Kde v Brně vyzařují magické síly

Jarní dny vysloveně lákají k tomu, aby člověk opustil čtyři stěny a načerpal energii, kde se dá. A když ví, kudy chodit, tak se může aspoň trochu „otřít“ o energii přímo z vyšších sfér. Kvůli těmto duchovním zážitkům netřeba hledat opuštěná lesní zákoutí, rozvaliny hradů či valy starověkých hradišť. Najdeme je všude, velká města nevyjímaje. Takovou duchovní procházku si můžete udělat například i po moravské metropoli, třebaže Brno na první pohled rozhodně nevypadá jako rejdiště tajemných sil.

Read More

Tajemný svět židovských hřbitovů

Hřbitovy… Pro někoho symbol zmaru, pro druhé ideální místo k rozjímání a čerpání energie. Vedle křesťanských míst posledního odpočinku zůstalo v Čechách i na Moravě zachováno poměrně velké množství židovských hřbitovů. Léta byly opomíjeny a zarůstaly travou a náletovými dřevinami. V posledních letech se ale probouzejí a nabízejí zajímavý pohled do světa, který byl vždycky tak trochu jiný, než ten náš ryze český…

Read More

Jaká tajemství vydá antarktické jezero Vostok?

Pod antarktickým ledovým příkrovem leží v hloubce čtyř kilometrů obrovská vodní plocha – podzemní jezero Vostok. S rozlohou 14 000 km² a průměrnou hloubkou 500 m jde o jedno z největších jezer na světě. Ruští vědci z něj chtějí pomocí vrtu odebrat vzorky. Lze očekávat mnohá překvapení, protože jezero a jeho ekosystém jsou od zbytku světa dokonale izolovány ledem po dobu nejméně 14 miliónů let. Samotné jezero se vytvořilo někdy před 30 milióny let, kdy v Antarktidě panovalo ještě mírné podnebí.

Read More