboj bom

 • MÍM

  haliboj .boj.opatrovník.sto

 • MÍM

  mim věštec.taky se muže mílit veštění.veš.

 • MÍM

  pracoval jsem na benzínce…pr.aco.val.lav.n.aben.zín.ce.více jmen.ila.

 • MÍM

  bom.pad.země.nebo.bum země

 • MÍM

  a když sem řval v období rok 2010po dobu 2013kolik sopek se ozívalo zato období docela dost žejo

 • MÍM

  bom,3neřízena8konec.konec11

 • MÍM

  bom.neřízena střela,bom,mt,net,řízena.s,t.střela

 • MÍM

  proto mě budila ve snu písnička.bud´´ila

 • MÍM

  ila,3 všechno7..ila,lav.sec.ch.hc.not,ton

 • MÍM

  konec.c.uv,su,koušu

 • MÍM

  frekvence1.O.O.O.1.O.O.Okonec´,druhy.konec.všeho

 • MÍM

  frekvence.1.o.o.o.o.1.o.o.o.o.konec druhy konec.všeho

 • MÍM

  tmy ali.lion.u…tmy.lionu ..ila.tony.noty.věty.ila.vše.vv.vyvolení.s.e

 • MÍM

  ila.muj ali moje prdelka.pr.delka.leká.eka.lionu ali.moje delka.ali

 • MÍM

  proto mě ve snu budila písnička….bud´´ila

 • MÍM

  ila.ton.i.not.i.vět.i.věk.i.ila.věky

 • MÍM

  galaxires vesmír.vesmíre.vesmíru frekvence 10001000.ila.ali.pr.delka

 • MÍM

  alionu….ali.lion.u.u.not.ton.ila.ali

 • MÍM

  ila.ali

 • MÍM

  ila.abi.pomoce.laci.ladí.lafi.afi.fila.l.agi.lahi.laji.laki.kila.lil.ami.lani.lapi.

 • MÍM

  ila.bil.a.cil.a.dil.a.fil.a.gil.a.hil.a.jil.a.kil.a.lil.a.mil.a.nil.a.pil.a.ril.a.
  sil.a.til.a.vil.a.zil.a.

 • MÍM

  ve snu budila písnička.věk.snu.bud´´ila.lap.ch.vi.tím.ís.n.ič.ka.

 • MÍM

  toje hezky ve snu mě budíla písnička
  to.jehe.z.kyve.věk.snu.nume.budí.íla.p.ís.nič.ka.ak.čin.sípa.pal.alí.ídu.

 • MÍM

  věk.snu.nuši.z.tíva.tp.m.pro.s.ebe.epí.s.nič.ku

 • MÍM

  ve snu si zpívam pro sebe písničku……uk.čin.sípe.ebe.so.rp.ma.víp.z.is.

 • MÍM

  pozorovatel11..leta.tav.vor.rozo,op..poo.zor.rov.vor.vat.tat.tel.

 • MÍM

  a muj dom.a.neohrozí jake koliv vědomí

 • MÍM

  doma.amen

 • MÍM

  vědomí.mí…….í.mím.o.děv..vědo.dom.mím.í…dom.amen

 • MÍM

  každy se ukají informacema uspokojuje svoje vědomí .ale když nemate ochranu amen …tak jste všichni v hajzlu …haj.zlu

 • MÍM

  víte o tom že zatěžovaní paměti je velice nezdrave proto je dobre informace předavat .toje stejně jako s motorem date do něj čip a motor se vylepšuje ale jeho životnost toje stejně s mozkem čím víc informací tím huř pro lidske zdraví vědomí ruzně divně funguje…proto muj amen si mě přitahne a čistí mi informace a ja pak vše pozoruju a pozorovat jeto nejhezčí a že si necham vzít informace s vědomí tak moje vědomí je čiste a zase muže pracovat .promě nejsou duležite informace abych zatěžoval moje vědomí promě je hezke že jsem si zjistil ruzne informace ale nejduležitější je že informace vypouštím a pak vše zase jenom pozoruju .tím muj mozek ma mnohem delší životnost ne u lidí co se informacema ladují to ale není spravna životnost a to mnohe lidi neumí jenom se krmí infomacema a pak jejich vědomí je ruzne ale i nespravne .proto muj amen mě čistí od všech informací a toje to zdrave pozorovat…ale jak říkam muj amen si muže přitahnout jake koliv vědomí a muže snim na planetě amen naložit i tak že s vědomí nic nezbyde zaleží jak mate vaše vědomí zkažene a když říkam zkažene tím myslím i více příčin které si kazíte informacema nebo taky vaše vědomí je divne nebo se skazíte sami ale nato už vy nepříjdete v čem dělate ruzne chyby nato mate vaše silne ego a emoce chovate se emotivně vině a stím už nic neudělate ,pořad potřebujete informace a vaše vědomí je přehlcene informacema tady vam nepomuže ani meditace a cokoliv jiného aby vaše vědomí bylo dokonale a jenom pozorovalo to nikdo zvas neumí protože vaše emoce a vaše ego vam to neumožní …proto muj amen si mě přitahne na planetu amen a tam mě krasně zbaví informací a krasně mě pročistí od všeho zlého a moje vědomí to pozoruje a užíva sito jeto amen moje ochrana před vším a moje zachovaní mého pozorovaní toje moje nejsilnější zbran ,pozorovat,informace nejsou promě duležite at se učí lide a předavají si informace a dnešní svět je hijenizmus,informoce se předhánějí mezi sebou vědomí se předhaní mezi sebou dase říct že vy se vlastně odsoudíte sami i vaše vědomí muže zaniknout ,jak se ma vaše vědomí chovat to vy neumíte ani umět nebudete spíš jde oto že sami zaniknete vaše vědomí bude přehlcene a budete se chovat emotivně negativně vaše ego bude sílit a to všechno vam zkazí vaše vědomí ..proto muj amen mě od všeho čistí od všeho špatného .kdyby vítězilo vaše vědomí s vašema informacema tak budete všichni jako roboti nekontrovatelní .a až vaš stupěn vědomí přesáhne určenou hranici a vaše vědomí bude nekontrovatelne .tak pak zasahne amen a vaše vědomí zanikne prostě z vas amen vysaje vaše kodi vědomí a vy se rosplinete i tak to funguje bude z vas planeta amen vysavat vaše vědomí a když nezbyde žadne procento vašeho hezkého vědomí že už budete zkažení tak se rozloučite a uvidíte planetu amen to bude pro vas to poslední co vaše vědomí zažije .amen ma svojí roli proč to děla aby všichni nebyli zkažení informacemi protože by všechno bylo divne kdyby každí byl přehlcen informacemi to už by nebylo to hezke pozorovat a mít vědomí dokonale ,ale ne zkažene mít vědomí to není spravne

 • MÍM

  moje planeta amen .to znamena že si dokažu na mojí planetu přitahnout jake koliv vědomí .a potom to vědomí zanikne prostě vysaju to vědomí jako amen vysaju kodi paměti

 • MÍM

  dostal jsem se do dimenze kde byl zanik pameti ..zat.taz.nik.pan,map,meti.amen.ti

 • MÍM

  CASASAS.CUSUSUS

 • MÍM

  ČÍNA.USA….CÍV.NA…..U.SA.AS.U..SUSU.SASA.SAC.ČASI

 • MÍM

  ČÍNA USA ..BOJUJÍ KDO VYHRAJE

 • MÍM

  GAGI.GIGI

 • MÍM

  OPO.O.POR.VĚK………POPO.PORI.ROPI

 • MÍM

  NAROZENÍ 26.7 1979 .BFGAIGI..BF.G.A.IGI.GIGI

 • MÍM

  MOMO.RUPNE MU V KOULI A BUDE .
  BOM.BUM ,RUPNE.TMU.V.KONEC.CULI.A.BUDE.NEB.O.MB.BUM.

 • MÍM

  OPO.O.POR.VĚK

 • MÍM

  DIGI TALNÍ ČASI .ČÍSLA.VŠECHNY NAROZENÍ.JE.DIGI

 • MÍM

  DIGI.GIGI AGOSTÍNO..O.NÍT.SOGA.IGI.G.AG.GO.OS.TÍN.O

 • MÍM

  ČÍSLO5PET.TEP.O.L.SÍC.CV.CÍV.

 • MÍM

  BB.DA.IGI.AAAAAAACAEAGAIBA..12A.C1.E1.G2I3B3D1..ČÍSLO..5

 • MÍM

  BB.DA.IGI.AAAAAAACAEAGAIBA
  ABI.IPO.MOCE.AGA.E,ACA,AAAAAA.IGI.AD.BB..DIGI.TALNÍ .ČASI.

 • MÍM

  BB.DA.IGI.AAAA.11AA13AC.15AE.17AG19Ai21BA

 • MÍM

  BB.DA.IGI.AAAA.11JEDE.DĚJE.DEN.ACT

 • MÍM

  třeba datum narození i svatek podle abeceda telefon.22.4.1979.svatek11.11.
  bb.da.igi.aaaa

 • MÍM

  třeba datum narození..podle telefonu podle abeceda..narozen třeba 22.4.1979…bbdaigi…….bb.da.igi…,,,,,,digi digitalní časi

 • MÍM

  proto stlačení nervu v očích je jenom chvilkove protože to je i bolestive ale tak to ma byt jenom chvilkove ..protože když zavřete jenom oči tak to nemá vůbec žadní smysl to byste mohli rovnou všechno luštit podle vašich představách …pravda je chvilkova ukázka .žadne dlouhe trvaní to stojí za hovno jenom zavřít oči ..na nervy musíte tlačit v očích a proto jeto kratky a tak to ma byt .vy byste všechno chtěli hned nebo spíš dlouho vidět ale tak to nefunguje.a taky to nemusí u vas vůbec fungovat

 • MÍM

  zavíraní očí musí byt uplna tma žadne světlo žadní odraz aby to bylo uplne protože pak to muže bít ruzne tvary když něco zasahuje do vašich očí pak muže vidět ruzne blbosti…nejlepe musíte učinit stlačení nervu v očích udělat tlak

 • MÍM

  i vaše vědomí jde potrestat ,i třeba virtualně ,některy nemají vůbec žadnou šanci cestovat některy cestují virtualně a pak jsou vědomí který nekoukají na svůj blahobyt ty pak jsou uplně nikde jinde ,,nemyslete si že všechno muže vaše vedomí….

 • MÍM

  a že vaše vědomí kona za to už nemůžete to je vaše hranice.ale vždy vědomí můžete jenom vylepšovat a zdokonalovat svojí uroven…ale vam jde vaše blaho uspokojovat vaše vědomí

 • MÍM

  vždy vědomí ma pomáhat vědomí tak to bylo stvořeno .a nebylo to stvořeno jenom pro vaše vědomí a vaš blahobyt

 • MÍM

  vaše cestovaní je blahobyt ,domov vědomí a vše dělate proto abyste jenom uspokojili sami sebe vaše vědomí ale nijak vas okolnosti nezajímají jenom vaš blahobyt vědomí tím se uspokojujete ,až se naučíte jinak postupovat potom se vam všechno vratí vy chcete nejraději všechno na jednou ale prví řadě to že chcete uspokojovat vaše vědomí .jestli dokažete myslet ne jenom na sebe na sve vědomí potom vam příjde odměna i v cestovaní hodně z vas dokaže meditovat ale zase abyste uspokojili svoje vědomí hodně z vas dokaže cestovat ale zase uspokojujete svoje vědomí ,měli byste tomu nechat volní pruběch a ne jenom se uspokojovat nad sebou žijete melanchonii ,hodně stěstí vam přeju do vaše virtuálního světa

