Tutanchamon je možná potomkem mimozemské bytosti

Starověký egyptský panovník Achnaton (vládl přibližně v letech 1359 – 1342 nebo 1352 – 1336 př. n. l.), který byl otcem Tutanchamona, mohl být podle jedné kuriózní hypotézy mimozemského původu. Svědčí o tom jeho sochy, které se dochovaly. Zobrazují ho se štíhlým, protáhlým obličejem, špičatou bradou a tlustými rty, dlouhým krkem a také dlouhými, zvláštně tvarovanými prsty a obrovskými chodidly. Naproti tomu jeho hruď a pozadí vypadají velmi žensky. Portrét legendárního faraóna, který byl strůjcem náboženské revoluce, je opravdu jako z „jiného světa“.

Ze značně poškozených kosterních pozůstatků, které jsou Achnatonovi připisovány, se v lepším stavu dochovala pouze lebka. Její tvar antropology skutečně překvapil – hlava vládce 18. dynastie egyptských faraónů byla mimořádně velká a měla vejčitý tvar. Podle seriózních názorů byl Achnatonův neobvyklý vzhled důsledkem četných genetických mutací a změn. Jak známo, mezi egyptskými vládci byly běžné sňatky v přímé pokrevní linii. Proto Achnaton i jeho potomci vypadali velmi podivně a světlo světa spatřila i hypotéza o jejich údajném mimozemském původu.

Zdroj: grimuar.info