Kde v Brně vyzařují magické síly

Jarní dny vysloveně lákají k tomu, aby člověk opustil čtyři stěny a načerpal energii, kde se dá. A když ví, kudy chodit, tak se může aspoň trochu „otřít“ o energii přímo z vyšších sfér. Kvůli těmto duchovním zážitkům netřeba hledat opuštěná lesní zákoutí, rozvaliny hradů či valy starověkých hradišť. Najdeme je všude, velká města nevyjímaje. Takovou duchovní procházku si můžete udělat například i po moravské metropoli, třebaže Brno na první pohled rozhodně nevypadá jako rejdiště tajemných sil.

Kde v Brně vyzařují magické síly Read More

Tajemný svět židovských hřbitovů

Hřbitovy… Pro někoho symbol zmaru, pro druhé ideální místo k rozjímání a čerpání energie. Vedle křesťanských míst posledního odpočinku zůstalo v Čechách i na Moravě zachováno poměrně velké množství židovských hřbitovů. Léta byly opomíjeny a zarůstaly travou a náletovými dřevinami. V posledních letech se ale probouzejí a nabízejí zajímavý pohled do světa, který byl vždycky tak trochu jiný, než ten náš ryze český…

Tajemný svět židovských hřbitovů Read More

Jaká tajemství vydá antarktické jezero Vostok?

Pod antarktickým ledovým příkrovem leží v hloubce čtyř kilometrů obrovská vodní plocha – podzemní jezero Vostok. S rozlohou 14 000 km² a průměrnou hloubkou 500 m jde o jedno z největších jezer na světě. Ruští vědci z něj chtějí pomocí vrtu odebrat vzorky. Lze očekávat mnohá překvapení, protože jezero a jeho ekosystém jsou od zbytku světa dokonale izolovány ledem po dobu nejméně 14 miliónů let. Samotné jezero se vytvořilo někdy před 30 milióny let, kdy v Antarktidě panovalo ještě mírné podnebí.

Jaká tajemství vydá antarktické jezero Vostok? Read More