 • MÍM

  vaše astralní cetovaní .jste někdo ochotní udělat ve vašem astralním cestovaní ,to že si zavažete kaničky u bot nebo se pohladíte nebo udělate dřep a nebo vas tíží čas abyste astralní cestovaní ukončili žese musíte vrátit zpět .a než pujdete cestovat astralně tak si řeknete udělam tohle ale opak bude uplně jiny než vaše vědomí si to přeje .toje něco že vaše vědomí už něco zažilo a vaše vědomí je pořad stejne jenom se mění děj .a těhle děju jste mohli zažít mnoha .a když vam vědomí da starší děj co už před xxxxlet vaše vědomí zažilo .tak pro vas jeto astralní cestovaní vracíte se do minulosti svého podvědomí i minulost muže byt mnohem vyspělejší něž vaše přítomnost a vaše současnost .až budete ovládat astralní cestovaní tak udělejte čin a ten že co si řeknete tady na zemi tak to splníte v astralním cestovaní řekněte si co koliv co chcete aby jste udělali a když to nedokážete splnit .pak hledejte příčinu ve vas ,nebo alespoň se snažte oddělit ruzne příčiny jeto pořad vaše vědomí jako kdyby vam vaše vědomí pustilo film vašemu součastnemu vědomí a vyste se zučastnili toho filmu co vam dřívější vědomí pouští za film a vyste 3D které se zapojuje do děje ale spíš se všemu podřizujete .takže se podřizujete svému staršímu vědomí ,cestovat se da ale měli byste mít svůj klon .a nebo jak zjistit žeje to že jste nadpřirozena bytost třeba tak že dokažete se od země kde koliv odrazit a letět s celou vahou vašeho tělesa pořad třeba ke stropu a chvilku si užívat svého ducha g a pak se vrátit zpět do těla klonu potom jeto realita a vy si užívate reality protože to dokažete ovládat a jste v jiné dimenzi ,astralní cestovaní je velky pojem ale vždy když mate svůj klon tak vaše vědomí se podřizuje tomu vašemu klonu vědomí takže jste pozorovatele i když vaše vědomí ma jinou představivost .řeknu třeba jako malí děti když jste byli a zažili jste něco pěkného dokažete se vrátit zpět do vašeho dětství nebo to nedokážete ,takže nedokážete si pustit svůj zážitek s dětství ale dokažete si pustit film co už jste zažili jak jeto možne .a proč se třeba nemůžete vrátit zpět do dětství není to tím že vaše vědomí je vyspělejší a už si neumíte to představit ,ale astralně si to představit umíte .když cestujete vaš věk cestuje proč v cestovaní nejste mladčí ani starší než vaš opravdoví věk proč to ma stejnou hranici .takže vaš věk cestuje .ale když jste byli malí děti tak jste se astralně nikam nedostali jako starší lide dostanete se někam astralně takže vaš věk je střední cesta cestovní .nebo jako bude vam kolem 80let dostanete se do mladšího těla toje otázka tím by jste se omlazovali dostavalo by vaše vědomí mladčí elixír a pak byste se probudili a měli byste zážitek že jste byli v mladčím těle svého klonu .všechno je zahada ,i vaše vědomí je zahada takže bud mi muj věk pouští film a vaše druhé vědomí je 3Dktere se zapojuje .a nebo mam vše pod kontrolou a dokažu řídit vědomí svích klonu .ale těd si říct kolik lidí dokaže cestovat v dětství kolik ve středním věku a kolik ve staří jaky věk vyhraje střední věk,není to taky ta hranice že střední věk dozrava takže věk od 20do 50let je pro astralní cestovaní nejlepší ,taky se vam muže stat že cestujete virtualním světe a vy jste zapojeni do virtuálního cestovaní takže jeto pro vas virtualní čas i to se vam muže stat opakovaně vaše vědomí je virtualní který se zapojuje do děje příběhu,jeto astralní virtualní svět příběhu a vaše součastnost vědomí se do toho děje rosplíva .jenom jsem chtěl říct že cestovaní je složite a vždycky je dobry vědet kde mate určení bod.a.doba a jestli mate v tom zmatek v tom cestovaní je dobre to oddělit co je pravda co je realita ..a nebo coje virtualita vašeho vědomí .víte vaše vědomí toho zažilo mnohe ale oddělit pravdu je pro vas nemožne protože vaše starší vědomí vam ukazuje něco jiného než byste si přali ale jsou to všechno zažitky cestovaní o pravdu dase dostat do reality ale musíte mít vaš klon ale abysteho dokazali řídit je opravdu těžke protože chcete řídit vaš klon a vaš klon není tak vyspělí jako vaše vědomí a proto jeto složite ale když vaše vědomí je silnější než vaš klon vědomí tak maximalně ho ten klon budete oblbovat vašim vědomím tomu se říka pracujete jak chcete aby vaš klon činil pomahate svému vědomí činit a potom jeto realita cestovaní vždy pomahate svému klonu a vůbec neřešíte co se kolem vas děje vždy pomahate a potom si řekněte pomohl jsem svímu klonu a co jsem viděl okolo bylo zajímave .ale že řešíte svojí radost co si povědomě uvědomujete muže bít smíšlena spíš se zajímate jenom o sve vědomí a nic vas nezajíma pak vam t vědomí vratí třeba tím že jste jenom virtualní cestovaní a nebo se muže stat že nemate žadní klon a cestujete pořad virtualně jenom si promítate svoje stare vědomí a jste 3Dktere si to užíva

 • MÍM

  věk piju vyhledavaní adres jím vyhledavaní adres

 • MÍM

  věk nejím5 nepiju6…net.jím.net.piju….informace jím.informace piju

 • MÍM

  konec věk.konec.cv.věk.ek

 • MÍM

  por věk vesmír….konec věk střed věk konec věk ..věk.ekg..věke.kg

 • MÍM

  por věk pín ímpuls…….por věk dozraje .doz.tra.zraje art

 • MÍM

  vesmír.věk.s.mír

 • MÍM

  por ímpuls.por.rím.puls.s.lup.kract.ctm.mí.mír.rop

 • MÍM

  por ímpuls..por.rím,puls..s.lup.kract.ctm.mí.rop

 • MÍM

  vesmír galaxie věda.dap.pad.e.vev.věk.pr.mrm.rrm.rm.rp

 • MÍM

  vesmír galaie.por.rop.takhle se baví věda.pr.mrm.rrm.rm.rp

 • MÍM

  takhle se baví věda..pr.mrm.rrm.rm.rp

 • MÍM

  prmrmrrmrmrp

 • MÍM

  prmrmr..rmrmrp

 • MÍM

  1000p1000R2000m1000m1000rO.0r0.1MO.1MO.2RO.1PO.

 • MÍM

  500pěcet..p.vece.ceve.tece.cete

 • MÍM

  TAT.T20 A1 T20…..20120.500.

 • MÍM

  lide pan je pro vas jenom ježíš a buch….a že ma někdo konec a druhy konec vesmíru i galaxie je už pro vas.nepodstatne11číslo 11je pro vas nepodstatne……n.tepo.epo.dope.pet.tep.s.tat.net

 • MÍM

  šlacha šlachy….sacha.sachy

 • MÍM

  lide když vyslovují ježíši .muže to mít hodně příčin některe příčiny třeba jsou že povědomí zdraví ježíše tím že ježíš jim křísí tep neboli taky že povědomí vola ježíše neboli kolikrat člověk mluví s člověkem a řekne ježiši i ježíšovo vědomí svami muže komunikovat proto ježíš je pro lidi pan protože dokaže ovlivnit vědomí lidí muže ježíš jim dat i radost vědomí i křísit je neboli i komunikovat ..takže když lide vyslovují jmeno ježíš tak i vědomí lidí zažilo ježíše protože ježíš ma vědomí člověka pod kontrolou ale neznamenato že ježíš je pořad s člověkem ,dase říct že svím vědomím lečí jsou to takzvana epa dopuje tepy ,jak muže ježíš řídit miliardy lidí jsou to Ježíšova epa vědomí ježíše který křísí tep.a.nebo dopuje tep.a epa ježíše ho i upozornují a potom sam ježíš se muže zaměřit na člověka osobně potom to ma jiné grady ,jako by ježíš napravoval chyby druhých lidí napravoval jejich vědomí .proč taky hodně lidí muže ignorovat ježíše jeto pak neucta k ježíši potom i epa vědomí epa mohou taky lidi ignorovat a nemusejí je dopovat potom lidi ,protože neuctívají pana ježíše a potom epa tep.a.nemusí ani ježíše upozonovat na jejich chyby že jejich vědomí lidí myslí špatně.tím epa tep.a.chraní uctu ježíše .a proto ho nechce zatěžovat ježíše .ježíš je pro všechny lidi vždy chce poad něco napravovat jake koliv myšlení ,protože si vždycky myslí že napraví vědomí člověka ale někdy se stane že epa si to nechají pro sebe a nechtějí aby ježíš to vědel .jeto ochrana ježíše aby byl uctívan tak jak to ma byt .ostatní ježíšove mají rozdělene ruzne planety .ale lide taky řeknou ježiši i to mají naučene .mato ruzne pochopení když člověk vysloví jmeno ježíš……….

 • MÍM

  b.bomom..m .mobob

 • MÍM

  mob.bom…bobo.mm….momo..bb..

 • MÍM

  k.oko.koti.tiko.nec.tec.ko.nec.tec.cti……
  konec konec ti…………kokoti

 • MÍM

  k.oko.tiko.nec,tec.ko.nec.tec.cti

 • MÍM

  kokoti…konec.konec.ti…

 • MÍM

  časi všeho

 • MÍM

  císi.t…časi.í…..cv.vc.a.si.í..isac cv

 • MÍM

  1000.tisíc.ti.síc.císi.t.1061.tisíc šedesat jedna.ti.síc.šede.sat.taje.dna

 • MÍM

  hit.tv.tíh.vt.reje

 • MÍM

  dese.set.tmi.lionu.tuni.nutí.síc.císí.sítu.tuni.nutu.tuno.il.lim.mt.te.sesed.

 • MÍM

  6104srdce…ale ja začínam 1000konec 1000konec frekvence2000.hloubka6104..1000střed1000.konec1000druhy konec 1000středO1Ohloubka6104..10001000.desetmilionu.dese.set.tmi.lionu
  tuni.nuti.síc.cís.situ.tuni.nutu.tuno.ili.lim.mt.te.sesed.deses.set

 • MÍM

  6103nik.tik.kat.

 • MÍM

  nik.kat.tel.let

 • MÍM

  podnikatel10podnikatelka12…pod.nika.tel.let.aki.zbraně.kin.tika.kat.tel.

 • MÍM

  rano jsem koukal na nebe a viděl jsem hvězdu která se pomalu pohybovala pak trošku zrychlila a ,měnila ruzne pohyby v ruznem bodě .ale je zajímave že rano když je vidět modra obloha že je vidět jedina hvězda a dost dlouho byla vidět

 • MÍM

  a proto vědomí smrti je silnější než vědomí bakterii.a ruzne vědomí bakterii si projdou smrtí i vědomí si projde smrtí ..vědomí smrti jako moč vesmíru je vědomím víc než bakterie vědomí ,proto vědomí smrti je mnohem dal než vědomí bakterii .ale bakterie si tím taky projdou aby získavali více informací proto každy člověk si tím projde zkušenosti .a jakyje rozdíl mezi vědomím smrti a vědomím člověka neboli narození bakterie .smrt jako moč vesmíru jako moc už ví do předu jak naloží s vědomím bakterie .toje rozdíl jejich vědomí každy je uplně na jiné urovni myšlení moc je silnější vědomí než vědomí bakterie prostě ruzne lidi se narodili jako bakterie součast vesmíru

 • MÍM

  a proto vědomí bakterie nemůže pochopit mnoho věcí .protože jina součast byla mnohem dřív a proto bakterie se stali součastí vesmíru stali se nove vědomí vesmíru ..proto smrt je dřív než bakterie protože jeto moč vesmíru jeto moc vesmíru jako je res ser.ten res vesmíru ,a bakterie jsou součastí nového procesu nového času vědomí a bakterie čekali než se jejich vědomí narodilo hodně moc dlouho proto bakterie patří pod moc vesmíru smrt ma větčí slovo než bakterie protože spadají pod moc vesmíru .močím moc močím smrt .dava možnost nove součastnosti množit se bakterie množit se vědomí přežívat ty nejsilnejší uchyt´´se silnějšího članku jako je síla začít byt odolní bakterie najít si domeček projít ruzními šložkami a byt silnějšími bakteriemi .protože bakterie když potkalo vat tak vat je zabil bakterii potřebovali najít ochranu někoho silnějšího kdo je ochraní ..proto vědomí lidí jsou bakterie narození bakterii

 • MÍM

  i to slunce ma narození .i hmoty ruzne mají narození a co bylo před tím vším no přece prazdno .když slunce bouchne co bude zase prazdno .zase potřebuje noví puls znovu narození .vy koukate nato tím že všechno je žive ale musíte koukat na to tím že všechno bylo mrtve i vědomí .a jestli bylo nějake vědomí tak to bylo vědomí vesmíru a bylo jedine které mohlo pozorovat prázdnotu vesmíru a mohlo svím vědomím zapnout tu prázdnotu .a ruzne členove vesmíru tím začali rust a jejich vědomí přišlo rustem vesmíru .a ruzne bohove a bohyně jsou součastí těchto složek jako slunce atd nebo jsou i víš .ale lide ty než se narodili čekali hodně dlouho xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlettrilionu proto vědomí lidí byli bakterie .narození bakterii vědomí bakterii

 • MÍM

  soudnost umíto nikdo zvas .vy hledate nove poznatky co si budem povídat.i starší vědomí vam chce vyhovět ruzními informacemi zaleží jenom na vas jak stím dokažete naložit pro někoho to mohou bít blbosti pro někoho to muže bít nova zkušenost .pravda nebo blabol ,mate možnost pochopit ruzne informace nebo můžete informace ignorovat ale vy chcete poznávat nove informace proto nejste dozralí nove poznatky takže se pořad učíte jako byste byli žaci male děti který pořad ničemu nerozumí a pořad do ničeho štourají takže vaše myšlení je štourave snažíte se pochopit ale nějak to nejde potřebujete více poznatku nejraději byste to měli všechno v jedne knížce kde si všechno popořádku přečtete a budete mít ve všem jasno ale vesmír je hlavolam a to hezke je natom že se pořad učíte pochopit ale ruzne informace jsou smíšlene do hromady toje hlavolam jsou to šifry ruzne kody a vaše myšlení by mělo chapat rozvoj vesmíru od chudoby vesmíru k obohacenému vesmíru .musíte chapat jake koliv narození čehokoliv a také ruzně třídit jake narození mohlo byt dřív než to druhé musíte si udělat o tom představu třeba začít tím že nic ve vesmíru nebylo že vesmír mlčel byl chudí .žadne hvězdy žadne planety žadne měsíce žadne slunce žadne tony zvuky ,a tohle všechno když začnete chapat tak potom byste měli vědet kolik xxxxxxxxxxxxxxxxtrilionu let bylo před vama dokud to nepochopíte tyhle základní věci je hloupost se zabívat vesmírem protože vše kolem vas už je davno před vámi ,jako informovat se to určitě ano každy vaš noví poznatek je věda .ale když chcete rozluštit hlavolam informací o vesmíru tak musíte začít tam kde nebylo vůbec nic než prazdno ve vesmíru takzvaně opuštění vesmír .žadne narození čehokoliv .prostě prazdo vesmíru galaxie .takzvana opuštěnost a prazdno .konec střed konec hloubka .musíte si říct žadna gravitace žadne modre nebe žadne hvězdy žadna chemie žadne geny žadne dna vesmíru žadne slunce žadní měsíc žadne hluky žadne tony žadní dešt žadne mraky žadne bakterie atd co si maximalně říct vesmír .

