Záhadný vchod do antarktického podzemí

1
2770

Snímky Země pořízené kosmickými sondami z Marsu ukázaly ve vysokém rozlišení nečekaný detail. V antarktických horách je dobře patrný otvor, který vede do podzemí. V jeho blízkosti leží cosi, co připomíná zmrzlý „létající talíř“. Zprávu publikoval americký archeolog Joseph Skipper.

Prostředí na Antarktidě se příliš neliší od prostředí na Marsu s výjimkou přítomnosti kyslíku. Zima je na obou místech extrémní. V Antarktidě ale žijí lidé, zatímco na Marsu dosud nikoli. To ale neznamená, že by Antarktida byla dokonale prozkoumána. Oproti ní je Mars zmapován docela dobře, ve srovnání s Antarktidou máme dokonce víc jeho snímků s vysokým rozlišením. O zvláštnostech na antarktickém povrchu se proto někdy dozvídáme jen díky náhodám. A jednu takovou přinesly detailní snímky pohoří v oblasti Země královny Mary.

Je známo, že o Antarktidu se zajímali nacisté a podnikli sem řadu expedic. Zabrali také velkou část území v Zemi královny Maud. V roce 1939 zde objevili zcela nezaledněnou oblast o rozloze 40 km2. Podmínky pro život jsou na ní mnohem příznivější, ani místní jezera nezamrzají. Místo pojmenovali Schirmacherova oáza. Později tady Sověti založili svou polární stanici.

Podle oficiální verze chtěla Třetí říše na Antarktidě vybudovat základnu pro svou velrybářskou flotilu. Podle jiných verzí ji na ledovém kontinentě zajímalo něco jiného. Nacisté údajně předpokládali, že ve vnitrozemí jsou rozsáhlé dutiny s příznivým mikroklimatem. A v nich by měly být jakési cenné artefakty, které zde uschovali buď mimozemšťané, nebo zástupci vyspělých civilizací, jež zde kdysi žily.

Koncem třicátých let minulého století měli Němci skutečně objevit tajný vchod k hledaným dutinám. Podle dalších neověřených informací vybudovali pod ledem dokonce svá města, podle jiných uzavřeli dohodu s místními obyvateli a usadili se tu. A právě sem – do vnitrozemí ledového kontinentu – měl být v roce 1945 dopraven živý Adolf Hitler se svou ženou Evou Braunovou. Měl se sem dostat s početným doprovodem a v klidu dožít až do roku 1975, podle některých ještě o deset let déle.

Autoři mýtů tvrdí, že Němci v úkrytech pod antarktickým ledem zkonstruovali létající talíře a dosud je využívají. Pravidelně startují z podzemních prostorů, takže záhadná plavidla a světla, která občas vídáme na obloze, jsou prý UFO původně navržená nacisty.

Každý soudný člověk si o těchto povídačkách pomyslí své. Každopádně na snímcích, které detailně prozkoumal Joseph Skipper, je skutečně jakýsi vchod do podzemí a vedle artefakt, připomínající „talíř“. Asi by se tam měl někdo vypravit….

Zdroj: tainy.net

 • 18 2 2012 ÚVAHA NAD ZLOČINY

  Každý zločin je úmyslná chyba ale jsou „zločiny“, které jsou HORŠÍ než chyby kde bych rád zodpověděl otázku kam řadit Newtonovou teorii která je postavena na základě tzv. „E=m.v2“ ke kterému dochází ze skutečnosti co nám dává VODA TEKOUCÍ.

  Je neomylnou pravdou že tato voda získává svou tekutost ve vodopádech kde s čím větší výšky tato padá, tím déle v zemském poli gravitačním mění svou rychlost vlivem zemského zrychlení „g“ o čemž nikomu netřeba ani v nejmenším pochybovat stejně jako že „ENERGIE JE“ schopnost konat onu ZMĚNU a třeba i takovou jak „Newton“ ve své teorii udává PO DRÁZE ale jaký výsledek dostává když tuto změnu ke které v onom čase dochází, násobí dráhou „v.t“ co ve vodopádech je to výška onoho vodopádu jako „h=½g.t2“ jehož výsledkem je ono i když nesmyslné ale relativně platné „m.v2“ kde když budeme zodpovídat při jaké rychlosti?, pak to bude mezi 1,414 až 15 neb výsledek „1/2 tohoto čísla na druhou“ = (1) a všichni ti co toto bez nejmenších protestů přijímají jako platné, jsou podle mého uvážení HORŠÍ NEŽ zločinci neb ti co vymýšlí své podvody ve smyslu nějaké ziskuchtivosti, mají k tomuto své oprávněné důvody kdežto LHOSTEJNÍ toto činí bez jakýchkoliv důvodů a nebo snad jen proto, že MYSLET JE JIM „BOLESTIVÉ“!!

  Já který vymýšlel jak plnit různá přání lidí jsem se dostal do konfliktu svého svědomí, jak by to dopadlo kdyby ti kteří poznání jakýchkoliv možností nezodpovědně zneužívají, měli možnost ovlivnit pohyb všech volných těles jako třeba asteroidů naší malé soustavy sluneční jejichž pohyby se dají každou „pond.vteřinou“ lehce ovlivnit??!

  Asteroid který v minulých dnech minul Zemi o několik vzdálenosti Měsíce měl objem 3000 „kilo.litrů“ co představuje hmotnost 10000000 k.g a rychlost kterou by vstoupil do atmosféry by byla větší než 11 km/sek a „výhody“ v porovnání s mega Hirošim by mohlo být že by nebyly „radioaktivní“. DÁL NECHCI UVAŽOVAT neb těm kteří by k takovémuto neměli být lhostejní jsem navrhoval vzít si příklad z Palacha i když s ničím takovým jinak nesouhlasím.

  Má snaha a představa o smyslu života je něco jako společně žít společně pracovat a společně myslet abychom jako tvůrci mohli společně tvořit kde k disposici máme víc než jen onu již tak malou planetku Zemi a chceme-li o tuto „pečovat“ jako doposud, pak je lepší připustit onu nevyhnutelnou změnu a dát přírodě možnost začít smysl života od nejmenších mikroorganismů…

  Ve snaze přátelské upřímnosti stále zůstává miloslav@telia.com Tel: 0046-21 73022