Jaké poklady odhalí tajemná incká hrobka?

Více než 15 let se francouzský archeolog Thierry Jamin prodírá peruánskou džunglí a hledá legendární ztracené město Paititi stejně jako další unikátní památky spojené se ztracenou civilizací Inků. Nakonec na něj ale největší překvapení čekalo v asi nejznámější incké lokalitě, městě Machu Picchu.

Jeho objev se nápadně podobá nějaké zápletce z dobrodružného románu, jen s tím rozdílem, že se jedná o realitu. V pozůstalosti jistého francouzského inženýra Davida Crespyho našel Jamin zmínku o jakémsi tajemném zazděném otvoru, který se nachází na jedné z hlavních ulic starého města. Tato zdánlivě drobná informace nenechala dobrodružství a tajemství milujícího archeologa chladným a začal uvedenou lokalitu hledat.

Což se mu také podařilo. Společně s dalšími kolegy také zjistil, že se jedná nejspíš o vchod vedoucí do podzemních chodeb nebo místností, které se prokazatelně pod rozpadlými budovami nacházejí. A všechno Jaminovo další bádání ukazuje na to, že se nejspíš jedná o nevyloupenou hrobku některého z inků, tedy vladařů této pozoruhodné indiánské civilizace.

Pokud se potvrdí, že se tomuto místu skutečně vyhnuli všudypřítomní vykradači, dočkají se badatelé skvělých nálezů nevyčíslitelné hodnoty. Inkové prosluli náklonností k zlatu, které považovali za božský kov, a svému vladaři jistě připravili na jeho poslední a nejdelší pouť bezesporu velkolepý zlatý „doprovod“.