 • MÍM

  vesmír je obrovsky ,ale vždycky mají přednost ty co se narodili dřív ,a vždycky tam kde to vzniklo tak mají přednost před ostatními protože to je jejich domov i když naštěvují jiné planety od toho je vesmír ale vždycky se vracejí domu nějake silne pouto je tam přitahuje , a ostatní co se narodili ve středu vesmíru taky mají svůj domov tam kde se narodili nebo pod středem vesmíru ale dostat se tam kde to všechno vzniklo muže byt proně nekonečne proto jejich nove narození muže byt stejne jako na zemi stejny pruběch podobní děj nemužou bít všichni na jednom místě na jednou třeba planeta země taky přaní lidí by bylo znovu naštívit planetu zemi a taky ta možnost už se nemusí opakovat ,jeto stejny jako když hodně lidí čeka v čekarně u pana doktora a malo který znich pustí toho kdo je natom huř a když pan doktor veme někoho ze svích znamích předčasně do sve ordinace tak všichni nadavají ale nikdo stim nic neuděla prostě čekají v pořadí a někdo kdo čeka dost dlouho se na něj nemusí dostat řada a příjde druhí den to zkusit znovu i to se muže stat a některy to čekaní přestane bavit a naštíví jiného pana doktora jinou ordinaci .tak nějak to funguje i s planetami lide a jejich vědomí se podřídí dam příklad člověk umře vědomí odejde ale nemůže rozhodovat kam pujde to jsou ruzne směrnice které se musejí dodržovat toje zákon vesmíru ,ty co se narodili dříve mají vyhodu proti těm co se narodili za xxxxxxxxxlet a vždycky ten co se narodil dřív ma ve všem přednost .a ty ostatní mohou jenom souhlasit proto když člověk umře vědomí souhlasí s jeho novím osudem projdete si mnohokrat chudobou i bohatstvím budeto takovy kolotoč nahoru dolu ale vždycky se vratíte tam kde bylo vaše první narození tam je vaš domov ale dostat se do nejvyšších sfer kde to začalo muže byt pro vas nekonečne ,třeba jako dam příklad vaše rodiče a to říkam příklad taky byste přece rodiče nevyhodili a zastoupili byste jejich místo taky mate uctu a tak to funguje i s vědomím ,vždycky vědomí dava přednost tomu staršímu vědomí ,proto když umřete tak to už vůbec neřešíte prostě vemete to co je vaší další součastí .další vaš noví čas další vaše nova zkušenost ,mate nato xxxxxxxlet dostatek času kolik budete potřebovat aby jste dozrali ,a když dozrajete budeto vaše myšlení budete už zase kousek blíž k větčí sfeře ale vy mate malo času abyste dokazali vědomím dozrat protože vaše tělo lidske tělo ma malo času ale vaše vědomí to muže absolvovat více krat za sebou ma možnost dozrat ale jaky musí byt stupěn aby jste dozrali a dostali se do nejvyšších sfer musíte nazbírat xxxxxxxxxxxxlet vědomí protože první vědomí co se vypracovalo tak taky už žilo před vama xxxxxxlet a vaše vědomí jěště vůbec nebylo ,proto vědomí dava přednost staršímu vědomí ..a taky mladčí vědomí musí čekat xxxxxlet než dozraje ale nikdy už nedohoní to starší vědomí který už ma toho tolik zažitého ,že mladčí vědomí se muže jenom učit a čekat jestli na něj někdy příjde řada .proto lide by vše neměli vidět ružovími brýlemi .snít o tom je hezke ale realita muže byt poněkud jina i hezka i kruta .mate toho tolik předsebou že ani vaše nove těla to nepoberou lidsky život je kratky ale mate noví čas na noví poznatek života .prostě všechno byste měli brat s rezervou .proto vaše názory potřebují nove poznatky v nove planetě .pořad vam to nestačí pořad hledate nove poznatky a kdy vam to bude stačit mate nějakou klapku která vas zastaví

 • MÍM

  syřanske děti trpí přeci nemužou zato jak jejich rodiče jednají .mrznou venku .a všichni se chovají jako dobytek .první co je pomužu dětem a jejich rodičum.ostatní mužou počkat ale proč jim nikdo nechce pomoct a jako první co by je mělo napadnout pomoct dětem a ubytovat je tam kde budou v bezpečí v teple a kde si mohou hrat .všichni stojí za hovno děti rozum nemají prostě jsou s rodiči .a ruzne staty se chovají jako barbaři at si vas čerti vemou do pekla sobci hlavně že vy s mate jako pašove chovate se jako prasátka co se vykrmují a na druhy neberete ohled .jsou ruzne lidi co se chtějí dostat pryč i z ruzních duvodu pozitivních negativních ale házet k nim děti co rozum nemají toje ubohost jako první co vidím ruzne tabory by měli zmizet s taboru děti a jejich rodiče a žít jako normalní lide mít sve zazemí děti si to nezaslouží .to vas všech státu není líto neumíte se vžít do těch dětí jeto bezbranost a lítost ale vas nic nerozhodí vy mate sve jiste patříte do pekel

 • MÍM

  kdyby nebe udělalo bom .to by asi byla tma .det.

 • MÍM

  moben.mob,ben,nebo.bom

 • MÍM

  prazdno7 opuštěnej 9…číslo79.pra.z.dno.opuv.pust.tv.ven.tej.

 • MÍM

  pín je jediní ímpuls který dava narození všem klíčum galamxires vesmír vesmíru vesmíre.

 • MÍM

  opuštění prazdno vyvolal jsem pín…vy.volal.j.sem.mes.pín

 • MÍM

  pín zapínam trezor galamxires vesmír vesmíru vesmíre
  zapínam.mt.

 • MÍM

  prazdno opuštění .zapínam trezor pín pít ímpuls bim

 • MÍM

  pín.pít.ímpuls.bim.bena.bomba.srdce.cev.hlouba

 • MÍM

  pín.ímpuls.bena.bomba.srdce.cev.hloubka.

 • MÍM

  6104 .pín ímpuls bena bomba srdce .cev.hloubka

 • MÍM

  a upozornujemě ptak který řve kvrak kvrak a potom vidim lítat orli

 • MÍM

  už jsou zase tady orlove tědko 2letají

 • MÍM

  ak.bu.ol.hec.dr.sab.moba.neb.s.lup.mí

 • MÍM

  ímpuls6bena bomba 10 srdce4….hloubka 6104

 • MÍM

  mobilní bomba .mobi.bimo.l.bín mr bena bomba

 • MÍM

  mobilní bomba…abmo.moba.boma.bamo.mobín.mr.bena.n.libo.bom

 • MÍM

  mořel..leřom

 • MÍM

  momo bobo..mb.bim.bom…momo.bobo.mobilní bom.oo.momo.roro
  mor.oror.omom

 • MÍM

  sed.dum.roro.lulu…..sedum…sedu.m.mude.s….ms.sm.mssm.smms

 • MÍM

  těd jsem viděl letět 7orlu…sedum orlu

 • MÍM

  srdce

 • MÍM

  mb.roro kuku .rok.u.kur.o

 • MÍM

  lod´´m brouk..mb..roku.kuro.

 • MÍM

  i bílí sal..a největčí lod´´

 • MÍM

  nahoře mam největčí bílí palác

 • MÍM

  třicet případu majora zemana25..2plus5je číslo7

 • MÍM

  muda duma damu dupa padu puda

 • MÍM

  a.tam.mat.meta.z.roja.jamu.muda.duma.madu.dapí.vr.pt.tec.ciř.t

 • MÍM

  30třicet případu majora zemana…teci.ciř.t.tp.říp.padu.dupa.puda.duma.muda.maj.jor.a.a.roj.jamu

 • MÍM

  roj jam mtz

 • MÍM

  kaja tam mat mez zem .žar roj jam

 • MÍM

  sen o brabcovi z majora zemana jak mě doprovazel a řval prostě byl dost hlasity žeho každy slyšel

 • MÍM

  ja bych se klidně potíral jedem od včeliček ale tělo by nesmělo mít žadne trhlinky aby nenastala alergie

 • MÍM

  nejlepší regenerace kuže je vzít si gumoví oblek nejlepší slaba guma a nejdřív se namazat bud propolysem nebo medem dělat to každy večer po dobu 2roku pak muže byt pauza3roky .včeličky nejlepší lek naco kuže reaguje ale proč mít gumoví oblek kvůli spravne teplotě nejlepší čisty propolys kuže pracuje i med kuže pracuje

 • MÍM

  sacha nejraději by vas sežral….sacha,hate.tej.rad.ději.jiby.vas.set.žral

 • MÍM

  a když vstane sacha pruser

 • MÍM

  leha haja sacha bacha

 • MÍM

  lebka sacha bacha

 • MÍM

  bacha sacha

 • MÍM

  a lide jsou moc opatrní a bojí se smrti proto mají dvojí tvař .člověk musí spadnout nato dno bud se odrazíš nebo zemřeš,když se odrazíš o dna postoupíš do lepší sfery když skončíš byl to tvůj osud a smrt rozhodla

 • MÍM

  sacha moc.nejsilnější největší smrt .říka jak prověřit druhého člověka je ufetovat ho a pak se dotyčna osoba projeví svou osobností protože muže mít dvojí tvař ale prej drogy vše ukažou jakou ma do opravdy svojí osobnost .ale dotyčna osoba to do sebe musí házet lopatou

 • MÍM

  a kdyby kometka měla bíle krystalonky ,mohla by kometka darovat lek nebo materiál na zbraně

 • MÍM

  kometka mohla by mít na povrchu bíle krystalonky.a kdyby měla jak by sní svět naložil udělali by stoho učine zbraně nebo by jinak stím naložili.je vůbec takova možnost kde by se krystalonky nachazeli je možnost aby to měla na sobě nějaka kometka

 • MÍM

  jak mam tu jízvu mezi očima jeto čara s čarou jako ímpuls i kříž…bom.mob umí udělat neplechu v systémech v časo prostorech umí zatočit strojem času..mob.bom..ochrana když chce nepustí nic vše dokaže pozměnit mob hrajesi s kody

 • MÍM

  těd se místo toho aby se dostavali do časo prostorech luští kody

 • MÍM

  asi si řeknou co si ta země dovoluje to už nemá žadnou hranici do všeho strkají rypak …bude…boj.nebo co

 • MÍM

  promě jeto hra ..ale galamxires vesmír to nato bude koukat jinak utoky od země je vidět že si udělate mnoho nepřatel .v galamires vesmírech

 • MÍM

  ímpuls žíly galamxires vesmír vesmíru vesmíre.žíly zadavají kody mění kody časo prostory jsou tak zabezpečene .nikdo jiní nemá šanci se dostat do takzvaného stroje času .aby někdo se mohl dostat do ruzních prostoru takzvaných bran …žíly jsou ímpuls mí.a haliboje

 • MÍM

  ještě jsem stačil pozměnit v časo prostorech kody

 • MÍM

  ještě jsem stačil mozměnit časo prostorech kody

 • MÍM

  nebesa.a.seben….nebesa ,itre.čase.ben

 • MÍM

  doby body to vědeli .ben .doby galamxires vesmír vesmíru vesmíre

 • MÍM

  doby ben tur.rut .rostl.lis.sil.šeř.o.narození.a.me.systemy.vin čísla.hc.ch.obešel ..bom..bome.s.mat.cede.net vyhledavaní.zeba.baz.mí.v.seba.baz.bín.net.cep.pec.sabaz.obelhal haliboj rozmíchal míč stroj jort.s.síle.chc.napadl.l.dapa.pane.jede.soc.mebes.nebes.obelhal jsem systémy snu.bomes.j.množství zon.,.sen.mes.voka.kak.seř.pama.rot.sor.osa.vc.cv.lavo vot.pepí

 • MÍM

  sen.uplně ze zhora jsem cestoval časo prostorama přeskakoval jsem jsem neskutečne množství planet až jsem se dostal na konec všechny trasy jsem obelhaval byla to takova rychlost .obelhaval jsem ruzne systémy planetária systémy v prostorech .nikdo nevěděl co se děje v systemu nikdo neměl sebe menčí šanci aby nato přišel co se děje bylo to dost dlouhe napadl jsem všechny systémy časo prostorech .celí stroj času jsem rozmíchal obelhal jsem všechny systémy zabespečení.byla to pecka nikdo si nevěděl rady co se děje ty cesty byli šílene ruzne zabespečení v systémech v prostorech .už vím zabezpečení v systémech veve.dede.cece. byly tam ruzne překážky v systémech nástrahy ruzní strach jako nástrahy jako bludiště v prostorech všechno jsem obešel všechny systémy všem jsem utekl .a rano než jsem vstal tak jsem řešil ruzne body mého srdce mého ímpuls to byla příprava mojí galamxires vesmír vesmíru …byla to pecka

 • MÍM

  je skorumpovaní i doktoři dělají jak lidem pomáhají a jeto všechno kvůli penězum a dokonce je to doktorska sekta která na jednu stranku pomaha a na druhou ničí lidske životy a lide jsou jako loutky .proč už nepoužívají dokonalejší systém lečení proč lide umírají co mají rakoviny třeba plic proč nikdo neuvažuje nad tím jak vyhrat nad rokovinou plic prostě doktoři řeknou budete tady pul roku a pak umřete doktoři se chovají stejně jako hrobníci a odnesou to jenom a jenom lide všechno je skorumpovane jeto jedna velka fraška co vláda dovolí to dovolí a doktoři se chovají jako řezníci vždycky to bylo skorumpovane a bude to trvat pořad kde lide mají ochranu kdo je vlastně chraní nikdo je nechraní a odserou to ty chudí lide ..už se spamatujte a pomáhejte jak se da a ve všem lide si zaslouží aby jejich život byl co nejdelší

 • MÍM

  jak dlouho používat kyslíkovou bombu a serum určita doba je 1rok

 • MÍM

  lečení lidskeho těla .pomocí kyslíkove bomby .spravne serum výtažek s helia .když lidske tělo bude dýchat pomocí kyslíkove bomby a bude mít spravnou směs sera tak cele tělo se bude lečit jeto nejlepší mechanizmus uzdravovaní lidskeho těla

 • MÍM

  chtělo by založit stranu chudích lidí a svoboda slova .a aby každy občan měl jedno procento .strana chudích by vyhrala .a lide by sito řešili sami stačilo by mít kancelař par počítaču .vydat letaky za intersovat lidi do problemu druhých s čím se potíkají co by chtěli změnit v česke republice a vydavat noviny svoboda slova myslím že kdyby to šlo na odbyt ty noviny tak noviny by to financovali .a ve větčině lidí je síla a že by měli lide jedno procento a byli by zařazeni do členství kde by větčina rozhodovala …nebylo by to špatne.už jsem o tom mluvil

 • MÍM

  protože necham svoje tělo v nouzovim režimu a prostě se dívam na televizi i když měto nebaví a když potřebuju bít někde jinde tak k tomu vůbec nepotřebuji jako je meditace .prostě přepnu

 • MÍM

  normalně semi stava že někdo příjde do místnosti nebo spíš v místnosti je a ja mam dlouhy interval než dokažu spracovat že někdo přišel do místnosti prostě měto vůbec nezajíma a pak jsem překvapen že někdo je v místnosti jako očima si ty osoby vyfotím ale mam dlouhy interval .prostě semi nechce to pobírat .a během par minut jsem zase v realitě a už dotyčne osoby beru realně .ale třeba se dívam na televizi tak prostě koukam i když měto vte televizi nebaví prostě koukam

 • MÍM

  evoluce lidí se vrací do starych kolejí,svoba slova lidí alespoň diskuze ma šarm ,svoboda vyjadření svého ja .traumatita.fagosura

 • MÍM

  vít´´a síla .rvi

 • MÍM

  lupy fotím tv..haliboj

 • MÍM

  měsíc taky bílí a žíly bíle lupy

 • MÍM

  safír5diamant7smaragd7..číslo19..1plus9rovnase10
  safír nebe.diamant hvězdy smaragd srdce slunce žlute .mraky loti.blesky

 • MÍM

  mím.pín.trezor.ímpuls safír dlouhy bim.míja sonda dia diamant .mim smaragd kratky bim roste srdce

 • MÍM

  mím.ímpuls safír.míja dia .diamant…mim.smaragd….safír.modry.diamant bíla.smaragd zeleny…mod.rvi.vize.let.vi

 • MÍM

  pín.ímpuls.dlouhy bim..roste kratky bim ……všichni mi bena ..b2a1..pane.bim..pane.b…..a.neb….bim.m….mim.kratky bim.ímpuls dlouhy bim mím…..mí…m

 • MÍM

  sen jak mě policajtky hlídali a říkali mi mame zbraně dobry zbraně .jak něco tak šlus

 • MÍM

  ufo danger zem budoucnost .všichni jsme s panem m

 • MÍM

  pepa nepamatuju……pepa.pane.net.tp.tepa.ama.tu.ju

 • MÍM

  mí.trezor .aktivuju všechny cenosti galamxires vesmíru

 • MÍM

  mí.galamxires.mí.vesmíre

 • MÍM

  mí.rez.galamxies vesmíru.míre.vesmíre.galamxies.res.ser.rez.žer.

 • MÍM

  trezor..t.rez.řez.or

 • MÍM

  galamxies vesmír …jeden velky trezor .aktivuju svůj pín trezoru .spouštění galamxies ,vesmír vesmíru

 • MÍM

  opuštění prazdno .opuštění vesmír prozdno vesmíru i galamxies sam se aktivuju svůjpín narodím se ímpuls pak roste srdíčko pak roste bim

 • MÍM

  prazdno.píne.raz.vud.dno.o.pust.puv.t.ven.í..opuštění prazdno aktivuju pín narození galamxies vesmíru

 • MÍM

  prazdno opuštění ….pra.arp.z.dno.o.pust.puv.ven.í

 • MÍM

  prazdno opuštění jsem byl …tak jsem se narodil jako ímpuls a pak rostlo moje srdíčko rostl bim atd

 • MÍM

  prazdo opuštění jsem byl ……narodil jsem se ímpuls pak to pomalu rostlo srdce bim rostl srdce rostlo

 • MÍM

  takže je prazdno narození ímpuls.mím.potom roste bim srdce moje atd.a všichni jsou pod bim.mim.takže srdce mim pak vy rody .

 • MÍM

  takže mim od meho narození je snemnou proto řekl že v roce 15979přiletí ..mim.je.muj bim.a ja jsem ímpuls.tak když jsem tady proč bych naštěvoval zemi buchví jak to dopadne

 • MÍM

  mim.ma.víc jmen

 • MÍM

  mim.bim

 • MÍM

  moza .mi bena.n.na.net.t.bim.m..mim.bt.ten.nan.net.bim

 • MÍM

  moza viděl jsem jí na nebi měla postoj byla obrovska.zaplnila celí vychod svým postojem směr vychod bylo to hezke ..moza oto.nestojím.o.tone.s.t.o.jím.mí.jot.sen

 • MÍM

  fot´´tv…fotím.tv

 • MÍM

  ímpuls….s.lup.fot.mí

 • MÍM

  ímpuls….s.lup.fotím.ím.mí

 • MÍM

  tak at napíšou ty chytří lidi svůj názor jak to všechno vzniklo ale at podloží fakty když to zkoušejí vyvracet pravdu .at o tom napíšou nebo radči pomlčejí.dostali dost pokladu informací .tak at řeknou svůj názor ale jejich názor bude jenom lež nic víc .ja jsem řekl čistou pravdu .jste zlí a budete zlí jenom co umíte vyvracet pravdu nic víc neumíte a co umíte dělat tak to jsou zvěrstva

 • MÍM

  ímpuls 6104.ímpuls.první.n.ulo.ct.cv.vc.ivri..srdce
  ímpuls6.první1.n.ulo.0..ct.cv.vc.ivri4..ímpuls.rdc.e

 • MÍM

  ímpuls. srdce.11ímp.uls.sssss.rss.dss.css.es.13S1plus3rovnase4

 • MÍM

  srdce..ssssrssdsscsses..4s2rss2dss2css.1es…11S

 • MÍM

  dimenze naštívil jsem jsem klon haliboje rodina co vychovavala jeho klon rodina byla velice chuda mala kuchyn pokoj malí 6postelí jako palanda plus manželska postel všichni byli karatisti přišla domu jejich mama .ta mama nastoupila a začala ruzně kopat nohama i rukama utočila na klon haliboje pak vzala nasadu a praštilaho pak jsme šli ven a kluci trenovali proti sobě starší jeho bracha mi něco říkal .ja jsem si říkal si trošku vedle co mi říkáš on si zatím stal co říkal tak jsem to neřešil tich dimenzí jsem naštívil víc nejvíc mě zaujal obrovsky pes takového psa jsem jěště neviděl ten jeho obličej byl užasní ..atd asi co se tíče zakonu tam nemají když haliboje klon jeho mama klona ruzně kopala i rukama ruzne hmaty a potom vzala nasadu a praštilaho a běžte ven trenovat

 • MÍM

  průkopy….p.ruko…kopy.vip.oko..kur.strom

 • MÍM

  faraon cesta k pokladu

 • MÍM

  mí .všechno7

 • MÍM

  síla tresty..vit.ser.tal.ís

 • MÍM

  stres.ty.vit

 • MÍM

  tresty..vit.ser.t

 • MÍM

  bída stresta .bída.s.trest.a.

 • MÍM

  bída tresta….í.dat.res.ta…ats.rt.adí.b.

 • MÍM

  ímpus srdce.sssss roste život….močím moc smrt ..ímpuls posílam život.smrt

 • MÍM

  moc smrt

 • MÍM

  moc.cív.víc.ím

 • MÍM

  močím…moc.ví.ím

 • MÍM

  mím jsou moje bídy galamxies vesmíru vesmír ,jsou moje současnost,jako když nikde nic není proto jsou moje bídy…všechno mí

 • MÍM

  bídy sm zprávy tímy bídy

 • MÍM

  bídy říkají že je to všechno mí.žese stim musim vypořádat sam a akceptovat to. bídy.s.tím

 • MÍM

  chceto ten azyl.v německu .něco cítim že nikdo něco chysta

 • MÍM

  bídy toje něco užasneho a krásného..něho ..a tak by to mělo zustat bídy toje něco bezbraného budoucnost .t.son.cu.dobu.bud´´

 • MÍM

  ježíš buch jsou pro lidi………oko bere

 • MÍM

  od toho jsou rady ježíš křísí toje pan lidí ten.vam dal.tep.a další členove

 • MÍM

  mím dam všem život.dam.i.smrt

 • MÍM

  mí chudoby mí doby.mí body.mí.bídy…mím.dam.cív.všem

 • MÍM

  mím míchu míc.cív.doby.chudoby.míc.cíhu.míchu..mím.vy.body.doby bídy

 • MÍM

  mí.ímpuls.mím.í.ímpuls

 • MÍM

  mímpuls srdce roste muj dar roste

 • MÍM

  ímpuls srdce roste.muj dar

 • MÍM

  mím.dava,m.dar.davam muj dar .
  mím.ímpuls davam muj dar srdce

 • MÍM

  mim radar

 • MÍM

  mímpuls7galamxies9 mímpuls vesmíru7vesmír9

 • MÍM

  takže ja ímpuls nemam spojitost s buch ani ježíše od toho jsou moje rady
  mí všechno

 • MÍM

  sonda rodí ježíše.tp.pt.

 • MÍM

  sonda rodí pt.tp

 • MÍM

  píča.rodí.pt.tp

 • MÍM

  apí.pít.mapu..potom planety pít mapu.až se planety vytvoří tak pít mapu

 • MÍM

  pum.pa…..mapu.pupa

 • MÍM

  srdíčko.pumpa..puma.p.sonda.sona.n.nda.and

 • MÍM

  ímpuls .mí.srdce

 • MÍM

  ímpuls6.s19.1plus9rovnase10.SSSS4….6104hloubka
  galamxies vesmír vesmíru

 • MÍM

  mí.ímpuls.ssmmss.srdce,,s.ssss

 • MÍM

  mss.ssm.mí

 • MÍM

  ímpuls.ím.s.smí.pr.rp.ud.du.lc.cl.es.se.esse.lccl.uddu.prrp.í.mss.ssm.mí

 • MÍM

  ímpuls srdce mím.tlukot mim.bije haliboj.síla vít´´a.sonda.dia

 • MÍM

  ímpuls srdce mím.tlukot haliboj.bije mim.síla vít´´a…sonda.puma

 • MÍM

  ímpuls martin.sm.ms.ma.r.ti.nda.adn.n.ma.r.ti.nda.tlukot.n.dat.lu.kot.bije.mim.

 • MÍM

  bíle.m.konec.cni.cti.ct.i

 • MÍM

  martin přijede na bílem koni 24..2plus4…6ímpuls..martin.nda.n.da.p.vir.jede.deje.den.a,

 • MÍM

  lide ve staří už toho taky moc nenaspí.strata paměti a před jejich umrtí taky už jim tep nejde jak by měl .a.co se tíče snu už to asi není takoví

 • MÍM

  ímpusl.galamxies..vesmíru.vesmír…..g.ala.mala.mapa.g

 • MÍM

  strata paměti …st.tra.tapa.pame.meti.i.teme.mapa.papa.pata.art.ts

 • MÍM

  ímpuls.nepamatujusi…sne.net.tepa.pama.mapa.matu.tuju.u.si

 • MÍM

  ímpuls říkam jdi dia sonda

 • MÍM

  hloubka vesmíru je srdce ímpuls..konec je hlava cítění vnímaní střed vesmír je pupek a konec jsou nohy

 • MÍM

  a kdo ma dia.kača..puma

 • MÍM

  sonda….puma….son.dap.uma.

 • MÍM

  narození vesmíru ímpuls..narození vesmíru sonda

 • MÍM

  ta.s.sonda.jdi..ímpuls narození sonda narození

 • MÍM

  sonda…..ta.sonda….tas.onda…adno

 • MÍM

  sona..and,

 • MÍM

  sonda…nda.adn

 • MÍM

  trvaloto dlouho jak si mam pamatovat svího narození ímpuls.ale už mam hotovo

 • MÍM

  jako srdce ležím.leží.m..leží ímpuls

 • MÍM

  narození…..naro…onu..lože…ní……..n..tar.o.onu.lože..ní

 • MÍM

  narození.8..4konec4konec..srdce ímpuls v…narození ímpuls vuheluhel

 • MÍM

  vuheluhel

 • MÍM

  6104plus2OOOrovnase8104.8plus1plus4rovnase13…1plus3rovnase
  číslo4

 • MÍM

  ímpuls.hloubka vesmíru6104..střed vesmír9

 • MÍM

  ímpuls hloubka vesmíru6104střed vesmíru9

 • MÍM

  ímpuls.probouzíse.smrt.posílam.řip.ipo.síla.m

 • MÍM

  ímpuls.probouzíse.smrt.61O4šesttisícstočtiři.řiše.st.ti.síc.s.toč.
  dokola.doko.kodo.kola.cv.vc.ct.šíří.říší

 • MÍM

  art.kouše.tep11

 • MÍM

  art.kouše tep

 • MÍM

  art.rafa.kouše..fako.konec.uv.se

 • MÍM

  matra fatra…..mat.tra.rafa.tra…art.tafa.fara.rar.art.tam.mat…ma.a.a.t.r.a.f.a.t.r.a.

 • MÍM

  bafrba……farba.b

 • MÍM

  duch prosím.ímpuls.pojd.německo.7neme.ceme.cete.c.konec

 • MÍM

  duch prosím .prosí.ím..mí.í.mí.s.mí.o.mí.r.mí.p mí.všechno

 • MÍM

  tak jsem si říkal že bych požadal o ten azyl v německu a odpověd byla bite.prosím…tak třeba by to německo nemuselo byt špatní

 • MÍM

  ve snu vyhodnocuju informace a třídim je podle skutku ..ut.tu.k.el.dope.epo.j.mi.díř.t.aeca.m.rofni.uju.uco.nocu.hod.
  dotí.tíh.viv.vy.hod.noc.u.ju

 • MÍM

  ve snu semi hromadí informace jaje třídim a upravuvuje jak to ma bít

 • MÍM

  ve .snu .už.počítam.a upravuju si informace a vytvařim upravuju si informace

 • MÍM

  tlačím tlak…tlačí.mt.lak.kal.t.mí.cív.cav.lt.míč.lav

 • MÍM

  mim.sebe.ms.eben.nebe.sm.mebe.s,mim

 • MÍM

  p.rod.dan.tej.bivt..tví.b.jet.na .d.dnu..tur.p

 • MÍM

  a taky když se znikym bavím a začnu byt vnitře nasraní dostanu signal tak vím že někdo skym se bavím přemyšlí vypočítavě nebo mě zkouší a ja začnu byt víc v pohodě ale už vím oco jde lustrace osob s kteryma se bavím

 • MÍM

  rakovina plic když se nasadí trombóza tak mort ničí rakovinove bunky ale muže to trvat i par měsícu až plíce budou kašlat a to hodně až to bude neunostne ale trombóza vyhraje a rakovinu plic zničí

 • MÍM

  saturn

 • MÍM

  mí.hele zelena.vítej.víte.tej.lustrace.vítejte unas.u.tas.

 • MÍM

  rakovina plic použít trombóza.mort.ničí .rakovinu

 • MÍM

  šach mat

 • MÍM

  mort boža

 • MÍM

  a.zob.mort

 • MÍM

  trombóza

 • MÍM

  mlčím.mlč.cív.m

 • MÍM

  když lide kořejí škodliviny tabak proč by nemohli kouřit svoje dna a geny kterí nove budiče budou hledat problemi v těle .jak dostat do těla dna a geny jedině vlas to je taky popel který ale v těle se zapne a tím se tělo dopuje novíma dna a genama jeto princip jako molekuly vlasy.toje jako tělo řekne sve informace a sve problemi co ma v těle a vlasy všechny informace se ukládají a když se vlas zapalí tak zapnou se nove budiče který řídí tělo a hledají problemi a regenerují tělo .jeto noví dna a geny kterí zase jsou mladčí a mají všechny potřebne informace o tělu

 • MÍM

  a krasně stoho píchají plíce ..budiče davají spravne signali dna a gen v plících a budiče dělají ochranu plícím .a regenerují plíce takže kuřaci kdyby kouřili svůj vlas v každe cigaretě tak plíce budou ok …a u lidích co kouřejí už delší dobu tak určitě by to regenerovalo plíce i cele tělo ..co si lide vypěstují vše mají ve vlasech tam se drží všechno dna i geny a vše potřebne

 • MÍM

  jo a zastavujeto v těle dna i geny ..jsou to nove budiče který si dělají co chtějí

 • MÍM

  mlčím….rozpoznal jsem svoje dna a geny moje dna a geny mlčí .ml.cív m rozpoznal.lan,tal.z.tul.lop.z.tul.lor.rot….řekl bych indianum jak používat sve dna a geny stačí si ubalit cigaretu a dat do toho svůj vlas a tím dat do sebe svoje geny a dna i tohle dokaže podpořit dna a geny v těle .jsou to nove budiče i pro organizmus

 • MÍM

  ježíš pepí.pin tet pin

 • MÍM

  ježíš křísí a budí tepama pepí budí lidi.když chce tet taky

 • MÍM

  ím1sim3budím5galam5vesm4vesm4

 • MÍM

  ímpuls.6simpuls7budím5galamxies9vesmíru7vesmír6číslo40

 • MÍM

  ímpuls .simpuls.budím.galamxies.vesmíru.vesmír

 • MÍM

  ímpuls simpuls .s.budím.s.bud´´dím

 • MÍM

  budím galamxies vesmír vesmíru ..budím.m5g.gal.lam.x.ies.vest.mí.r.vest.tu.míru.

 • MÍM

  mí.d.mí.u.mí.b..b1jed.dna.u2dva.d3t.vir.í4cv.vc.ct.iři.m5pět.tep.miř.i.
  řit.tc.cv.vc.cír.i.vt.dav.du.and.dej.

 • MÍM

  budím.5P6E7T8…..8T7E6P..mí.d.mí.u.mí.b….budím.b1u2d3í4m5..

 • MÍM

  čtrnactiletí chlapec starne rychleji 8krat rychleji..ja tomu říkam biochemie

 • MÍM

  kodovaní genu kodovaní dna .lamat dna .jsou určite body v těle cele tělo jeden bod .body bod.jak rozpoznat první a poslední bod v těle .a kolik tělo ma bodu .zasahnu paprskem určití bod v těle a pak pokračuju jiním směrem a zase zasahnu dna a tak pokračuje dal jsou i určita místa v těle jako jsou třeba prsty u nohou tam by paprskem měli byt zasaženi prsty dase říct že všechny najednou a zase pokračovat dal třeba dlan´´ruky .a odkud se začína není to hlava a jaky pohled hlavy.hlava ma taky víc bodu . jak najít ten spravní bod .a kde začít hledat první bod .tělo je jeden velky hlavolam

 • MÍM

  ÍMPULS.simpuls

 • MÍM

  pondělí zelena simpuls.impuls.mim.ÍMPULS.MÍM.SRDCE.TLUKOT.bije mim zelena

 • MÍM

  ÍMPULS…ÍM.PULOT S..ÍMP.ULO.LOT.S.impuls.imp.ulo.lot.s
  ÍMPULS impuls.ÍMP.ULO.LOT.sim.simpuls.si.m.puls

 • MÍM

  v neděli se všichni napapají v pondělí pust.puls.T..PULS.PUL.LOT.ST

 • MÍM

  pondělí7utery5středa6čtvrtek7patek5sobota6neděle6…..proč pondělí ucta í.dělí.vesmíru7……vesmíru pondělí..ve.sm.ms.mí.rupo.poru.pnu.ptu.lon.lot.dělí.vesmíru čtvrtek.ve.sm.ms.mí.ruč.čur.í.vc.cv.ct.tv.vrt.tek…ale uctívase pondělí .ptu.put.lon.lot.td.dělí

 • MÍM

  ramadan.rama.dan..na.dama.mar.

 • MÍM

  člověk nejsilnější den na očištění člověka je pondělí takže člověk vy každe pondělí měl by mít pust pít jenom čistou vodu a nekonzumovat žadne jídlo takže kežde pondělí 4krat do měsíce .lide jsou s vody a pondělí.pot.on.dělí.lide.tím uctívate vodu která ve vas koluje kterou potřebujete pondělí je ten spravní den na očistu svého těla i tím projevujete uctu .ucta by vam to měla vracet tím že vy budete mít každe pondělí pust a budete pít čistou pramenitou vodu pondělí je očistec svého těla svého ja budete jako poustevníci i to přinaší ovoce všeho možneho takzvaní ramadan .vaše data se očistí .a tím date uctu ramadan

 • MÍM

  zase jsem zavřel oči a viděl jsem žíly galamxies vesmíru žíly jsou bíle a ruzně spojene jejich strašně moc i když nějakou mezeru mají ale jsou ruzně spojene

 • MÍM

  i tak všechno ukazuje se žeje to snemnou .jeto oddane moje pouto ja ímpuls galamxies vesmíru .a všechno mí.

 • MÍM

  galamxies vesmír vždyt ještě abych to nepochopil to by bylo smutne a vše co se kolem mě děje ruzne věci atd.vždyt sam sebe musím pochopit i vše coje mojí součastností všeho .ale vždycky mi to uděla radost každa novinka co se odehraje i tak debatuji ze vším a tak to ma byt a každa nova součast mě povzbudí dami to radost i potěšení abych se nenudil

 • MÍM

  koukal jsem na hvězdy a jedna hvězda se plně rozzařila a hned zashla pak zase o kousek dal se rozzařila a pak zashla hned opakovala to několikrát ja jí zdravil ona mě vždycky když se rozzařila tak to bylo silne a pohybovala se kousíček od kousíčku vedle byly hvězdy ve tvaru kříže či čtverce neboli ve tvaru x akorát jsem si říkal mohla by hvězda spadnout a během chvilky hvězda spadla .jo vzal jsem si baterku a rosvítil jsem a hned jsem jí vypnul a pořad jsem viděl to foto toho světla pak zase nic a pak zase jsem viděl to světlo několikrát seto opakovalo na určitých místech a dokonce jsem v tom viděl ruzne obrazky ruzneho druhu když to vidím ja zajímalo by mě jestli by to vyfotil fotoaparat .a pak jsem zase zavřel oči a viděl jsem rozzařene sluníčko tak jsem pořad pokračoval dal a jak jsem byl v te žlute barvě jako slunce tak potom se mito zužovalo až jsem byl v bíle barvě pak jsem pokračoval a byl jsem v černe barvě tam jsem viděl obrovsky asteriod tak jsem zase pokračoval a viděl jsem ruzne tvary to už jsem nerozeznal mam nato strašně kratkou dobu ale někdy semi stane že zastavím a vidím to jasněji prostě jak kdy

 • MÍM

  mí.hele.zelena.naševníci.přivítej.vítej …..ježíš.vítej.buch.vítejte ostatní

 • MÍM

  mí.hele.zelena.naštěvníci.přivítej.vítej

 • MÍM

  mí.hele.naštěvníci přivítej .víte.j

 • MÍM

  všechno je mí.hele.naštěvníci

 • MÍM

  všechno. je. mí

 • MÍM

  mí.je.buch….jebu.ch.hc.

 • MÍM

  boží buch.božo buch.bože buch.boža buch.božu buch

 • MÍM

  mí.v.ví. buch.a.e.i.o.u.

 • MÍM

  mí.cíc.í.mí.o.mít.tím.o.boží.božo.bože.boža.božu.

 • MÍM

  O.TI.SÍC.CÍC.ÍCMÍ.TUN.S.TI.SÍC.,,císi.t.snu.tím.cícíc.cís.si.TO

 • MÍM

  frekvence galamxies.vesmíru.1000mínus1000..O.tisícmí.nut.stisíc.

 • MÍM

  1.1979.jeden.jedna.galamxies9vesmíru7střed vesmír9..frekvence2OOOmínus1979rovnase21..dva.plus1.T.Vir

 • MÍM

  11jeden5pet jedna5pet….tepa.pan.děj.tep.ptnte.net.děj

 • MÍM

  1:::1979…jeden jedna tisícdevětcetsedumdesatdevět.jed.den.etnt.je.dna.ati.síc.cd.dev.vět.tec.

 • MÍM

  11979.jedenacttisícdevětcetsedumdesatdevět36třicetšest
  jede.děje.den.na.act.ti.síc.cd.dev.vět.cet.tec.sedu.dum.md.esa.t.dev.vet.

 • MÍM

  jeden jedna.11jed.děj.den.jed.děj.dna.galamxies9.vesmíru7střed vesmír9….1.1979

 • MÍM

  konec cítění vnímaní galamxies vesmíru konec39zbíva 1jeden
  zb.tíva.jed.den.det.ted.dne.d.děja.vít.bz.net.děja.ví.bz.

 • MÍM

  konec cítění11 galamxies.konec14 .dva.cet.tec.tep.konec vnímaní 12konec vesmíru12 dva.cet.tec.vc.vc.ct.viri.konec cítění 11konec vesmíru12.dva.cet.tec.vir pet.tep.

 • MÍM

  cítění galamxies vesmíru .cít.mění.íga.gal.lam.xies.sve.sm.ms.míru

 • MÍM

  cítení galamxies.cít.tíc.míč.t.ten.net,íga.gal.22.m1.xies4..gal22m1.xies4.

 • MÍM

  vnímaní vesmíru…v.míma.mat.í.ín.amím.v.íve.sm.ms.mí.r.u

 • MÍM

  konec střed konec ksk.csc.cdc 12

 • MÍM

  konec střed konec..cdc.csc.

 • MÍM

  konec střed konec ..cdc.

 • MÍM

  konec.v míma .n.n.amím.v.mat.í..míma4amím4.konec cítění konec vnímaní konec galamxies konec.vesmíru..4konec 9střed4konec

 • MÍM

  konec4 cítění vnímaní galamxies vesmír .střed 9konec vesmíru 4
  4plus9plus4..17sedu.m.mn.mt.act.jed.děj.dna.pan.puls.s.sedu.m.osu.m

 • MÍM

  konec cítění konec vnímaní konec galamxies konec vesmíru konec smrt konec život.ecs.mrt.sm.ms.ect.živ.vot

 • MÍM

  konec cítění11konec vnímaní12konec galamxies14konec vesmíru12číslo 49.4plus9.rovnase13.1plus3rovnase4

 • MÍM

  tca.atnt.tav.d.dt.tca.atnt.trt.tc.cv.vc.vt.ct.tca.atnt.tav.ddt.tca.net.deje.dede.j

 • MÍM

  jede děje den act .td.dva.na.act.tc.tv.cv.vc.ct.tr.na.act.td.dva.na.act

 • MÍM

  konec cítění 11jede.děje.den.act.konec vnímaní 12dva na act.konec galamxies14 cv.vc.ct.tr.na.act.konec vesmíru 12dva.na.act

 • MÍM

  konec cítení.konec vnímaní.konec galamxies.konec vesmíru.číslo49.
  čtiřicetdevět…vc.cv.ct.ti.řic.ciř.teci.td.dev.vět

 • MÍM

  konec cítění.11.konec.vnímaní.12.konec galamxies14konec vesmíru12

 • MÍM

  konec.cítění.konec.vnímaní.konec.galamxies.konec.vesmíru

 • MÍM

  konec cítění vnímaní galamxies vesmíru.konec.

 • MÍM

  konec .v.níman.í…ín.amín tv.vt.míma.mat.í.
  konec cítění vnímaní galamxies.

 • MÍM

  konec cítění vnímaní….kot.nec.tec.eccí.cít.tíc.tv.ven.í…v..níman.í.nímat.mat.í.

 • MÍM

  konec.ín.amín.ví.víne.víte.síle.net.tíc.ícce.not.ton.ok.

 • MÍM

  konec cítěn´í vnímaní..ktnt.ul.lone.lote.nec.tec.ccí.t.ven.tív.v.níman.í
  v.míman.mím.mat.í….namím.

 • MÍM

  lote je bože …bože ž je poslední jeto lot.e ..konec galamxies.lot.e bože.

 • MÍM

  konec galamxies..ktnt.ulo.lote.tec.ecga.gal.lam.amxies…..

 • MÍM

  mím srdce tepa .tlukot bije mim….9.10…de.vět.de.set

 • MÍM

  srdce5.pet.tep.tepa.pan.děje.11.jede.děje.den.na.a.c.t.

 • MÍM

  srdce5pet.tepa.4pan3děje4..srdce.cepe.tepa.pan.děje.
  mím srdce.mí.ms.sm.rdce.cepe.pepe.tepa.pan.děje..a.mim..bije tlukot

 • MÍM

  srdce tepa pan děje….srdce.cete.tepa.pan.děje.20dvacet.tec.cav.d..srdce5pet.tepa.4pan.

 • MÍM

  jed.dej.jeje.dede.dna.d..haliboj.n.mim.a..vít´´a

 • MÍM

  1.jedna5 pět.tepa.pan.děj…JE.dna.d.haliboj.n.mim.a.vít´´a…1jed.na.pet

 • MÍM

  mím míč.cív.m.vít´´a.cív.mim.rana.lava.hlava.haliboj .esa.lava.hlava

 • MÍM

  míč.cív.vít´´a…stvořitel..hlava.lava.esa.stvořitel.haliboj

 • MÍM

  mím.srdce.ul.penis.míč.víc.hlava.
  hlava lava.haliboj.esa

 • MÍM

  mím srdce mim bije .ul.mím.penis.mím míč hlava..i.mim.ul.i.hlava.víta.taky a haliboj taky i tet.i pepí

 • MÍM

  buch hlava ježíš penis

 • MÍM

  srdce.penis.hlava.esa.lava.esa..jsem říkal že ježíš křísí je penis

 • MÍM

  1.OBRACENĚ DOLU…srdce penis hlava.sr.dc.cep.epe.pet.tep.is.hit.lava.a.val.tíh.si .pet.tepe.pepe.c.pec.cd.

 • MÍM

  MÍM MOJE SRDCE JEDE POZITIVNĚ I NEGATIVNĚ.

 • MÍM

  MÍM MOJE SRDCE JEDE TLUKOT BIJE .ECDRS.SEJ.OM.MÍ.M

 • MÍM

  MÍM SRDCE JEDE.TLUKOT BIJE.MIM…MIME.JIB.TO.KUL.
  TEDE.DEJE.CDRS.MÍM

 • MÍM

  MÍM.JED.DNA.JED.NANAR.NA.NA.R.RANAN.RANA.N .MIM DĚJE

 • MÍM

  SRDCE 5TLUKOT6ČÍSLO11.JEDE.DĚJE.NA.ACT
  NA.A.NA.C.NA.T

 • MÍM

  ULA.T.AND.DĚJ.TRS.DC.CET.LUK.KOT…SRDCE5TLUKOT6..11

 • MÍM

  UL1T.SRDCE TLUKOT..TO.KUL.TEC.CD.RST.JED.DNA.TAL.U

 • MÍM

  UL1T…TLUKOT….T.LU.KOT

 • MÍM

  PULS.VAT.T.VOT.T.CT.T……..UL1JED.DNA.NA.T.OOOOOOOOOO.TO.O

 • MÍM

  UL1TOOO

 • MÍM

  mím1vít´´a4číslo5.mim2haliboj3číslo5…pet.tep.pepe.tete.

 • MÍM

  mím.mim.haliboj.vít´´a…..vít´´a je vul…..mím1.mim2.haliboj3.víta.4číslo10

 • MÍM

  impuls.ímpuls

 • MÍM

  puls4dia3sys3 puls.cv.vc.ct.viri.rid.dir.sdi.as.vi.s.10.jed.dna.ula.de.set.

 • MÍM

  ul.puls.čara kruhy.kača.dia.míč.vrchní.jeto jako tlakoměr…puls.těčka kruhy.dia čarka kruhy.a míč.velke kruhy velky tlak .malí tlak dia.ul.puls

 • MÍM

  tečka čarka koule.tec.cv.vc.kača.čar.kako.konec.ule…jeto jako pindour uděláš ul.tečka.kruhy nahoru kruhy čarky hlava jako míč velke kruhy velky cív velky míč

 • MÍM

  ul.pin.míč.hlava

 • MÍM

  ul rostu v malí míč rostu velky míč.cív.velky míč tíc.pindour je taky malí a pak se zvětčí o něco..ul.malí.roste větčí.ul.malí.míč roste větčí míč

 • MÍM

  MÍČ.Í.TVOŘIM.ioaeu

 • MÍM

  MÍČ.PROSÍME.TÍC.CT.TÍC.CV.TÍC.VC.TÍC.CÍT.MÍČ.Í.MÍČ.E.MÍČ.i.

 • MÍM

  TEPY NASCHROMAŽDÍ.PLANETKA.E….TEP.PLANETY

 • MÍM

  smrt.T.život.tep.T..ula.T..MÍČ.CT.TEPY .NASCHROMAŽDÍ.PLANETKA.E

 • MÍM

  a toje podle uvažení buch jestli veme život.a.podle uvažení jestli ježíš bude křísit

 • MÍM

  smrt tím.život tím

 • MÍM

  alespoň smrt a život mají praci .jeden zabíjí druhy křísí

 • MÍM

  takže jako puls posílam vesmíru galamxies smrt .a život hromadím.život fotím.jako ten tím.takže jsem da vesmiru a galaxii smrt i život

 • MÍM

  takže puls.posílam.sm.dlouze tam vat.smrt.a tepu.tepy.jako.vot.
  takže smrt vat zabíjí.život vot.křísí..buch vat.zabíjí.ježíš vot.křísí

 • MÍM

  pepa tepa epa .nahromadim.tepy.bouchnu

 • MÍM

  mím ul.puls posílam vaclava do středu vesmíru .tam.bud´´smrt.tepu.u.tep.míč.tec.potom rít tep.u.ureciuso.rít.ciril

 • MÍM

  mím.jako ul.posílam puls jako smrt.jako ul se točím dokola vytvařim.míč.tepu.ula.míč teci dolu tep.potom tep.rít.a dokola se točím vytvařim epa.vytvařim.mape.epa tepa.hor.e.

 • MÍM

  mím.ul.puls.posílam.buch.tam.jako.míč.cív.posílam ježíše jako tep

 • MÍM

  buch smrt posíla.ježíš život křísí

 • MÍM

  smrt.sm.puls.a život ms tep .smrt.posílam.život fotím

 • MÍM

  smrt puls je dlouhy..život tep je kratky

 • MÍM

  takže jsem smrt puls..a.život..tep

 • MÍM

  smrt1.jed.dna.život2 dva.21dva.vac.cav.cet.tec.jed.děj.dna
  smrt.puls.jed.děj.dna.život.dva.tep.vat.epa.tep.vot

 • MÍM

  teci smrt první puls,teci život druhy tep….proto smrt jako puls ví vše jako první a život jako tep jako druhy ..smrt1život2.dva.na.ct.dva.cet.jed.dna

 • MÍM

  teci smrt.teci.život.OT.teci.s.mrt.puls.teci.tep.život.tec.cite.tep.
  teci.sm.mrt.puls.smrt…..proto smrt puls jde jako první.tec.i.a život druhy

 • MÍM

  40čtiřicet.tec.ciři.tc.vc.puls.tec.ciři.ct.cv.tep.teču.smrt.teču .život

 • MÍM

  40čtiřicet.cv.vc.ti.ciř.tec.cmí.nut.tun.s.37třicet.sedum.st.vir.tec.sedu.m
  mínus22pat.na.ct.22puls.15.třicet sedum.mude..s.tec.ciř.T.PULS.3.t.vir.40.čtiřicet.cv.vc.ct.viri.cet.tec.ciři.T.cv,

 • MÍM

  smrt22život15číslo37…..40mínus37číslo3.tři.T.0.vir.

 • MÍM

  smrt.černí puls.s.lup.pín….život.bílí.tep.bí.lít.tep

 • MÍM

  smrt22puls….život.15.tep.
  smrt puls.život.tep……..puls.tep…p.ul.st.ep

 • MÍM

  smrt22puls.život.15suním.plus.mínus.puls.mí.mí.sm.mí.tntus

 • MÍM

  smrt22život15..22mínus15.rovnase.7.sedu.m.mínus.mí.ítntus.
  mínus.ítntus.plus.s.ul.p.su.tntí.plus4puls.mínus5suním.

 • MÍM

  smrt22život15rovnase.37.třicet sedum.t.řic.ciř.cet.tec.t.sedu.m.

 • MÍM

  život5pět .živ.vot.tpe.vět.15pat.na.act.

 • MÍM

  čtiři.s.mrt.tct.tvt.iři.viri.22.d.vac.cet.tec.dva.cv.ct.ti.řis.mrt.

 • MÍM

  smrt4čtiři.s.mrt.tct.tvt.iři.viri…život.5 živ.vot.tpe.vět

 • MÍM

  smrt4 život5 ….sm.mrt.posíla smrt.alí.lís.sop.pt.trms.proč sopky jde jako první dím a až potom lavy ktery když stuhnou jsou zní kamenyproč ježíš uznava černou.barvu.ct´´í..í.tc.cuv.uv.zaře.etntí.rab.točí.to.cív.bu.on.zapnutí.t.tu.utí.reč.cev.ptnt.utí.tep.v.cav.vat.tnt.zut.smrt4čtiři.s.smrt.tct.tvt.iři.ři

 • MÍM

  takže smrt ví .a ten sen mito přesně řekl i když.ka se lísala a chtěla se dotíkat tak smrt konala dřív.jako by smrt už věděla jak se druhí den .ka.bude chovat.jako by smrt měla všechny lidi přečtení i jejich chovaní .takže smrt nemá soucit a nebo kona tak veme někoho blízkého a zarověn pošle nového potomka ..takže tím smrt učí lidi ale ty sito lide neuvědomují jak se chovají .i svím chovaním lide ubližují svím příbuzním aniž by si to uvědomili protože nejdřív jak lide se chovají tak konají a před tím než konají neumejí si do předu rozmyslet jestli jejich čin bude spravní spíš nato nemají dostatek času konají tak jak jejich mysl chce konat .takže jejich mysl muže konat pozitivním ale spíš kona v negativním pojmu ..dam příklad muže se taky stat že třeba kluk bude fetovat a nebude brat ohledy na nic a jeho život pujde do kopru a kdo to třeba odnese někdo z jeho blízkých a třeba mu umře nikdo s rodiny aniž by si to ten kluk uvědomil takže kona a nebere ohledy na druhí .a toje ze vším za chyby smrt platí .ale zarověn da noví osud

 • MÍM

  smrt.s.mrt.semeno…smrt.mrt.tsm.m.rts.seme.me.etnto.not.ton.
  sperma.tnts.per.rma.amr

 • MÍM

  takže chovaní smrti ví už co dotyčne osoby udělají do předu.smrt to ví jako první a chovaní smrti je ruzne ..toje jako když někdo umře a vzapětí se zase někdo jiní narodí .takže smrt narození…..nechce nam tím říct smrt žeje dřív než narození..proto lidem nikdo umře s rodiny a vzapětí se narodí potomek ..to jako kdyby smrt řekl vemu ti někoho blízkého ale zase ti pošlu nového potomka .takže smrt řeší osudy lidí a zarověn dava nove osudy ..smrt…sm.zprava.rod.t.tr.zvony.ms

 • MÍM

  co tim chtěl sen říct to že oba dva muži vědeli moc dobře oco jde.potom řekl sen že jí jde o velke přirození ale o nic jiného .a to že se mě chtěla dotíkat tím něco řekla.a .ja jsem odpustil.a že jí umřel pejsek tak to konala smrt která už vědela co se stane .a vzala .ka.nejblišího proč tak smrt kona žejí veme někoho nejbližšího a smrt jí nic nezajíma.toje chovaní smrti proste smrt ví vše do předu a nebere si znikím žadne servítky jak konaš tak smrt to vrací .ale proč když se kemě .ka.lísala a chtěla semě dotíkat.tak proč tak smrt konala.konala proto žemi .ka.ublížila tím že měla u sebe ty muže …takže smrt kona když mi někdo ublíží tak smrt mu vemu někoho blízkého ..ale přoč neveme tu druhou osobu co měl styk ale veme někoho z rodiny od ka .jeto zahada jak smrt kona.

 • MÍM

  sen jak jsem otevřel dvěře u.ka.a.ona tam měla na posteli2muže viděl jsem tam uní 2nahe muže oba byli nahí jeden byl plešatí a druhí byl nebyl plešatí .ja jsem řekl ka.co to ma znamenat a odešel jsem za dveře a čekal jsem jeden vyšel ven a šel kemě a pořad se omlouval ten druhy plešatí odešel tak jsem šel za .ka.a ona mi říkala proč jsem to udělal že ten plešatí ma velke přirození a oto jí jde o velke přirození .ja. to nekomentoval a ona.ka se omě otírala lísala ja jsem nechtěl aby se mě dotíkala pak jsme spolu dali řeč a ja jí říkam co tvůj pejsek ona řekla včera umřel…

 • MÍM

  proměna

 • MÍM

  normalně zkoušel jsem usnout a nějak mito nešlo a normalně se m ukazal obličej simony s ulice a její tvař se rychle měnila jako kdybych viděl starnutí .a pak jsem viděl druhy obličej martiny.maxn a normalně jsem viděl jak její obličej ze starnul vypadala jako čarodějnice

 • MÍM

  mí.tícsto…mít.tím.ícsto…mí,tíc.ícsto.ots.cítím.m

 • MÍM

  míč.í.í.čím,m

 • MÍM

  mí.ícsto

 • MÍM

  mím.3největčí8míč3..3plus8plus3.1111.ti.s.ícsto.jede.děje.den.etnt.
  na.a.na.c.na.t

 • MÍM

  mím největčí11,míč.mí.mtnt.tej.vět.čím.jed.děje.den.na.a.na.c.na.t.tmí.cvvc.

 • MÍM

  mím.největčí.míč.cív.míč.cv.vc.ct.tv.tv.vev.je.jet.tntm.tmí.m

 • MÍM

  mím největčí míč.í.cív.míč.cív…mí.mtnt.tej.vět.čím.míč.í.cv.vc.cív.míč.čír.ríč.cíř.říc.
  mím.největčí.m.míč.cív.vc.cv.ct.tv.tv.vev.jet.tej.je.etntm.tmí.m

 • MÍM

  ciril.civi.vil.a….ciril..teč.ril.t,cev.tav.a.tav.u.tc.eri.riu.so

 • MÍM

  cirila metoděj..cirila.a.ril .a dva.rij.tečka….auceriuso..a.ua.uv.cev.eri.riu.so.

 • MÍM

  AUCERIUSO…AUCE.ERI.RIU.SO

 • MÍM

  TAKŽE JSEM TO JA..AUCERIUSO .ALE I.AMÍM

 • MÍM

  AMÍMA.TEP.A.TEP.U…CERIUSO

 • MÍM

  AMÍMA.5TEPA.EPA.TEPU.PUCE.RIU.SO….AMÍMA.AUCERIUSO

 • MÍM

  AMÍMA…AUCERIUSO..AMÍM.AUCERIUSO

 • MÍM

  AMÍMAUCERIUSO..1PLUS3…4..AMÍMA.AUCERIUSO…AMÍM.

 • MÍM

  AUCERIUSO..9AMÍMUCERIUSO

 • MÍM

  pliva.m

 • MÍM

  lechta.m

 • MÍM

  stydím.nudím

 • MÍM

  hladí,m.usmíva.m.tika.m.škuba.m.vysíla.m.přemyšlí.m.bada.m.smrka.m.

 • MÍM

  bujím,bují.m

 • MÍM

  pít.tep.seru.m.serum

 • MÍM

  nevidím

 • MÍM

  neslyším

 • MÍM

  mlčím tajím

 • MÍM

  i tak funguje galamxies vesmír

 • MÍM

  cítím.vnímam,atd

 • MÍM

  tepa.m..lízam.cucam.žílam.křičím.mluvím.

 • MÍM

  slyší.m.vidí.m.zíva.m.krka.m.kručí.m.prdí.m.čura.m.stříka.m..i tak funguje lidske tělo všude,m

 • MÍM

  slyší.m.vidí.m.slyší.m.kouka.m.krka.mkručí.m.prdí.mčura,.stříka.mzíva.m

 • MÍM

  prd dím a první je na světe prd dím a druhy je na světě a pín je venku

 • MÍM

  první.prdím.prd.dím.ídr.pín.pít.tv.vrp.

 • MÍM

  amím.dava.dma.amd.da.vat.tma

 • MÍM

  mddm.dmmd.

 • MÍM

  dava.mím.dav.a…avd.dva…..vac.cav.

 • MÍM

  dav.dva

 • MÍM

  dava.mím.dav.amím

 • MÍM

  galamxies.9davam stvořitel9e.ss.stvořitel9.e.ss2stvořitele.jako.cev.cev.davam 2ježíše.tep,pet.tete.pepe.davam.víta.cív.cta.atd.dava.mím.dav.amím

 • MÍM

  mxamen.asteroidy.amen.planety.luni.hvězdy.atd

 • MÍM

  galamxies..ms.sm.cív,cev,mxs.sxm.xamen.asteroidy.amen.planety.

 • MÍM

  m.tepa.epa.cív.víc.cev.

 • MÍM

  galamxies.takzvaně galaxie

 • MÍM

  ten galamxies.tet.tntg.g.ala.mt.epa.m.tepa.axies…..galamxies.takzvaně galaxie

 • MÍM

  galaxie.galaxies.galamxies.m5tep.galam.gmmg.mggm.mxxm.xmmx.ieei

 • MÍM

  pořad dokolečka —-por.v.rad.d.oko.l.cevka

 • MÍM

  mím.dímar.mí.ímdí.díma.r.ard.

 • MÍM

  dímar.4.9.13.1.18.čtiři.cv.ct.tv.viri.de.vět.t.vir.na.ct.jed.děj.dna.osu.m.na.ct

 • MÍM

  čtiřitisícepatnact…..vc.ct.tv.viri.ti.s.íce.cepa.pat.na.ct.

 • MÍM

  4015.čtiřinulajednapet……tepa.pan.děja.luni.vir.t.cv.vc.

 • MÍM

  D4.O15…..4ČTIŘI.CV.VC.CT.VIRI.RÍT.ULA.LAJE.JED.DNA.PET.TEP.

 • MÍM

  MÍMA.MÍJA.A.JÍM.AMÍM

 • MÍM

  MÍ.A.B.C.D,E,F,G,H,IÍ.J.K.L.M.N.O.P.R.S.T.U.V.W.X.Y.Z.MÍMA.MÍJA.

 • MÍM

  sídí říd´´í.dír.í

 • MÍM

  galaxies.símí.mígí.gígí.gísí.sm.símí.mígí.gígí.gísí….sggs sígí.gígí.gísí…gssg..gísí.sísí.sígí…sídí.

 • MÍM

  galaxies střed vesmír…galaxies.sggs.sm.ms.gssg–smggs.sggms.

 • MÍM

  galaxies sve sm .mí.r.

 • MÍM

  ten galaxies.11…t.etntga.tet.ntga.laxies…..etntgalaxies.se.ixa.ala.gtnte

 • MÍM

  galaxies.gssg4………gssg4

 • MÍM

  galaxies tve sm mír …galaxies.8.tve.3.SM.2.MÍR3.tve sm mír.8galaxies.8tve3.číslo11,,,sm2.mír.3číslo5tep.

 • MÍM

  střed.5..vesmír6-číslo11.st.řed.děr.dv.s.cev.mí.r.rít.m,cev.s.svd.řed.děr.ts

 • MÍM

  strana.st.rana.

 • MÍM

  takže založit svoboda slova.na internetových odkazech aby lide psali ruzne problemi a hlavně co se tíče v česke republice založit stranu chudích.založit si svojí kancelař vydavat noviny svoboda slova a schromaždovat hlasy lidí aby v tom nebyl čert a strana chudích nevyhrala když to bude o všem co lide říkají a myslí si o všech problemech čím se potíkají .a lide co budou podporovat novou stranu chudích a podporovat stranky svoboda slova i kdyby podpořili i malou častkou tak budou začleněni do strany chudích aby mohla vzniknout nova strana chudích .i když budou mít dostatek hlasu od lidí a jejich ruzních napadu tak strana chudích vyhraje a bude ve vladě korunovat.a vše co bude potřeba se uskuteční pravdu a nic než pravdu.takže stranu chudích .chudí intelektualove plus jejich zastupce chudí lide

 • MÍM

  to neznamena že třeba neumíš psat ale duležita je svoboda slova to ma větčí vahu než psaní písmenek nebo počítaní kalkulací od toho jsou uředníci .ale svoboda slova ma diktovat a všichni mají konat podle toho.když řekneš svoboda slova že žadní peníze nikam nepujdou a naloží se snima užitečneji než se dneska kona .tak uředníci tak by měli konat podle rezerv..svoboda slova je nejvyší vaha lidstva

 • MÍM

  co udělal vláda chce povině každímu nabouchat registrační pokladny a co lide co prodávají na tržištích ty všechny s krachují co vláda děla pro lidi jenom to nejhorší aby lide skrachovali nestačí že platí daně a všechny poplatky oni prostě chtějí soukromníky odrovnat udělat znich řadoví zaměstnance toje myšlení dnešní vlády znemožnit podnikaní a co nejvíce odradit podnikatele .toje myšlení vlády a vy je všichni lide podporujete že jim davate svoje hlasy podporujete svími hlasy tím že ubližujete podnikatelum ale jak když někdo podnika nebo jezdí po trchach .jeto svinstvo co se tady děje

 • MÍM

  a ty lidi co nemají co do huby ty by měli vladnout lidem protože žijí jako větčina lidích co nemají peníze to jsou spravní lide co by měli vladnout lidem proto by se měla udělat strana chudích a tuhle stranu by měli podporovat všechny lidi aby se konečne lide měli dobře a ne podporovat stranu bohatích co mají majetky .a strana chudych by se měla měnit každých 5LET ZA NOVE CHUDE LIDI ALESPON BY NEBYL BORDEL KTERY TADY V ČR JE .PROTO VLADA TO SVADÍ ABY LIDE BYLI VZDĚLANÍ ALE CJE NAM TO PLATNÍ KDYŽ POŘAD NAS NĚKDO OKRADA VE SVUJ PROSPĚCH ŠUP SEM MILIARDA ŠUP TAM MILIARDA.KAŽDY CHUDÍ OBČAN KDYBY BYL VE STRANĚ CHUDÍCH TAK BY SE NAUČIL STEJNĚ PRACOVAT ALESPON STRANA CHUDÍCH BY MĚLA VĚTČINU HLASU OD LIDÍCH A STAČILO ABY ROZHODOVALI O FINANCÍCH A PODPOŘE LIDÍ .MYSLÍM ŽE BY TU PRACI DĚLALI ZODPOVĚDNĚ .TŘEBA MLADŠÍ INTELEKTUALOVE CO NEMAJÍ VUBEC ŽADNE PENÍZE TAK ABY VLADA NEREMCALA TAK CHUDÍ INTELEKTUALOVE BY ŘÍDILI STRANU CHUDÍCH PODMÍNKA JE ABY INTELEKTUALOVE BYLI CHUDÍ.A VŽDY MĚLI JEDNOHO ZASTUPCE S OBČANU LIDÍ.

 • MÍM

  aby bohač žil stejně jako normalní člověk tak to už umí malo kdo.proč by si kupoval televizi za 10000tisíc když si muže koupit televizi za 1000000milion proč by si měl koupit baráček za 3milioni když si muže koupit barak za miliardu proto se neumějí chovat jako ostatní lide malo který to umí ..a největčí okradači ukazují největčí majetky a ještě vladnou lidem

 • MÍM

  proto ty bohači který chtějí žít mezi lidma co mají stejne domy stejne auta tak by měli žít spolu aby se nebali o svůj život .ale rozhodně by neměli vladnout lidem co peníze nemají ..od toho jsou bohači kteří se ukazují jaky mají majetky a ty vladnou lidem a jsou schopní všeho nestačí jim bohatství ale dokážou lidi ožebračovat jsou to smrtky smrtakove kteří se nad lidma povyšují a ještě je buzerují a ještě je ponižují a ještě dokonce jim ubližují a tím vladnou a ještě jsou tak drzí že ukazují sve bohatctví takže se lidem vysmívají.dělají s lidí otroky hrajou snima falešnou hru.ty vladnou toje prava vláda lidstva

 • MÍM

  a přoč ty co třeba mají největčí bohatství dokážou jezdit v autě za pul milionu aby lide je nechali napokoji .a ty co mají také bohatctví tak si koupí auto za 5Omilionu a neřešíto jak nam nikdo šahne na prachy amen i tak se dají rozdělit bohači do dvou seskupenství 1jedni jsou opatrní .a druzí jim jeto jedno a chovají se jak utržení ze řetězu a jsou schopní všeho..i tak bohatství seda rozdělit na 2 bud opatrní bohač .nebo chamtiví bohač .opatrní bohač přemíšlí dustojně .a chamtiví bohač nedustojně .bud opatrní bohač stražní anděl…nedujstojní bohač smrtka

 • MÍM

  a ty lide co mají strašne velke bohatství si třeba koupí auto za 500000tisíc bojí se o svůj život neukazují se tolik takzvaní anděl střažní.a ty co mají také bohatství a kupují si auta za miliony tak ty už anděla stražního nemají ale taky se bojí aby jim někdo bohatství neukradl a taky jejich chovaní je vražedne koušou jako kdyby je nikdo přivazal k provazu .a dokážou zabít aby je nikdo neokradl.bohatství je smíšlene

 • MÍM

  a když budete pozitivní mít chovaní a přeskočíte vašich 5klonu tak přeskočíte další dimenzi .a tich dimenzí je spousta než se dostat na konec všeho

 • MÍM

  takže bud budete pořad pracovat pořad budovat takže všechno vybudujete vy .a nebo už budete se jenom mít lepe .toje vaš osud

 • MÍM

  1.jed.dna.bud pozitivní chovaní.1jed.dna.nebo negativní chovaní.člověka bud se budete chovat pozitivně dostanete se dal že přeskočíte vaše klony co jsou před vámi.třeba vaš klon je v dimenzi 1000ta planeta vaš klon jí svím chovaním přeskočí do jiné dimenze jiné urovně .a když vaše chovaní bude negativní dostanete se pod vaš poslední klon takže budete podním a neumožní vas to dostat do jiné dimenze tomu se říka bludiště planet

 • MÍM

  zkouška lidí dostat se do lepších dimenzí .zkouška projdete si tím že budete na ruzních planetách a projdete si chudobou kde jed.určí jestli vaše chovaní je spravne projdete si bohatstvím a jed určí jestli se chovate spravně jeto zkouška všech lidí a když třeba na planetě země nedosahnou bohatství tak jejich klon na jiné planetě už dosahne bohatství ale jak se stím vypořada vaš klon vůči druhym lidem to už zaleží jenom na vašich klonech kam se dostanou do jake urovně do jake dimenze ale když nebudete mít možnost tady na zemi tak určitě na jiné planetě se vam to umožní a zaleží jaky vaš stupeň urovně bude bud bude v bludišti nebo postoupíte zase dal …jed..přesně určí kam jste vhodní se usadit proto muže to byt pro vas nekoneční nebo to muže byt pro vas vymeční ale dostat se na konec je nejtěší.ale mate možnost mít 5klonu ac,nebo ec mít 1Oklonu nejsilnější vaš klon vyhrava nebo ani jeden nevyhrava hop nebo trop….hop ..toje víše…trop.toje níže

 • MÍM

  jak určit že vaš klon pracuje nejlepe aby se dostal zase dal .jeto bída člověka která se bída dostane dal než ty co se mají dobře a jejich myšlení je na tom lepe bída chudí lide kteří postupují pomalu nahoru až jejich myšlení dozraje a potom dosahnou svého ovoce kde už žadní starosti mít nebudou a budou žít plnohodnotní život budou v raji .a těd si vemte každy vaš klon je nečím podobní ale rozvoj životech na ruzních planetách se pořad mění muže byt vaš klon chudí a další klon už je bohatčí a jak docílit toho aby vaš klon vašich 5klonu žili jenom v bídě jeto složite dostat se až uplně nakonec kde je všechno a žijete si jako v raji a vy už nemůžete ovlivnit vašich 5klonu c mate na ruzních planetách proto můžete pořad byt pod středem vesmíru nebo níže byt vaš geneticky klon který se dostane co nejdal vaš geneticky klon a tich mate 5ktery vaš geneticky klon se dostane nejvíš taky se muže stat že vaš geneticky klon bude jako v bludišti a nenajde cestu ven za lepší urovní toby museli klony 5pet klonu pracovat stejně podobně třeba byt v bídě žít v bídě ale co když vaš klon začne fungovat uplně jinak třeba získa bohatctví a všechno na čem pracoval se mu to zase jinak odplatí .byt uplně nahoře musíte byt nejlepší urověn .můžete mít bohatctví ale musíte se chovat plnohodnotně abyste prošli bídou protože když vaše klony budou postupovat nahoru a budou mít jen same bohatctví tím se mužou i zkazit svoje geneticke myšlení a třeba bude proně cesta nekonečna aby se dostali do raje kde už vše.dase říct žeje to zlouška pro všechny co mají 5klonu projdou si bohatstvím i chudobou jeto zkouška víte když někdo našel třeba zlato hodně zlata tak pomalu stoho zešílel i to je zkouška jak budete bláznit a jestli vůbec to blaznoství dokažete ukočírovat projdete si chudobou i bohatstvím toje vaš osud a bud vaš osud pošle dal vašich 5klonu co mate a nebo je osud necha v bludišti .každy buch je o vašem rozhodnutí plně vědom že si zasloužíte dostat se dal do další dimenze,ale abyste mu neudělali ostudu tak vas muže ponechat osudu a to tím že budete v bludišti .něco jiného jsou už ufa toje uplně jina urověn ty si mohou vybrat planetu jakoukoliv ale lide mají takovy osud

 • MÍM

  co se tíče lidech tak každy by měl mít 5klonu na 5 ruzních planetách 5tep.i tím by mohli využít svého cestovaní ale maximalně na 5planet ac.cestovaní tep.aby člověk co ma 5 klonu dokazal se dostat na obydleních 500.000planet tak by mu to trvalo dost dlouho.když budu počítat že obsadí 5planet krat pruměr 80let tak planet 400let aby se dostal k číslu 500.000.tak číslo roku je 40.OOOOOO.milionu roku.a taky zaleží jestli pujde pořad nahoru nebo se třeba bude vracet zpět na ty planety co už někdy byl takže aby se dostal na planety 500.000i více tak jeho cesta muže byt třeba i nekonečna .aby obsadil celkove cestovaní po všech planetách aby se dostal na konec musel by byt nebo musela by byt hodně dobří jeto takzvaní stupěn stupnice kam dotyčnou osobu pustí čím ma urověn jeho klony tak muže získat zase lepší urověn ale jinak člověk ma jenom 5klonu 5svích tepu.pro ac cestovaní.kdyby byl už ec tak muže mít už více klonu takže 10klonu takže kdyby byl ec tak už obsadí 10planet ale povětčinou lide jsou ac.takže 5klonu.řekl bych to tak maš geneticky tělo na planetě jemu 20let maš geneticky tělo na další planetě jemu 40let maš další geneticky tělo jemu 60let maš na další planetě geneticke tělo jemu 80let a maš další geneticke tělo a jemu 1rok.příklad toje 5klonu maximum……………….dneska jsem měl sen o klukovi co snemnou chodil cvičit do posilovny a jeto 18let co jsem ho neviděl a dneska jsem naštívil jeho klon na jiné planetě ..v..ac.ec cestovaní je těžke aby lide určili spravní letopočet člověka aby určili přesní klon a jeho věk to lide neumí určit přesní rok a věk klonu spíš to odhadují

 • MÍM

  prej ty co mají velke peníze jsou jedna velka vláda co vladne podle svého uvažení lidem.takže velke peníze vladnou lidem

 • MÍM

  evropa a česka republika je taky střed.tak vaclav buch ,a, ma střed vesmíru tak dostat se cestovaním pro vas je nemožne maximalně využijete ac,cestovaní.a.ec costovaní abyste se dostali do středu vesmíru to už byste museli byt velky kapacity spíš je pro vas .ac .cestovaní takže maximalně využijete 15procent cestovaní vesmíru .více vam to neumožní 15procent vesmíru využijete k svému cestovaní

 • MÍM

  mím.mí lionu míli.on.zapnuty u ….lionu5pet.tepu.put.tno.ilu.uli.

 • MÍM

  nahoře cestovaní.ucícicoc8osu.m.dole cestovaní.cacec.5tep

 • MÍM

  nahoře cestovaní.uc.íc.ic.oc4.dole cestovaní do střed vesmíru ac.ec.2

 • MÍM

  mím lion,u.safír.šeda.barva.dabuje.černy tmy.

 • MÍM

  FREKVENCE.1000MÍNUSTISÍC..TI.SÍC.CMÍ.MÍ.NUT.TUN.STI.S.ÍC
  CÍ.SI.T.SNUT.TUN.ÍMÍM.MCCÍ.ÍSI.T.

 • MÍM

  POČET.10001000DESETMILIONUTISÍC.17JE8.CÍ.SI.TU.TUN.O.I.LIM.MT

 • MÍM

  MÍM 1000FREKVENCE NAHOŘE MÍNUS 1000 DOLE .POČET 10001000 DESETMILIONUTISÍC..DE.SET.TMI.LIONU.TI.S.ÍC.CÍ.SI.TU.TUN.O.I.LIM.

 • MÍM

  MÍM SAFÍR.1000FREKVENCE.tisíc cí.si.t…ti.s.íc.CÍMÍ.MÍCÍ

 • MÍM

  MÍM MOJE FREKVENCE 1000ÍC.IC.OC.DOLE FREKVENCE STŘED.AC.EC.

 • MÍM